Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöt vuonna 1993

Translated title of the contribution: Inventory of volatile organic compound (VOC) emissions, 1993

Ulla-Maija Mroueh

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Allekirjoittaessaan ECE:n haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) vähentämistä koskevan pöytäkirjan Suomi sitoutui vähentämään päästöjään 30 % vuoden 1988 tasosta vuoden 1999 loppuun mennessä. Pöytäkirjan valmisteluvaiheessa laaditussa Suomen VOC-strategiassa arvioitiin mm. maamme päästöt vuonna 1988 sekä selvitettiin päästöjen vähentämismahdollisuuksia. Tällöin arvioitiin päästöjen vähenevän vuoteen 2000 mennessä noin 35 %. Julkaisussa ajanmukaistetaan vuodelle 1988 tehty päästöarvio selvittämällä ihmisen toiminnasta aiheutuneet VOC-päästöt vuonna 1993. Jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia, on molemmissa kartoituksissa käytetty samaa päästölähdejaottelua. Laskentaperusteita on kuitenkin tarpeen mukaan täydennetty alan uusimman tiedon mukaisiksi. Ihmisen toiminnasta aiheutuneet kokonaispäästöt olivat noin 213 000 tonnia vuonna 1988 ja noin 195 000 tonnia vuonna 1993 eli vähennys on 9 - 10 %. Liikenteen ja liikennettä palvelevien toimintojen päästöjen vähenemine n on ollut arvioitua hitaampaa. Vuoden 1993 päästöt olivat lähes vuoden 1988 tasolla. Syynä tähän on ollut ennen kaikkea taloudellisesta tilanteesta johtuva henkilöautokannan heikko vaihtuvuus, jonka vuoksi uusien autojen päästörajojen tiukentumisen vaikutus ei vielä näy. Kiinteiden lähteiden päästöt sen sijaan ovat laskeneet noin 20 % vuoden 1988 tasosta. Tähän ovat vaikuttaneet erityisesti maalien ja muiden liuotteita sisältävien tuotteiden keskimääräisen liuotepitoisuuden lasku ja ilmansuojelun ilmoitusvelvollisissa teollisuuslaitoksissa toteutetut päästöjen vähennystoimet.
Translated title of the contributionInventory of volatile organic compound (VOC) emissions, 1993
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages33
ISBN (Print)951-38-4724-1
Publication statusPublished - 1994
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1609
ISSN1235-0605

Keywords

 • organic compounds
 • vapours
 • emissions
 • inventories
 • Finland
 • traffic
 • vehicles
 • paints
 • solvents
 • industry
 • printing
 • chlorohydrocarbons
 • chemical industry
 • refineries
 • storages
 • food industry
 • metal industry
 • waste treatment
 • energy production

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Inventory of volatile organic compound (VOC) emissions, 1993'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this