Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöt vuonna 1996

Translated title of the contribution: Inventory of volatile organic compound emissions 1996

Mona Arnold, Sari Kuusisto, Ulla-Maija Mroueh

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Vuonna 1991 Suomi allekirjoitti ECE:n haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) vähentämistä koskevan pöytäkirjan, jonka mukaan on velvoite vähentää VOC-päästöjä 30 % vuoteen 1999 mennessä vuoden 1988 päästöjen tasosta. Vuonna 1991 arvioitiin Suomen VOC-päästöjen vähenevän vuoteen 2000 mennessä noin 35 %. Julkaisussa ajanmukaistetaan aikaisemmin tehdyt päästöarviot selvittämällä antropogeeniset VOC-päästöt vuonna 1996. Lisäksi selvityksessä tarkistetaan aiemmat päästöarviot ja esitetään arvio 1996 päästöistä. Vertailukelpoisuuden takia kartoituksessa käytettiin samaa päästölähdejaottelua kuin aikaisemmissa tehdyissä päästökartoituksissa. Laskentaperusteita kuitenkin tarkennettiin uusimman julkaistun tiedon mukaan ja pkt-sektorin liuottimia käyttäville yrityksille suunnatuilla kyselyillä. Ihmisen toiminnasta aiheutuneet kokonaispäästöt olivat noin 172 000 tonnia vuonna 1996 eli vähennys on vuoteen 1988 verrattuna n. 19 %. Etenkin liikenteen ja liikennettä palvelevien toimintojen päästöjen väheneminen on ollut arvioitua hitaampaa. Vuosina 1988-1996 päästöt ovat laskeneet 15 %. Merkittävin syy tähän on henkilöautokannan arvioitua hitaampi vaihtuvuus erityisesti 1990-luvun alun laskusuhdanteen aikana, jonka vuoksi uusien, katalysaattorilla varustettujen autojen päästörajojen tiukentumisen vaikutus on alkanut varsinaisesti näkyä vasta vuoden 1994 jälkeen. Lisäksi bensiinin jakelupäästöjen vähennystoimia on toteutettu aiottua hitaammin VOC Stage 1 -direktiivin aikataulusta johtuen. Kiinteiden lähteiden päästöt ovat vähentyneet 23-24 % verrattuna vuoden 1988 arvioituun tasoon. Tähän on vaikuttanut ensisijaisesti maalien ja muiden liuottimia sisältävien tuotteiden keskimääräisen liuotinpitoisuuden lasku. Lisäksi ilmansuojelun ilmoitusvelvollisissa laitoksissa on toteutettu päästöjen vähennys-toimia, joilla VOC-päästöjä on saatu vähennettyä. Toisaalta, koska tuotantoluvut ovat melkein kaikilla sektoreilla kasvaneet vuodesta 1994, ovat myös tuotannon VOC-päästöt monilla aloilla lisääntyneet. Tulosten perusteella voidaan arvioida, että VOC-pöytäkirjassa asetettu 30 %:n vähentämistavoite tulee olemaan hyvin vaikea saavuttaa vuoteen 1999 mennessä.
  Translated title of the contributionInventory of volatile organic compound emissions 1996
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages37
  ISBN (Print)951-38-5327-6
  Publication statusPublished - 1998
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
  Number1921
  ISSN1235-0605

  Keywords

  • environmental protection
  • air pollution
  • volatile organic compounds
  • emissions

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Inventory of volatile organic compound emissions 1996'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this