HaiPro: Millaisista vaaratapahtumista terveydenhuollon yksiköissä opittiin vuosina 2007-2009?

Translated title of the contribution: HaiPro - what was learned from patient safety incidents in Finnish health care units in 2007 to 2009?

Kaarin Ruuhilehto, Minna Kaila, Timo Keistinen, Marina Kinnunen, Lauri Vuorenkoski, Jarkko Wallenius

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

10 Citations (Scopus)

Abstract

JOHDANTO. Tutkimuksessa kuvataan HaiPro-raportointijärjestelmän ilmoituksia ja pohditaan yksiköiden sisäiseen kehittämiseen tähtäävän raportointimenettelyn roolia ja mahdollisuuksia potilasturvallisuuden kansallisessa kehittämisessä ja seurannassa.

AINEISTO JA MENETELMÄT. Tutkimusaineiston muodostivat HaiPro-tietokantaan 36 käyttäjäorganisaatiosta 5.5.2007 - 31.12.2009 kertyneet 64 405 ilmoitusta potilasturvallisuuden vaarantumisesta. HaiPro-järjestelmästä saadaan tietoja mm. haittatapahtumien lukumääristä ja luonteesta ohjelman raportointityökaluilla. Järjestelmä perustuu siihen, että haittailmoitusten käsittelijä - tavallisimmin osastonhoitaja - luokittelee tapahtuman esimerkiksi tiedonkulkuun liittyväksi tai toimenpidehuoneessa tapahtuneeksi. Osa artikkelissa esitetyistä luokituksista on saatu suoraan järjestelmästä ja osa on muodostettu järjestelmän luokituksia yhdistelemällä.

TULOKSET. Useimmat (51 %) ilmoitetuista tapahtumista liittyivät lääkkeisiin ja lääkitysprosessiin. Yleisimmät lääkitystapahtumat olivat kirjaamis-, jako- ja antovirheitä. Tapaturmien ja tiedonvälityksen puutteiden osuus oli yhteensä neljäsosa kaikista ilmoitetuista tapahtumista. Yleensä potilaalle ei aiheutunut haittaa. Vakavia haittoja on liittynyt 1 %:iin kaikista ilmoitetuista tapahtumista.

PÄÄTELMÄT. Tutkimusaineiston kuva haittatapahtumien määrästä, laadusta, synnystä ja estämisestä suomalaisessa terveydenhuollossa muistuttaa muissa tutkimuksissa ja tilastoinneissa saatuja tuloksia. HaiPro-järjestelmä sopii hyvin kansallisen potilasturvallisuusstrategian edellyttämäksi organisaation sisäiseksi vaaratapahtumien raportointityökaluksi.
Translated title of the contributionHaiPro - what was learned from patient safety incidents in Finnish health care units in 2007 to 2009?
Original languageFinnish
Pages (from-to)1033-1040
JournalDuodecim
Volume127
Issue number10
Publication statusPublished - 2011
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Keywords

  • patient safety
  • incident reporting
  • learning

Fingerprint

Dive into the research topics of 'HaiPro - what was learned from patient safety incidents in Finnish health care units in 2007 to 2009? Millaisista vaaratapahtumista terveydenhuollon yksiköissä opittiin vuosina 2007-2009?'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this