Hakkeen seulonta

Risto Laine

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisussa käsitellään hakkeen, erityisesti polttohakkeen, tuotantomittakaavaista seulontaa. Lisäksi tarkastellaan jonkin verran jyrsin- ja palaturpeen seulontaa, koska näiden polttoaineiden ja hakkeen seulonnassa on tiettyjä yhtäläisyyksiä. Esitys perustuu kirjallisuuteen sekä kotimaisten polttoaineiden käyttäjien ja tutkijoiden haastatteluihin. Jyrsinturpeen seulonnassa pyritään poistamaan isot kappaleet hienorakeisesta polttoaineesta. Jyrsinturve seulotaan ritilöillä tai kiekkoseuloilla. Palaturpeesta poistetaan hienoaines ylisuurten kappaleiden lisäksi. Seulontavälineinä ovat tärykuljettimet tai täry- tai kiekkoseulat. Selluhakkeen seulonta on tehdaskohtainen asia. Hyvä sulfaattiselluhake on paksuudeltaan 2 - 7 mm ja pituudeltaan 15 - 40 mm. Yleensä seulontaan käytetään horisontaalista liikettä tekevää täryseulaa. Muita vaihtoehtoja ovat vertikaalista liikettä tekevä täryseula sekä kiekko- tai rumpuseula. Seulontasysteemiin liittyy usein isokokoisen aineksen hakkuri. Kokopuista tehty hake jaetaan usein sellun tekoon ja polttoon meneviin osuuksiin. Jakotekniikka on hyvin kirjava. Kokopuiden käsittelyyn käytetään karsinta- ja kuorintarumpua yhdessä hakkureiden ja seulojen kanssa. Kokopuuhakkeesta saatetaan ensin poistaa kuori rummussa tai pulpperissa, ja vasta sen jälkeen hake seulotaan. Kokopuuhake voidaan jakaa edellä mainittuihin jakeisiin myös pelkästään kiekko-, täry- tai ruuviseuloilla. Yksinomaan polttoon tarkoitetun hakkeen seulonnan tavoitteena on isojen puisten ja ei-puupitoisten kappaleiden poisto. Polttohaketta seulotaan nykyisin aika harvoin. Kattila, sen teho sekä polttoaineen kuljetin- ja syötintyypit vaikuttavat seulontatarpeeseen. Seuloina käytetään hakkureihin asetettuja yksiköitä, polttoaineen vastaanoton yhteydessä olevia ritilöitä sekä kiekko- tai täryseuloja. Hakelajeista lähinnä kokopuuhake tarvitsee seulontaa. Polttohakkeen seulonnan kehityskohteina tulisi olla sen tarpeellisuuden selvitys sekä seulontapaikan ja seulontayksikön koon valinta. Seulonnan tekniikka vaatii isojen, pitkien ja suhteellisten ohuiden kappaleiden poiston kehittämistä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages62
ISBN (Print)951-38-2937-5
Publication statusPublished - 1987
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number740
ISSN0358-5085

Keywords

  • size screening
  • chips
  • wood
  • sod-peat
  • milled-peat
  • sizing screens

Cite this