Hakkuutähdehakkeella tehdyt kuormantäyttökokeet

Pertti Frilander, Ismo Tiihonen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tämä julkaisu on tehty Puuenergian teknologiaohjelmaan kuuluvaan projektiin "Metsähakkeen autokuljetusten logistiikan ja kuljetuskaluston kehittäminen" liittyvistä kuormantäyttökokeista.Kokeiden tavoitteena oli tehostaa hakeautojen kuormatilan käyttöä.Laboratoriokokeiden avulla tutkittiin ja kehitettiin teknisiä keinoja, joilla kuormausta voitiin nopeuttaa ja saatiin aikaan riittävän tiivis, koko kuormatilan täyttävä kuorma.VTT Energiassa suunniteltiin ja rakennettiin kuormantäyttökokeita varten koelaitteisto, jolla voitiin tutkia erilaisia kuormaukseen ja kuormantäyttöön liittyviä tekijöitä.Koelaitteistolla tutkittiin mm. hakkeen tiivistymistä kuormatilassa, kuormauksen tehontarvetta sekä kuormatilan täyttönopeutta. Tutkittavana materiaalina käytettiin sekä kosteaa että kuivaa hakkuutähdehaketta..Vuodenajan vaikutusta kuorman muodostumiseen tutkittiin tekemällä kuormantäyttökokeita sekä kesällä että talvella.Tutkittavat kuormausvaihtoehdot olivat: hakkeen puhaltaminen kuormatilaan, kuormaus hihnakuljettimella, kuormaus mekaanisella heittimellä varustetulla hihnakuljettimella sekä kauhakippaus.Kuormauskokeissa suurin kuormauskapasiteetti saavutettiin hihnakuljettimella.Sen kapasiteetti oli noin 14,5 tonnia kuiva-ainetta tunnissa.Seuraavaksi suurin kuormauskapasiteetti saavutettiin puhaltimella.Kuormauksen tehontarve oli pienin hihnakuljettimella, alle 5 kilowattia.Seuraavaksi pienin tehontarve oli hihnakuljetin + heitin -yhdistelmällä, jonka tehontarve oli likimain kolminkertainen hihnakuljettimeen verrattuna.Suurin hakkeen irtotiheys muodostui kuormiin, jotka kuormattiin mekaanisella heittimellä varustetulla hihnakuljettimella.Näissä kuormissa irtotiheys oli noin 15 % suurempi kuin puhalletuissa kuormissa.Hihnakuljettimella kuormattujen kuormien irtotiheys oli noin 10 % suurempi kuin puhalletuissa kuormissa.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages22
Publication statusPublished - 2001
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Energian Raportteja
Number36/2001
ISSN1457-3350

Keywords

 • biomass
 • bioenergy
 • biofuels
 • loading
 • wood chips
 • wood fuels
 • logging residues
 • compaction
 • loaders
 • belt conveyors
 • conveyors
 • fans
 • power demand
 • capacity
 • output

Cite this