HEATSET-offsetlinjojen energiahäviöt

Sirkka Manni-Loukkola, Heikki Salomaa, Jouko Virtanen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin heatset-offsetpainojen energiankulutusta kirjallisuustietojen perusteella sekä suorittamalla kysely viidessä suomalaisessa painotalossa ja lisäksi mittaukset kolmessa painotalossa. Kartoitettiin heatset-offsetprosessin kuumailmakuivauksen energiankulutus, sen jakaantuminen ja energiahäviöt sekä selvitettiin mahdollisuuksia energian säästötoimiin. Suoritettujen energialaskelmien mukaan viiden tutkimukseen osallis-tuneen heatset-painotalon vuotuinen energiankäyttö on 2,5 - 13,7 GWh. Tästä sähkön osuus on noin 40 %, öljyn tai kaukolämmön osuus noin 50 % sekä heatset-kuivaukseen käytetyn propaanin osuus noin 10 %. Propaanilla tuotetun energian kulutus ajettua paperimäärää kohti on keskimäärin 74 kJ/m2, ja propaanin kulutus keskimäärin 1,6 g/m2. Kolmessa painossa tehdyissä päästömittauksissa poistoilman hiilivetypitoisuus oli 300 - 1600 mg/m3n (CH4:nä) ja päästöjen määrä 0,7 - 6,9 kg/h. Tutkimuksessa selvisi, että kuumailmakuivauksen energiasta yli puolet kuluu kuivausilman lämmitykseen. Energian säästöön pyrittäessä voidaan suoritettavat toimenpiteet asettaa seuraavaan tärkeysjärjestykseen: kuivausilmamäärän pienentäminen, lämpötilatason alentaminen, poistoilman uudelleenkierrätys, painosalin ylilämmön hyödyntäminen kuivauksessa ja lämmön talteenotto. Toimenpiteiden toteutusmahdollisuudet ja kannattavuus tulee kuitenkin selvittää tapauskohtaisesti. Kirjallisuustietojen perusteella päästöilman puhdistusmenetelmistä käyttökelpoisimmat ovat terminen ja katalyyttinen jälkipoltto. Näiden haittoja ovat korkeat investointikustannukset, 1 miljoonan markan luokkaa, ja suuri energiankulutus, varsinkin termisessä jälkipoltossa. Terminen jälkipoltto on yleisin puhdistusmenetelmä Euroopassa.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages64
ISBN (Print)951-38-2536 -1
Publication statusPublished - 1986
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number553
ISSN0358-5085

Keywords

  • offset printing
  • presses
  • energy losses
  • draught air

Cite this