Helsingin kaupungin ja vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunnan onnettomuusrekisterien vertailu

Risto Kulmala

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Verrataan Helsingin kaupungin liikenneonnettomuusrekisterin ja vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunnan (VALT) liikennevahinkorekisterin vuonna 1980 Helsingin alueella sattuneita liikenneonnettomuuksia. Tutkimus toteutettiin rekisterien välisenä jakaumavertailuna, jossa tarkasteltiin sekä kaikkia että henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia erikseen. Helsingissä tapahtui vuonna 1980 Helsingin oman rekisterin mukaan 3 575 ja VALT:n rekisterin mukaan 12 067 liikenneonnettomuutta. Kaikista onnettomuuksista VALT:n rekisteri sisältää siis tiedot noin 3,4-kertaisesta onnettomuusmäärästä, kun vastaava suhde valtakunnallisella tasolla vuonna 1980 oli 2,5. Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia oli Helsingissä vuonna 1980 VALT:n rekisterin mukaan 1,5-kertainen määrä (1 124) Helsingin rekisteriin verrattuna (772). Osa henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrien erosta aiheutui vammautumisen erilaisista määrittelytavoista rekistereissä. Rekisterien suurimmat erot olivat onnettomuuksien jakautumisessa eri onnettomuustilanteisiin. VALT:n rekisterissä ovat paremmin edustettuina peräänajot ja törmäykset pysäköityihin ajoneuvoihin ja vastaavasti Helsingin rekisterissä jalankulkijoiden päälleajot ja yksittäisonnettomuudet. Onnettomuustilanteiden edustavuuserojen ja eräiden muiden syiden vuoksi Helsingin rekisterissä ovat paremmin edustettuina mm. yöllä, pimeässä , viikonloppuina, kesä - elokuussa ja valo-ohjatuissa risteyksissä tapahtuneet liikenneonnettomuudet. VALT:n tilastossa ovat vastaavasti paremmin edustettuina päivänvalossa tai hämärässä ja vuoden ensimmäisinä kuukausina taphtuneet onnettomuudet. Lisäksi VALT:n rekisterissä on paljon sellaisia yksityisillä tms. alueilla tapahtuneita onnettomuuksia, jotka eivät tule Helsingin onnettomuusrekisteriin, koska poliisi ei katso niiden olevan virallisen tieliikenneonnettomuuden määritelmän mukaisia onnettomuuksia.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages38
ISBN (Print)951-38-1689-3
Publication statusPublished - 1983
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number204
ISSN0358-5085

Keywords

  • traffic safety

Cite this