Henkilöautoliikenteen energiankulutusennuste

Harri Kallberg

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Esitetään ennusteita henkilöautojen energiankulutuksen kehityksestä tarkastelemalla autokantaa, liikennesuoritetta ja energiankulutusta vaihtoehtoisissa skenaarioissa. Autokannan keskimääräisen käyttöiän kasvusta seuraa, että autokannan kokonaismäärä kasvaa, vaikka uusien autojen määrä pysyisi ennallaan. Autokohtaista liikennesuoritetta ennustettaessa on suoritteen oletettu alenevan automäärän kasvaessa ja toisaalta sopeutuvan kuhunkin skenaarioon niin, että kasvuskenaarioissa myös auton vuotuinen liikennesuorite kasvaa ja kriisiskenaariossa liikennesuorite vähenee samalla kun autokantakin kääntyy laskuun. Henkilöautojen polttonesteenkulutus mitattuna litroina matkaa kohti on alenemassa. Vaikka samalla ennakoitaisiinkin autojen koon kasvavan turvallisuuden ja mukavuuden saavuttamiseksi, voidaan edelleen odottaa autojen keskimääräisen polttonesteenkulutuksen laskevan. Tässä on oletettu tilastoihin ja teknisiin esimerkkeihin perustuen autojen polttonesteenkulutuksen alenevan ensin 2 % vuodessa vuoteen 1990 asti ja sen jälkeen 1 prosentin vuodessa. Liikennesuoritteen ja autojen energiankulutuksen ennusteiden mukaan taloudellisen kehityksen ollessa vaatimaton (sopeutumisen skenaario) ei henkilöautojen yhteenlaskettu energiankulutus merkittävästi kasva ja bensiininkulutus kääntyy laskuun dieselautojen yleistymisen myötä. Kaikissa tapauksissa henkilöautojen energiankulutuksen kasvu jää autokannan kasvua ja taloudellista kasvua pienemmäksi. Dieselautojen osuuden kehitystä voidaan ohjata mm. verotuksen avulla. Samalla kun diesel- ja bensiinikäyttöisten autojen polttonesteenkulutaksen erot ovat kapenemassa ovat automarkkinat ilmeisesti muuttumassa entistä herkimmiksi. Nyt kaivattaisiin selkeitä tavoitteita dieselsautojen osuuden kehitykselle.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages68
ISBN (Print)951-38-1886-1
Publication statusPublished - 1983
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number236
ISSN0358-5077

Keywords

  • automobiles
  • fuel consumption
  • energy saving
  • forecasting

Cite this