Henkilöliikenteen energiankulutus eri liikennemuodoilla

Harri Kallberg

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tarkastellan kirjallisuuden perusteella henkilöliikenteen energiankutusta eri kuljetusmuodoilla, joita ovat yksityiset henkilöautoit, taksit, linja-auto, juna ja lentokoneliikenne. Henkilöautojen keskimääräinen polttonesteenkulutus on johdettavissa autokannan ECE-15-polttoneesteen kulutusmittaustuloksista tekemällä niihin lämpötilaa ja kuormitusta vastaavat korjaukset. Keskimääräinen kulutus täsmää mittaustuloksiin jos ECE-15-testin kaupunkiajojakson katsotaan edustavan 30 %:a tasaisen nopeuden 90 km/h 60 %:a ja tasaisen nopeuden 120 km/h 10 %:a ajosuoritteesta. Lämpötilakorjaus koetuloksiin ja keskilämpötiloihin perustuen on 6 %. Tilastollisen vertailun perusteella henkilöauton polttonesteenkulutus pikallisliikenteessä on 26 % keskiarvoa korkeampi ja kaukoliikenteessä 12 % keskiarvoa alhaisempi . Taksiliikenteen energiankulutus liikennesuoritetta kohti on yksityisten henkilöautojen arvoa korkeamp,i koska tyhjänäajon osuus on suurempi. Kaukoliikenteessä linja-auton polttonesteenkulutukselle on johdettu malli tien mäkisyyden, matkustajaäärän ja keskimääräisen pysähdysvälin mukaan. .Mäkisyyden kasvu 0:sta 20 m:iin/km nostaa polttonesteenkulutusta n. 25 % ja pysäkkivälin muutos 5 km:sta 20 km:iin laskee sitä vastaavasti noin 14 %. Täyden linja-auton polttonesteenkulutus on n. l0 % suurempi kuin tyhjän. Paikallisliikenteen linja-autolle on johdettu polttonesteenkulutusmalli matkustajamäärän ja pysäkkivälin mukaan. Tällöin täysi linja-auto kuluttaa noin 17 % enemmän kuin tyhjä ja pysäkkivälin lyhentäminen 3 km:sta 0,5 km:iin lisää kulutusta noin 65 %. Pikajunien energiankulutus selitetään vaunuluvulla ja matkustajamäärällä, joista jälkimmäisellä on vähäinen merkitys. Laskelmat on tehty erikseen sähkö- ja dieselvedolle. Vaunuluvun kasvaessa 3:sta 15:een vähenee paikkaa kohti laskettu energiankulutus noin 40 %:lla. Rautateiden pääkaupunkiseudun paikallisliikenteen (sähkömoottorijunat) energiankulutuksen kausivaihtelu on suuri lämmitysenergian tarpeen mukaan. Lyhennettäessä pysäkkiväli 5 km:sta l km:iin lisääntyy energiankulutus yli kaksinkertaiseksi. Eri lentokonetyyppien polttonesteenkulutus vaihtelee 4,5 - 7,9 kg/l00 hkm pienempien arvojen vastatessa 1 389 km:n ja suurempien 463 km:n lentomatkoja. Eri liikennemuotojen polttonesteenkulutusarvot on muunnettu vertailukelpoisiksi ottamalla huomioon liikennevälineiden käyttövalmiuden ylläpitämiseksi tarvittava energiankulutus ja muuntamlla eri polttonestelaadut raakaöljyvastaavuudeksi. Sähköenergia on muunnettu öljyksi oletetulla 35 %:n hyötysuhteella.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages77
ISBN (Print)951-38-1611-7
Publication statusPublished - 1982
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number160
ISSN0358-5085

Cite this