Henkilöturvallisuuden kehittäminen maanalaisissa tiloissa paloriskejä pienentämällä: Tehtävä B: Poistumisturvallisuus

Henry Weckman

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tässä julkaisussa kuvataan aluksi poistumista ja poistumisen mitoittamista yleisellä tasolla sekä ihmisten käyttäytymistä poistumisen aikana. Sen jälkeen esitetään poistumisen laskentamenetelmiä, minkä jälkeen esitellään kirjallisuudesta löytyneitä maanalaisia tiloja varten laadittuja laskentamalleja. Ihmisten käyttäytymisestä maanalaisissa tiloissa tapahtuvissa tulipaloissa on olemassa varsin niukasti tieteellistä tutkimustietoa. Suurin osa tästä tiedosta koskee liikennetunneleita, jotka on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Maanalaisiin tiloihin liittyy joita-kin erityispiirteitä, jotka saattavat vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Tällaisia erityispiirteitä ovat mm. vaikeudet hahmottaa maanalainen tila ja tilan eri osien keskinäisiä yhteyksiä, mikä voi vaikeuttaa lyhimmän turvaan johtavan kulkureitin löytämistä. Ikkunoiden puuttuminen johtaa myös siihen, että kiintopisteitä on vaikea muodostaa, mikä usein hankaloittaa suunnistamista maanalaisissa tiloissa. Monet ihmiset kokevat myös ahtaan paikan kammoa maanalaisissa tiloissa, mikä tulipalotilanteissa voi edelleen korostua. Savukaasujen nouseminen ylöspäin porrashuoneisiin voi myös vaikeuttaa poistumista, ellei porrashuoneiden suunnittelussa asiaan ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Tämän julkaisun jälkimmäisessä osassa esitetään neljää eri tyyppiä edustavasta maan-alaisesta rakennuskohteesta tehtyjen poistumissimulointilaskelmien tulokset. Esimerkkikohteet olivat pysäköintihallina käytetty väestösuoja, urheiluhallina käytetty väestösuoja, metroasema ja yhteiskäyttötunneli. Poistumisaikalaskelmat tehtiin käyttäen sekä poistumisen simulointiohjelmaa että käsilaskentamenetelmää. Saadut tulokset vaikuttavat kvalitatiivisesti arvioituna oikean suuntaisilta.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages111
ISBN (Electronic)951-38-6758-7
ISBN (Print)951-38-6757-9
Publication statusPublished - 2005
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2319
ISSN1235-0605

Keywords

  • fire safety
  • evacuation
  • human behaviour
  • calculation methods
  • simulation tools
  • under-ground spaces
  • subterranean space

Cite this