Hidastetöyssyjen vaikutus ajonopeuksiin sorateiden vartioimattomissa tasoristeyksissä

Antti Seise, Mikko Poutanen, Veli-Pekka Kallberg

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Keskeisenä tavoitteena oli selvittää vähäliikenteisen soratien tasoristeykseen asennettavien hidastetöyssyjen vaikutusta tieliikenteen nopeuksiin. Muut tavoitteet koskivat töyssyjen kestävyyttä soratiellä, tienkäyttäjien ja kunnossapitäjien mielipiteitä töyssyistä sekä arviota siitä, mikä on töyssyjen sopiva etäisyys tasoristeyksestä. Tutkimusta varten kahteen soratien tasoristeykseen asennettiin syksyllä 2008 60 mm korkeat kumiset hidastetöyssyt 23 ja 30 metrin päähän tasoristeyksestä. Töyssyjen vaikutusta tasoristeykseen saapuvien ajoneuvojen nopeuksiin tutkittiin elo-lokakuussa 2008 ennen-jälkeen-mittauksilla. Töyssyt pienensivät tasoristeykseen tulevien ajoneuvojen nopeuksia niin, että 10 metrin etäisyydellä lähimmästä kiskosta keskinopeudet olivat noin 15 km/h eli 8-12 km/h alempia kuin ennen töyssyjen asentamista. Kuljettajille jäi tällöin enemmän aikaa junien havaitsemiseen. Töyssyjen arvioitiin parantaneen turvallisuutta myös sillä perusteella, että nopeudet 10 metriä ennen tasoristeystä hidastuivat niin, että kuljettajien mahdollisuudet tarvittaessa pysähtyä ennen tasoristeystä paranivat selvästi. Töyssyt vaikuttavat edellä esitetyllä tavalla kuitenkin vain ollessaan siinä kunnossa kuin ne olivat kohta asentamisen jälkeen. Talvella lumi ja jää loiventavat töyssyjä, ja kesälläkin töyssyjen viereen kertyy maa-ainesta. Haastatellun kunnossapitäjän mielestä töyssyt eivät kuitenkaan aiheuta ylitsepääsemättömiä ongelmia. Tasoristeyksen lähellä asuvat ja sitä usein käyttävät ilmoittivat, että töyssyt vaikuttavat ajoon kesäaikana mutta talvella niitä ei juuri huomaa. Hidastetöyssyjen sopivaa etäisyyttä ei saatu määritettyä. Tutkimuksessa saatiin kuitenkin viitteitä siitä, että hidastetöyssyn sopiva etäisyys tasoristeyksestä riippuu tasoristeyksen olosuhteista, tasoristeystä käyttävän liikenteen koostumuksesta sekä töyssyn muodosta. Jos tasoristeyksen kautta kulkee myös pitkiä ajoneuvoyhdistelmiä, töyssyjen sopiva etäisyys tasoristeyksestä on noin 30 metriä. Se voi silti olla lyhyempikin, jos tasoristeyksestä ei saa ajaa pitkillä ajoneuvoyhdistelmillä. Parhaimmillaan töyssyt pienentävät tasoristeystä lähestyvien ajoneuvojen nopeutta ja parantavat siten edellytyksiä tasoristeyksen turvalliseen ylitykseen. Ennen töyssyjen laajamittaista käyttöönottoa olisi kuitenkin selvitettävä, millaisiin tasoristeyksiin ne parhaiten soveltuvat ja miten ne tulee mitoittaa.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages99
ISBN (Electronic)978-951-38-7557-2
ISBN (Print)978-951-38-7556-5
Publication statusPublished - 2009
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Research Notes
Number2520
ISSN1235-0605

Keywords

  • level crossing
  • gravel road
  • speed
  • safety
  • speed bump

Cite this