Hiilen käyttö polttoaineena. Osa 2. Hiilen polttotekniikan uusia sovelluksia, pölypoltto ja hiili-nesteseokset

Markku Miettinen, Keijo Mutanen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Kivihiiltä on useissa maissa runsaasti saatavilla ja polttotekniikkaa kehitetään öljyn korvaamiseksi hiilellä. Kirjallisuusselvityksessä tarkastellaan hiilipölyn ja hiili-nesteseosten valmistusta, käsittelyä ja polttoa. Tavoitteena on tuoda esille ulkomailla kehitetyn hiilen polttotekniikan uusia ratkaisuja ja arvioida niiden soveltamismahdollisuuksia Suomessa. Hiilen käytollä pyritään täydentämään olemassa olevia energiantuotantovaihtoehtoja kohteissa, joissa se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Myös kokonaan uusia laiteratkaisuja ja menetelmiä pyritään löytämään hiilen ominaisuuksien hyödyntämiseksi. Tärkeimpiä tarkasteltavia sovelluksia ovat keskitetty hiilipölyn valmistus, pölyn käyttö öljylle tai kaasulle suunnitelluissa kattiloissa, ultrahienon hiilipölyn käytto ja hiili-nesteseokset. Suomessa hiilen käytöllä on merkitystä erityisesti Etelä-Suomessa ja rannikolla, jossa ei ole omia turvevaroja sekä käytettäessä hiiltä yhdessä kotimaisten polttoaineiden kanssa. Keskitetty hiilipölyn valmistus yleistyy ja myös aluelämmitykseen sopivia pölyn vastaanotto- ja varastosiiloja on kehitetty ulkomailla. Keskitetty pölyn valmistus, jakelu ja käyttö näyttävät sopivan myös Suomen olosuhteisiin. Parhaitten ratkaisuvaihtoehtojen selvittämiseksi tarvitaan pölyn valmistustekniikan, kuljetus- ja käsittelytekniikan ja polttotekniikan laboratorio- ja kenttäkokeita ja kustannusselvityksiä. Hiili-öljy- ja hiili-vesiseosten palamisominaisuuksia ja poltinratkaisuja esitetään. Seosta valmistavista ja käyttävistä laitoksista on koottu yhteenveto ja seosten käyttömahdollisuuksia ja kehitysnäkymiä arvioidaan myös Suomen kannalta.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages95
ISBN (Print)951-38-2206-0
Publication statusPublished - 1985
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number407
ISSN0358-5085

Keywords

  • coal
  • combustion
  • boilers
  • coal dust

Cite this