Hiilipölyn käytön turvallisuus. Osa 1. Kirjallisuustutkimus ja tiedonhankinta

Aimo Rautalin, Rabbe Thun

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Kirjallisuuden ja tiedonhankintamatkojen perusteella on selvitetty hiilipölyn erillisvalmistukseen ja epäsuoraan käyttöön liittyviä turvallisuusteknisiä näkökohtia lähinnä palo- ja räjähdysvaaran kannalta. Huomiota kiinnitetään hiilipölyjen palo- ja pölyräjähdysominaisuuksiin erityisesti siilovarastointia ja -käsittelyä ajatellen ja tarkastellaan hiilen ominaisuuksia, jotka vaikuttavat hiilipölyn syttymisherkkyyteen kerroksena, pölyilmaseoksena ja itsesyttymisen kautta. Vastaavasti käsitellään mm. siilomitoituksissa ja käsittelylaitteiden suunnittelussa tarvittaviin pölyräjähdysteknisiin tunnuslukuihin vaikuttavia tekijöitä ja polyräjähdysvaarallisten tilojen inertisointisuojaukselle asetettavia vaatimuksia. Saksan liittotasavallan hiiltä käyttävissä laitoksissa sattuneiden pölyräjähdysten määrää ja syttymissyitä sekä niissä tapahtuneita henkilövahinkoja tarkastellaan ja verrataan hiili-turvelaitoksissa tapahtuneiden polyräjähdysten määrää ja seurauksia muiden teollisuudenalojen vastaaviin lukuihin. Suomessa turpeen käytössä sattuneiden palojen ja räjähdysten vastaavia tietoja esitetään. Tiedonhankintamatkojen perusteella on tehty yhteenveto Keski-Euroopassa ja Englannissa hiilipölyn valmistuksesta, epäsuorasta käytöstä ja maantiekuljetuksista saaduista kokemuksista ja käytetyistä ratkaisuista. Huomiota kiinnitetään erityisesti kokemuksiin hiilipölyn erilliskäytöstä eri laitoksissa turvallisuuden kannalta. Hiilen maantiekuljetuskalustolle asetettuja vaatimuksia esitetään. Käytössä olevien hiilipölysiilojen turvallisuusteknisiä mitoitusperusteita sekä niiden instrumentointia ja varustelua esitellään. Myös Suomessa tällä hetkellä voimassa olevia hiili- ja muita polttoainepölyjä sekä niiden käsittelyä ja kuljetusta koskevia viranomaismääräyksiä ja suosituksia käsitellään.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages154
ISBN (Print)951-38-2700-3
Publication statusPublished - 1986
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number632
ISSN0358-5085

Keywords

  • coal
  • pulverized fuels
  • safety engineering
  • reviews
  • data acquisition

Cite this