Hiilipölyn käytön turvallisuus. Osa 2. Hiilen siilovarastointikokeet

Aimo Rautalin, Martti Äijälä

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Kivihiilimurskeen ja -pölyn varastointitekniikkaa käsittelevästä kirjallisuudesta saatua kuvaa on täydennetty Suomen oloissa tehdyillä varastointikokeilla. Varastointikoelaitteet instrumentoitiin mahdollisimman hyvän kuvan saamiseksi laitteistoissa tapahtuvista ilmiöistä. Seulomalla, ilman murskausta tuotettujen raehiilien varastointi pitkiäkin aikoja todettiin turvalliseksi itsesyttymisriskin ja palamiskykyisten kaasujen muodostumisen kannalta. Hiilillä ei ollut itsesyttymistaipumusta. Siilon suunnittelussa on otettava huomioon raehiilien jäätymisvaara, koska lämmönkehitystä ei hiilessä tapahdu tai se on hyvin hidasta. Hiilipölyn varastointia ajatellen on sen valmistusprosessilla, kuten jauhatuslämpötilalla ja hiilipölyn lämpötilalla sen tullessa varastoon, suuri merkitys. Kokeiden perusteella voidaan todeta, että kivihiilen varastointi on hallittavissa varastointiolosuhteita seuraamalla ja tekemällä tarvittavat toimenpiteet seurannan tulosten perusteella.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages40
ISBN (Print)951-38-2765-8
Publication statusPublished - 1987
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number493
ISSN0358-5077

Keywords

  • coal storage
  • powder
  • safety

Cite this