Historiallisten kivirakenteiden laastit

Thorborg Perander, Tuula Råman, Mirja Kanerva, Risto Vahanen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Vanhojen kivirakennusten restaurointimateriaaleilta vaaditaan säänkestävyyttä, hyvää toimivuutta alkuperäisten materiaalien rinnalla ja korjauksien uusimismahdollisuuksia. Kirjallisuudesta on etsitty tietoja vanhoista kalkin poltto- ja sammutusmenetelmistä, vanhoista laasteista, niiden valmistuksesta ja käyttötekniikasta. Kirjallisuudessa on esitetty monia kalkin poltto- ja sammutusmenetelmiä kalkkikiven laadun ja laastin käyttötarkoituksen mukaan. Miten nämä toisistaan poikkeavat menetelmät ovat vaikuttaneet laastin ominaisuuksiin, ei kiriallisuudesta käy riittävän selvästi ilmi. Kalkkilaastin työstettävyyttä, kovettumisprosessia sekä laastin toimivuutta ja kestävyyttä yleisesti tarkastellaan lähinnä nykytietojen pohjalta. Pääpaino on laastien kosteusteknisessä toimivuudessa sekä pakkasen ja ilman rikkikaasujen kestävyydessä. Konkreettisen yleiskuvan saamiseksi Suomen historiallisten kivirakennusten kunnosta tarkastellaan 15 kohteen vauriokartoituksen tuloksia. Suurin osa vallitsevista vaurioista on kosteuden ja pakkasen aiheuttamia ja laasteja on useaan otteeseen jouduttu korjaamaan kullekin aikakaudelle tyypillisellä laastilla. Vauriotutkimuksen yhteydessä tutkittiin myös lukuisia arkistoja, tili- ja pöytäkirjoja kohteiden rakennus- ja korjausmateriaalien osalta. Käsitellään myös vauriokartoituksessa otettujen n. 60 laastinäytteen tutkimustuloksia. Näiden vanhojen laastien fysikaaliset ominaisuudet kuten huokoisuus vedenimukykytesteillä, tiheys ja pakkasenkestävyys on tutkittu sekä selvitetty analyyttisesti laastien koostumukset. Projektissa kehitetyn optisen mikrorakennetutkimusmenetelmän avulla on saatu paljon kirjallisuutta tukevaa sekä uutta tietoa vanhojen laastien koostumuksesta, niiden side- ja runkoaineesta, huokoisuudesta, säröistä sekä tartunnasta. Julkaisun viimeisessä osassa on kuvattu tiilikivien ja laastin rapautumista suolojen vaikutuksesta sekä rapautumisen estämiskeinoja.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages172
ISBN (Print)951-38-2265-6
Publication statusPublished - 1985
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number341
ISSN0358-5077

Keywords

  • mortars
  • masonry
  • restoration
  • weather-resistance
  • impregnation
  • deterioration

Cite this