HospiTool: Käyttäjälähtöinen sairaalatila

Esa Nykänen, Janne Porkka, Miika Aittala, Helinä Kotilainen, Outi Räikkönen, Mikael Wahlström, Jarmo Karesto, Tiina Yli-Karhu, Eija Larkas-Ipatti

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tekesin FinnWell-ohjelman (2004-2009) tavoitteena on parantaa terveydenhuollon laatua ja tuottavuutta sekä edistää alan yritystoimintaa ja kansainvälistymistä. Käyttäjälähtöinen sairaalatila -hanke (HospiTool) on yksi ohjelman yli 200 hankkeesta. Hanke toteutettiin vuosina 2006-2008 VTT:n ja Stakesin yhteisenä hankkeena. Finpron samanaikainen rinnakkaishanke liittyy kiinteästi tähän hankkeeseen. HospiTool-hankkeessa olivat mukana sekä osallistujina että rahoittajina Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit sekä yritykset Abloy Oy, Väinö Korpinen Oy ja Pöyry CM Oy. Hanke sai alkunsa tarpeesta löytää uusia tapoja terveydenhuollon rakennusten nykyistä käyttäjälähtöisempään suunnitteluun. Haluttiin luoda työkaluja, joilla rakennusten omistajat, toiminnasta vastaavat ja loppukäyttäjät voivat seurata koko suunnitteluprosessin ja myös rakennuksen elinkaaren ajan, miten heidän rakennukselle asettamansa vaatimukset toteutuvat. Strategisten päätösten pohjaksi haluttiin tietoa pelkän hintakilpailuttamisen sijaan. Päätöksenteon läpinäkyvyys korostuu uusien omistajuus- ja toimijamallien vakiintuessa terveydenhuoltoon. Käyttäjälähtöisyys on tullut esille yhä vahvemmin myös näyttöön perustuvan suunnittelun (Evidence Based Design, EBD) kautta. Käyttäjälähtöisyyden pohjaksi otettiin VTT:n kehittämä vaatimustenhallinnan väline EcoProP, jota on aikaisemmin käytetty toimistorakennusten suunnittelussa. Toiseksi kehityskohteeksi otettiin virtuaalitila, jolla tavoiteltiin loppukäyttäjän ja suunnittelijoiden vuorovaikutuksen tasa-arvoistamista. Tavoite oli, että näillä kahdella työkalulla luodaan vuorovaikutuksellinen kehittämisalusta, jolla voidaan testata tiloja, tuotteita ja prosesseja. Vaatimustenhallinnan välineeseen (EcoProP) sovitettiin esimerkeiksi valaistuksen, kylpyhuoneen (Väinö Korpinen Oy) ja oviympäristön (Abloy Oy) vaatimuksia. Seinäjoen ammattikorkeakoulun virtuaalilaboratorioon (CAVE) luotiin neljä potilashuonetta (+ koehuone) ja kylpyhuone, joissa haastateltiin loppukäyttäjiä, potilaita ja sairaanhoitajia. Virtuaalitila toimi erinomaisesti loppukäyttäjien kokemusten välittäjänä ja vuorovaikutteisen suunnittelun välineenä. Potilaat arvioivat tiloja lähes niin kuin he olisivat olleet tavallisessa huoneessa. Hoitajat puolestaan pystyivät arvioimaan virtuaalitilassa huoneen ominaisuuksia tarkemmin ja monipuolisemmin kuin piirustusten ja 3D-kuvien avulla. Suunnitteilla olevan Y-talon potilashuoneisiin tehtiin käyttäjien palautteen pohjalta muutoksia. Hankkeen tulokset osoittavat, että työkaluista on kehitettävissä uudenlainen toimintakonsepti tai tuote tai tuotteita, myös kaupallistettaviksi. EcoProPin potentiaalisimpia käyttäjiä ovat rakennuttajakonsultit. EcoProP on luonteeltaan tietokanta, jota kasvatetaan jatkuvasti ja jonka ylläpidon pitää olla jonkin tahon vastuulla. EcoProPia voidaan myydä joko tuotteena tai palveluna. Tietokannasta voi vastata jokin asiantuntijataho, esim. Stakes. Ongelmana visualisoinnin käytössä on toistaiseksi menetelmien yhteensopimattomuus suunnitteluohjelmistojen tuottaman tiedon kanssa. Kaupallistamismielessä visualisointimallien tekeminen voisi olla oma liiketoimintansa, jossa erikoistunut yritys tarjoaa työn palveluna suunnittelu- ja arkkitehtitoimistoille. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on ehdottanut, että hanketta jatketaan sovittamalla Y-talon suunnittelusta saatuja kokemuksia muihin tiloihin sekä toimintaprosesseihin. Kansainvälistä kiinnostusta on osoitettu Britanniasta ja Yhdysvalloista. Hankkeen tuloksena valmistui myös Vaasan yliopiston tietotekniikan laitoksella Tiina Yli-Karhun pro gradu "Virtuaaliympäristö sairaalasuunnittelussa", ja Pohjois-Karjalan, Seinäjoen ja Turun ammattikorkeakoulujen opiskelijat tekivät useita hankkeeseen liittyviä opinnäytetöitä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages71
ISBN (Electronic)978-951-38-7249-6
ISBN (Print)978-951-38-7248-9
Publication statusPublished - 2008
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2455
ISSN1235-0605

Keywords

 • hospitals
 • user-oriented hospitals
 • health facilities
 • bathrooms
 • virtual patient rooms
 • virtual environment
 • evidence based design
 • requirements
 • EBD
 • EcoProp
 • BIM

Cite this

Nykänen, E., Porkka, J., Aittala, M., Kotilainen, H., Räikkönen, O., Wahlström, M., ... Larkas-Ipatti, E. (2008). HospiTool: Käyttäjälähtöinen sairaalatila. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, No. 2455
Nykänen, Esa ; Porkka, Janne ; Aittala, Miika ; Kotilainen, Helinä ; Räikkönen, Outi ; Wahlström, Mikael ; Karesto, Jarmo ; Yli-Karhu, Tiina ; Larkas-Ipatti, Eija. / HospiTool : Käyttäjälähtöinen sairaalatila. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2008. 71 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2455).
@book{d2d03aee86ba46c9903e5de56e53efb7,
title = "HospiTool: K{\"a}ytt{\"a}j{\"a}l{\"a}ht{\"o}inen sairaalatila",
abstract = "Tekesin FinnWell-ohjelman (2004-2009) tavoitteena on parantaa terveydenhuollon laatua ja tuottavuutta sek{\"a} edist{\"a}{\"a} alan yritystoimintaa ja kansainv{\"a}listymist{\"a}. K{\"a}ytt{\"a}j{\"a}l{\"a}ht{\"o}inen sairaalatila -hanke (HospiTool) on yksi ohjelman yli 200 hankkeesta. Hanke toteutettiin vuosina 2006-2008 VTT:n ja Stakesin yhteisen{\"a} hankkeena. Finpron samanaikainen rinnakkaishanke liittyy kiinte{\"a}sti t{\"a}h{\"a}n hankkeeseen. HospiTool-hankkeessa olivat mukana sek{\"a} osallistujina ett{\"a} rahoittajina Varsinais-Suomen ja Etel{\"a}-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit sek{\"a} yritykset Abloy Oy, V{\"a}in{\"o} Korpinen Oy ja P{\"o}yry CM Oy. Hanke sai alkunsa tarpeesta l{\"o}yt{\"a}{\"a} uusia tapoja terveydenhuollon rakennusten nykyist{\"a} k{\"a}ytt{\"a}j{\"a}l{\"a}ht{\"o}isemp{\"a}{\"a}n suunnitteluun. Haluttiin luoda ty{\"o}kaluja, joilla rakennusten omistajat, toiminnasta vastaavat ja loppuk{\"a}ytt{\"a}j{\"a}t voivat seurata koko suunnitteluprosessin ja my{\"o}s rakennuksen elinkaaren ajan, miten heid{\"a}n rakennukselle asettamansa vaatimukset toteutuvat. Strategisten p{\"a}{\"a}t{\"o}sten pohjaksi haluttiin tietoa pelk{\"a}n hintakilpailuttamisen sijaan. P{\"a}{\"a}t{\"o}ksenteon l{\"a}pin{\"a}kyvyys korostuu uusien omistajuus- ja toimijamallien vakiintuessa terveydenhuoltoon. K{\"a}ytt{\"a}j{\"a}l{\"a}ht{\"o}isyys on tullut esille yh{\"a} vahvemmin my{\"o}s n{\"a}ytt{\"o}{\"o}n perustuvan suunnittelun (Evidence Based Design, EBD) kautta. K{\"a}ytt{\"a}j{\"a}l{\"a}ht{\"o}isyyden pohjaksi otettiin VTT:n kehitt{\"a}m{\"a} vaatimustenhallinnan v{\"a}line EcoProP, jota on aikaisemmin k{\"a}ytetty toimistorakennusten suunnittelussa. Toiseksi kehityskohteeksi otettiin virtuaalitila, jolla tavoiteltiin loppuk{\"a}ytt{\"a}j{\"a}n ja suunnittelijoiden vuorovaikutuksen tasa-arvoistamista. Tavoite oli, ett{\"a} n{\"a}ill{\"a} kahdella ty{\"o}kalulla luodaan vuorovaikutuksellinen kehitt{\"a}misalusta, jolla voidaan testata tiloja, tuotteita ja prosesseja. Vaatimustenhallinnan v{\"a}lineeseen (EcoProP) sovitettiin esimerkeiksi valaistuksen, kylpyhuoneen (V{\"a}in{\"o} Korpinen Oy) ja oviymp{\"a}rist{\"o}n (Abloy Oy) vaatimuksia. Sein{\"a}joen ammattikorkeakoulun virtuaalilaboratorioon (CAVE) luotiin nelj{\"a} potilashuonetta (+ koehuone) ja kylpyhuone, joissa haastateltiin loppuk{\"a}ytt{\"a}ji{\"a}, potilaita ja sairaanhoitajia. Virtuaalitila toimi erinomaisesti loppuk{\"a}ytt{\"a}jien kokemusten v{\"a}litt{\"a}j{\"a}n{\"a} ja vuorovaikutteisen suunnittelun v{\"a}lineen{\"a}. Potilaat arvioivat tiloja l{\"a}hes niin kuin he olisivat olleet tavallisessa huoneessa. Hoitajat puolestaan pystyiv{\"a}t arvioimaan virtuaalitilassa huoneen ominaisuuksia tarkemmin ja monipuolisemmin kuin piirustusten ja 3D-kuvien avulla. Suunnitteilla olevan Y-talon potilashuoneisiin tehtiin k{\"a}ytt{\"a}jien palautteen pohjalta muutoksia. Hankkeen tulokset osoittavat, ett{\"a} ty{\"o}kaluista on kehitett{\"a}viss{\"a} uudenlainen toimintakonsepti tai tuote tai tuotteita, my{\"o}s kaupallistettaviksi. EcoProPin potentiaalisimpia k{\"a}ytt{\"a}ji{\"a} ovat rakennuttajakonsultit. EcoProP on luonteeltaan tietokanta, jota kasvatetaan jatkuvasti ja jonka yll{\"a}pidon pit{\"a}{\"a} olla jonkin tahon vastuulla. EcoProPia voidaan myyd{\"a} joko tuotteena tai palveluna. Tietokannasta voi vastata jokin asiantuntijataho, esim. Stakes. Ongelmana visualisoinnin k{\"a}yt{\"o}ss{\"a} on toistaiseksi menetelmien yhteensopimattomuus suunnitteluohjelmistojen tuottaman tiedon kanssa. Kaupallistamismieless{\"a} visualisointimallien tekeminen voisi olla oma liiketoimintansa, jossa erikoistunut yritys tarjoaa ty{\"o}n palveluna suunnittelu- ja arkkitehtitoimistoille. Etel{\"a}-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on ehdottanut, ett{\"a} hanketta jatketaan sovittamalla Y-talon suunnittelusta saatuja kokemuksia muihin tiloihin sek{\"a} toimintaprosesseihin. Kansainv{\"a}list{\"a} kiinnostusta on osoitettu Britanniasta ja Yhdysvalloista. Hankkeen tuloksena valmistui my{\"o}s Vaasan yliopiston tietotekniikan laitoksella Tiina Yli-Karhun pro gradu {"}Virtuaaliymp{\"a}rist{\"o} sairaalasuunnittelussa{"}, ja Pohjois-Karjalan, Sein{\"a}joen ja Turun ammattikorkeakoulujen opiskelijat tekiv{\"a}t useita hankkeeseen liittyvi{\"a} opinn{\"a}ytet{\"o}it{\"a}.",
keywords = "hospitals, user-oriented hospitals, health facilities, bathrooms, virtual patient rooms, virtual environment, evidence based design, requirements, EBD, EcoProp, BIM",
author = "Esa Nyk{\"a}nen and Janne Porkka and Miika Aittala and Helin{\"a} Kotilainen and Outi R{\"a}ikk{\"o}nen and Mikael Wahlstr{\"o}m and Jarmo Karesto and Tiina Yli-Karhu and Eija Larkas-Ipatti",
year = "2008",
language = "Finnish",
isbn = "978-951-38-7248-9",
series = "VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "2455",
address = "Finland",

}

Nykänen, E, Porkka, J, Aittala, M, Kotilainen, H, Räikkönen, O, Wahlström, M, Karesto, J, Yli-Karhu, T & Larkas-Ipatti, E 2008, HospiTool: Käyttäjälähtöinen sairaalatila. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, no. 2455, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

HospiTool : Käyttäjälähtöinen sairaalatila. / Nykänen, Esa; Porkka, Janne; Aittala, Miika; Kotilainen, Helinä; Räikkönen, Outi; Wahlström, Mikael; Karesto, Jarmo; Yli-Karhu, Tiina; Larkas-Ipatti, Eija.

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2008. 71 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2455).

Research output: Book/ReportReport

TY - BOOK

T1 - HospiTool

T2 - Käyttäjälähtöinen sairaalatila

AU - Nykänen, Esa

AU - Porkka, Janne

AU - Aittala, Miika

AU - Kotilainen, Helinä

AU - Räikkönen, Outi

AU - Wahlström, Mikael

AU - Karesto, Jarmo

AU - Yli-Karhu, Tiina

AU - Larkas-Ipatti, Eija

PY - 2008

Y1 - 2008

N2 - Tekesin FinnWell-ohjelman (2004-2009) tavoitteena on parantaa terveydenhuollon laatua ja tuottavuutta sekä edistää alan yritystoimintaa ja kansainvälistymistä. Käyttäjälähtöinen sairaalatila -hanke (HospiTool) on yksi ohjelman yli 200 hankkeesta. Hanke toteutettiin vuosina 2006-2008 VTT:n ja Stakesin yhteisenä hankkeena. Finpron samanaikainen rinnakkaishanke liittyy kiinteästi tähän hankkeeseen. HospiTool-hankkeessa olivat mukana sekä osallistujina että rahoittajina Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit sekä yritykset Abloy Oy, Väinö Korpinen Oy ja Pöyry CM Oy. Hanke sai alkunsa tarpeesta löytää uusia tapoja terveydenhuollon rakennusten nykyistä käyttäjälähtöisempään suunnitteluun. Haluttiin luoda työkaluja, joilla rakennusten omistajat, toiminnasta vastaavat ja loppukäyttäjät voivat seurata koko suunnitteluprosessin ja myös rakennuksen elinkaaren ajan, miten heidän rakennukselle asettamansa vaatimukset toteutuvat. Strategisten päätösten pohjaksi haluttiin tietoa pelkän hintakilpailuttamisen sijaan. Päätöksenteon läpinäkyvyys korostuu uusien omistajuus- ja toimijamallien vakiintuessa terveydenhuoltoon. Käyttäjälähtöisyys on tullut esille yhä vahvemmin myös näyttöön perustuvan suunnittelun (Evidence Based Design, EBD) kautta. Käyttäjälähtöisyyden pohjaksi otettiin VTT:n kehittämä vaatimustenhallinnan väline EcoProP, jota on aikaisemmin käytetty toimistorakennusten suunnittelussa. Toiseksi kehityskohteeksi otettiin virtuaalitila, jolla tavoiteltiin loppukäyttäjän ja suunnittelijoiden vuorovaikutuksen tasa-arvoistamista. Tavoite oli, että näillä kahdella työkalulla luodaan vuorovaikutuksellinen kehittämisalusta, jolla voidaan testata tiloja, tuotteita ja prosesseja. Vaatimustenhallinnan välineeseen (EcoProP) sovitettiin esimerkeiksi valaistuksen, kylpyhuoneen (Väinö Korpinen Oy) ja oviympäristön (Abloy Oy) vaatimuksia. Seinäjoen ammattikorkeakoulun virtuaalilaboratorioon (CAVE) luotiin neljä potilashuonetta (+ koehuone) ja kylpyhuone, joissa haastateltiin loppukäyttäjiä, potilaita ja sairaanhoitajia. Virtuaalitila toimi erinomaisesti loppukäyttäjien kokemusten välittäjänä ja vuorovaikutteisen suunnittelun välineenä. Potilaat arvioivat tiloja lähes niin kuin he olisivat olleet tavallisessa huoneessa. Hoitajat puolestaan pystyivät arvioimaan virtuaalitilassa huoneen ominaisuuksia tarkemmin ja monipuolisemmin kuin piirustusten ja 3D-kuvien avulla. Suunnitteilla olevan Y-talon potilashuoneisiin tehtiin käyttäjien palautteen pohjalta muutoksia. Hankkeen tulokset osoittavat, että työkaluista on kehitettävissä uudenlainen toimintakonsepti tai tuote tai tuotteita, myös kaupallistettaviksi. EcoProPin potentiaalisimpia käyttäjiä ovat rakennuttajakonsultit. EcoProP on luonteeltaan tietokanta, jota kasvatetaan jatkuvasti ja jonka ylläpidon pitää olla jonkin tahon vastuulla. EcoProPia voidaan myydä joko tuotteena tai palveluna. Tietokannasta voi vastata jokin asiantuntijataho, esim. Stakes. Ongelmana visualisoinnin käytössä on toistaiseksi menetelmien yhteensopimattomuus suunnitteluohjelmistojen tuottaman tiedon kanssa. Kaupallistamismielessä visualisointimallien tekeminen voisi olla oma liiketoimintansa, jossa erikoistunut yritys tarjoaa työn palveluna suunnittelu- ja arkkitehtitoimistoille. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on ehdottanut, että hanketta jatketaan sovittamalla Y-talon suunnittelusta saatuja kokemuksia muihin tiloihin sekä toimintaprosesseihin. Kansainvälistä kiinnostusta on osoitettu Britanniasta ja Yhdysvalloista. Hankkeen tuloksena valmistui myös Vaasan yliopiston tietotekniikan laitoksella Tiina Yli-Karhun pro gradu "Virtuaaliympäristö sairaalasuunnittelussa", ja Pohjois-Karjalan, Seinäjoen ja Turun ammattikorkeakoulujen opiskelijat tekivät useita hankkeeseen liittyviä opinnäytetöitä.

AB - Tekesin FinnWell-ohjelman (2004-2009) tavoitteena on parantaa terveydenhuollon laatua ja tuottavuutta sekä edistää alan yritystoimintaa ja kansainvälistymistä. Käyttäjälähtöinen sairaalatila -hanke (HospiTool) on yksi ohjelman yli 200 hankkeesta. Hanke toteutettiin vuosina 2006-2008 VTT:n ja Stakesin yhteisenä hankkeena. Finpron samanaikainen rinnakkaishanke liittyy kiinteästi tähän hankkeeseen. HospiTool-hankkeessa olivat mukana sekä osallistujina että rahoittajina Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit sekä yritykset Abloy Oy, Väinö Korpinen Oy ja Pöyry CM Oy. Hanke sai alkunsa tarpeesta löytää uusia tapoja terveydenhuollon rakennusten nykyistä käyttäjälähtöisempään suunnitteluun. Haluttiin luoda työkaluja, joilla rakennusten omistajat, toiminnasta vastaavat ja loppukäyttäjät voivat seurata koko suunnitteluprosessin ja myös rakennuksen elinkaaren ajan, miten heidän rakennukselle asettamansa vaatimukset toteutuvat. Strategisten päätösten pohjaksi haluttiin tietoa pelkän hintakilpailuttamisen sijaan. Päätöksenteon läpinäkyvyys korostuu uusien omistajuus- ja toimijamallien vakiintuessa terveydenhuoltoon. Käyttäjälähtöisyys on tullut esille yhä vahvemmin myös näyttöön perustuvan suunnittelun (Evidence Based Design, EBD) kautta. Käyttäjälähtöisyyden pohjaksi otettiin VTT:n kehittämä vaatimustenhallinnan väline EcoProP, jota on aikaisemmin käytetty toimistorakennusten suunnittelussa. Toiseksi kehityskohteeksi otettiin virtuaalitila, jolla tavoiteltiin loppukäyttäjän ja suunnittelijoiden vuorovaikutuksen tasa-arvoistamista. Tavoite oli, että näillä kahdella työkalulla luodaan vuorovaikutuksellinen kehittämisalusta, jolla voidaan testata tiloja, tuotteita ja prosesseja. Vaatimustenhallinnan välineeseen (EcoProP) sovitettiin esimerkeiksi valaistuksen, kylpyhuoneen (Väinö Korpinen Oy) ja oviympäristön (Abloy Oy) vaatimuksia. Seinäjoen ammattikorkeakoulun virtuaalilaboratorioon (CAVE) luotiin neljä potilashuonetta (+ koehuone) ja kylpyhuone, joissa haastateltiin loppukäyttäjiä, potilaita ja sairaanhoitajia. Virtuaalitila toimi erinomaisesti loppukäyttäjien kokemusten välittäjänä ja vuorovaikutteisen suunnittelun välineenä. Potilaat arvioivat tiloja lähes niin kuin he olisivat olleet tavallisessa huoneessa. Hoitajat puolestaan pystyivät arvioimaan virtuaalitilassa huoneen ominaisuuksia tarkemmin ja monipuolisemmin kuin piirustusten ja 3D-kuvien avulla. Suunnitteilla olevan Y-talon potilashuoneisiin tehtiin käyttäjien palautteen pohjalta muutoksia. Hankkeen tulokset osoittavat, että työkaluista on kehitettävissä uudenlainen toimintakonsepti tai tuote tai tuotteita, myös kaupallistettaviksi. EcoProPin potentiaalisimpia käyttäjiä ovat rakennuttajakonsultit. EcoProP on luonteeltaan tietokanta, jota kasvatetaan jatkuvasti ja jonka ylläpidon pitää olla jonkin tahon vastuulla. EcoProPia voidaan myydä joko tuotteena tai palveluna. Tietokannasta voi vastata jokin asiantuntijataho, esim. Stakes. Ongelmana visualisoinnin käytössä on toistaiseksi menetelmien yhteensopimattomuus suunnitteluohjelmistojen tuottaman tiedon kanssa. Kaupallistamismielessä visualisointimallien tekeminen voisi olla oma liiketoimintansa, jossa erikoistunut yritys tarjoaa työn palveluna suunnittelu- ja arkkitehtitoimistoille. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on ehdottanut, että hanketta jatketaan sovittamalla Y-talon suunnittelusta saatuja kokemuksia muihin tiloihin sekä toimintaprosesseihin. Kansainvälistä kiinnostusta on osoitettu Britanniasta ja Yhdysvalloista. Hankkeen tuloksena valmistui myös Vaasan yliopiston tietotekniikan laitoksella Tiina Yli-Karhun pro gradu "Virtuaaliympäristö sairaalasuunnittelussa", ja Pohjois-Karjalan, Seinäjoen ja Turun ammattikorkeakoulujen opiskelijat tekivät useita hankkeeseen liittyviä opinnäytetöitä.

KW - hospitals

KW - user-oriented hospitals

KW - health facilities

KW - bathrooms

KW - virtual patient rooms

KW - virtual environment

KW - evidence based design

KW - requirements

KW - EBD

KW - EcoProp

KW - BIM

M3 - Report

SN - 978-951-38-7248-9

T3 - VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes

BT - HospiTool

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -

Nykänen E, Porkka J, Aittala M, Kotilainen H, Räikkönen O, Wahlström M et al. HospiTool: Käyttäjälähtöinen sairaalatila. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 2008. 71 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2455).