Hukkalämpö kaukolämpöjärjestelmissä

Miika Rämä, Krzysztof Klobut

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Työssä käytiin läpi energiatehokkuusdirektiivin ja uusiutuvan energian direktiivin asettama määritelmällinen viitekehys kaukolämmön lämmönlähteiden hyödyntämiselle. Pääpaino työssä on hukkalämmönlähteissä, mutta lämmönlähteitä on myös käyty läpi laajemmin.
Raportti koostuu direktiivien esittelystä, hukkalämmönlähteiden (ja näihin rinnastettavien lämmönlähteiden) kuvauksesta ja luokittelusta, projektin ohjausryhmän kanssa valittujen erikoistapausten analyysista sekä yhteenvedosta. Lämmitys- ja jäähdytyssektorin suhteen direktiivien määritelmät ovat usein monitulkintaisia ja epäselviä ja niitä tullaan tarkentamaan vuoden 2021 loppuun mennessä. Raportissa on pyritty tuomaan esille direktiivin määritelmät sellaisena kuin ne alkuperäisessä muodossaan on esitetty, mutta myös kuvaamaan laajemmin niiden käsittelemien lämmönlähteiden tilannetta suomalaisesta näkökulmasta. Vaikka direktiivit jättävät ilmaan avoimia kysymyksiä, pääviesti on selvä; uusiutuvien lämmönlähteiden ja hukkalämmönlähteiden hyödyntämistä pyritään edistämään. Määritelmät kuitenkin vaikuttavat raportointiin ja tilastointiin, joten maakohtaisten tavoitteiden suhteen niillä on merkitystä.
Lämmönlähteet on ryhmitelty työssä alkuperän mukaisesti; lämmönlähteet akennuksissa, kylmälaitteiden lauhdelämpö, julkiset kohteet, teollisuus ja energiateollisuus. Kunkin ryhmän sisällä on kuvattu joukko lämmönlähteitä sekä arvioitu näiden lämpötilataso, saatavuus ja säädettävyys.
Erikoistapauksiksi valikoituvat yhteistuotanto ja savukaasujen lämmöntalteenotto, jätteenpoltto, lämpöpumput kaukolämpöjärjestelmässä sekä teollisuuden hukkalämmöt.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages29
Publication statusPublished - 14 May 2020
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Asiakasraportti
NumberVTT-CR-00340-20

Cite this