Huonevirtauskentän laskennan perusteita

Jorma Heikkinen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Huoneilman virtausten, lämpötilojen ja epäpuhtauksien hallinta on ilmastoinnin perustarkoitus. Sisäilmasto-olojen hallinta eri kuormitustilanteissa edellyttää kehittyneitä suunnittelumenetelmiä. Tässä tutkimuksessa käsiteltävä menetelmä, jossa huoneen virtausta hallitsevat yhtälöt ratkaistaan tietokoneella, antaa yksityiskohtaista tietoa huoneen sisäilmastosta. Yhtälöiden ratkaisemiseksi joudutaan käyttämään empiirisiä turbulenssimalleja, jotka eivät ole yleispäteviä ja siten heikentävät laskennan fysikaalista pohjaa. Tutkimuksen aluksi tarkastellaan k-epsilon turbulenssimallissa, Reynoldsin jännitysmallissa ja algebrallisessa jännitysmallissa tehtäviä oletuksia. Mallien soveltuvuutta huoneen ilmasuihkuihin ja rajakerroksiin selvitetään kirjallisuuden ja omien laskelmien perusteella. Pintojen lähellä olevaa rajakerrosta ei yleensä voida laskea, ja siksi on tavallista käyttää pakotetun virtauksen logaritmisia profiileja rajakerroksen alueella. Nämä seinämäfunktiot eivät kuitenkaan sovi lämmönsiirron laskentaan vapaassa ja sekakonvektiossa. Seinämäfunktioiden käytöstä voidaan luopua käyttämällä pienten Reynoldsin lukujen turbulenssimallia ja samanaikaisesti tiheää laskentaverkkoa seinämän läheisyydessä. Menettelyn haittapuolena on laskentakustannusten Iisääntyminen ja lisäksi pienten Reynoldsin lukujen turbulenssimalleja ei ole riittävästi testattu. Käytännon virtauslaskelmien kannalta on edullisinta, jos konvektiolämpövirta voidaan antaa laskennan lähtöarvona. Tutkimuksessa tarkastellaan myös tuloilma-aukon reunaehtojen mallintamismahdollisuuksia. Kokeellisessa osassa mitataan kaupallisen tuloilmalaitteen suihkun nopeusprofiili ja käytetään sitä reunaehtona huonevirtauksen numeerisessa laskennassa. Tämä menettely on toimiva, mutta vaatii paljon mittauksia. Tarvitataan lisätutkimuksia, jotta voitaisiin antaa tuloilmalaitteiden valmistajille testausohjeet numeerisen laskennan tarpeita varten. Koehuoneen mitattu isoterminen huonevirtauskenttä on kvalitatiivisesti samanlainen kuin numeerisesti laskettu, mutta mitatut virtausnopeudet ovat laskettuja suuremmat. Osittain ero selittyy mittauksen suurilla virherajoilla vedon tunteen kannalta tärkeillä nopeuksilla. Huonevirtausten virtausnopeuksien mittausepätarkkuus puoltaa numeerisia laskentamenetelmiä täysmittakaavakokeisiin verrattuna. Numeerisen laskennan tulo suunnittelutyökaluksi edellyttää vielä ohjelmien käytön helpottamista ja laskentakustannusten pienenemistä. Ilmanvaihtosuunnittelijalle olisi tarpeen saada tulokset suoraan muodossa, josta selviää lämpöoloihin ja epäpuhtauksiin tyytymättömien ihmisten osuus.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages90
ISBN (Print)951-38-3787-4
Publication statusPublished - 1990
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number705
ISSN0358-5077

Keywords

 • air conditioning
 • control
 • air flow
 • temperature
 • contaminants
 • design
 • methods
 • numerical analysis
 • calculations
 • simulation
 • equations

Cite this