Hydraulijärjestelmän luotettavuus ja vikaantuminen

Markku Lehmusto

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisussa selvitetään luotettavuosteknisten menetelmien soveltuvuutta hydraulijärjestelmän luotettavuuden parantamiseen. Aluksi tarkastellaan luotettavuuden arvioimismenetelmien käyttöä hydrostaattisen tehonsiirtojärjestelmän suunnittelussa. Järjestelmän luotettavuuden arvioiminen matemaattisesti sen komponenttien vikataajuuksien avulla havaittiin käyttökelpoiseksi ratkaistaessa, mitä osajärjestelmiä on parannettava. Vioittumis- ja vaikutusanalyysi (VVA) osoittautui kvalitatiivisista menetelmistä parhaiten soveltavaksi. Kirjallisuudesta saatujen tietojen lisäksi hankittiin hydrauliikan vikaantumisesta tietoja haastattelemalla kunnossapidosta ja tuotekehittelystä vastaavia henkilöitä. Hydraulikomponenttien vikaantumismekanismien havaittiin koostuvan usein monimutkaisista fysikaalis-kemiallisista prosesseista. Vikaan ei yleensä ole löydettävissä vain yhtä syytä, vaan vika on useiden tekijöiden ja vuorovaikutussuhteiden summa. Hydraulinesteen epäpuhtauksilla sekä kuormitus- ja lämpötilamuutoksilla osoittautui olevan voimakas vaikutus vikaantumiseen. Luotettavuutta voi parantaa joko karsimalla vioittumismahdollisuuksia tai pyrkimällä välttämään vioittumisen aiheuttamat, laitteen toimintakykyä huonontavat seuraukset. Edellistä voidaan toteuttaa perinteisin koneensuunnittelun keinoin yksinkertaistamalla järjestelmää ja jälkimmäistä lisäämällä järjestelmän toimintakykyä sääteleviä järjestelyjä. Luotettavaustekniikan analyyttiset menetelmät eivät tuo esille kaikkia hydraulisten laitteiden luotettavuuteen liittyviä piirteitä, mutta ne antavat mielenkiintoisen lisän suorituskykyyn pohjautuvaan laitteiden suunnitteluun.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages85
ISBN (Print)951-38-1447-5
Publication statusPublished - 1982
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number93
ISSN0358-5085

Cite this