Idätyksen vaikutus öljypellavan siemenen varastoaineisiin, terveysvaikutteisiin yhdisteisiin ja prosessoitavuuteen: Pro gradu

Ulla Holopainen

Research output: ThesisMaster's thesis

Abstract

Pellava (Linum usitatissimum L.) on yksi vanhimmista hyötykasveista. Jalostuksen myötä pellavasta kehitettiin erityinen öljypellava eli viljelymuoto, joka tuottaa erittäin öljypitoisia siemeniä. Pellavan-siemenissä on alfa-linoleenihappopitoista öljyä 33-46 % ja ne sisältävät runsaasti monin tavoin terveysvaikutteista lignaania. Terveyttä edistävien ominaisuuksiensa takia pellavansiemeniä tutkitaan yhä enemmän ja kehitetään menetelmiä niiden terveysvaikutteisten yhdisteiden konsentroimiseksi. Idättäminen on eräs potentiaalinen menetelmä pellavansiementen koostumuksen muokkaamisessa. Tutkimuksessa selvitettiin öljypellavansiemenessä idättämisen vaikutuksesta tapahtuvia muutoksia ja etenkin idätyksen vaikutusta terveysvaikutteisiin komponentteihin, alfa-linoleenihappoon ja lignaaneihin sekä varastoaineiden hajotukseen. Tavoitteena oli myös tutkia idätyksen vaikutusta öljyn puristuvuuteen ja mahdollisiin antimikrobisiin ominaisuuksiin. Tutkimusmateriaalina työssä käytettiin suomalaisen Helmi-öljypellavalajikkeen siemeniä. Siemeniä idätettiin verkkopusseissa pimeässä +15oC:n ja +20oC:n lämpötiloissa. ldätyksistä otettiin näytteitä, joista määritettiin proteiinijakauma SDS-PAGElla, rasvahappo- ja lipidiluokkakoostumus kaasukromatografisesti, lignaanipitoisuus, kokonaisfenolipitoisuus Folin-Ciocalteaun menetelmällä ja antioksidatiivisuus kahdella radikaalimenetelmällä. Varastoaineita hajottavista entsyymeistä määritettiin endopeptidaasien ja lipoksygenaasien aktiivisuudet idätetyissä siemenissä. Näytteitä preparoimalla määritettiin kuivapainon muuttumista ja typen mobilisaatiota idätetyissä siemenissä. Näytteistä määritettiin lisäksi öljyn puristuvuutta hydraulipuristimella sekä pellavansiementen antimikrobisuutta agardiffuusiomenetelmällä. Idätyslämpötilan havaittiin olevan pellavansiementen idättämisessä sitä merkitsevämpi, mitä lyhyemmästä idätyksestä on kyse. Varastoravinteiden hajotus keskittyi endospermiin pellavansiemenen itämisen alkuvaiheessa. Pellavansiementen antioksidatiivisuus ja kokonaisfenolipitoisuus kasvoivat idätyksen aikana. Lignaanit konsentroituivat idätyksessä siementen kuivapainon pienenemisen takia. alfa-Linoleenihappopitoisuus kokonaisrasvapitoisuudesta ei muuttunut idätyksen vaikutuksesta. Idätys ei parantanut öljyn puristuvuutta pellavansiemenistä. Tulosten perusteella pellavansiementen lignaaneja voidaan konsentroida ja antioksidanttipitoisuutta lisätä idättämällä. Pellavansiementen hyödyntämisen kannalta tulisi kuitenkin selvittää, minkä yhdisteiden lisääntyminen aiheutti idätyksen aikana havaitun antioksidatiivisuuden kasvun.
Original languageFinnish
QualificationMaster Degree
Awarding Institution
  • University of Helsinki
Place of PublicationHelsinki
Publisher
Publication statusPublished - 2003
MoE publication typeG2 Master's thesis, polytechnic Master's thesis

Keywords

  • öljypellava
  • Linum usitatissimum
  • öljysiemen
  • itäminen
  • varastoaineet

Cite this