Idätyksen vaikutus öljypellavan siemenen varastoaineisiin, terveysvaikutteisiin yhdisteisiin ja prosessoitavuuteen: Pro gradu

Ulla Holopainen

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Abstract

Pellava (Linum usitatissimum L.) on yksi vanhimmista hyötykasveista. Jalostuksen myötä pellavasta kehitettiin erityinen öljypellava eli viljelymuoto, joka tuottaa erittäin öljypitoisia siemeniä. Pellavan-siemenissä on alfa-linoleenihappopitoista öljyä 33-46 % ja ne sisältävät runsaasti monin tavoin terveysvaikutteista lignaania. Terveyttä edistävien ominaisuuksiensa takia pellavansiemeniä tutkitaan yhä enemmän ja kehitetään menetelmiä niiden terveysvaikutteisten yhdisteiden konsentroimiseksi. Idättäminen on eräs potentiaalinen menetelmä pellavansiementen koostumuksen muokkaamisessa. Tutkimuksessa selvitettiin öljypellavansiemenessä idättämisen vaikutuksesta tapahtuvia muutoksia ja etenkin idätyksen vaikutusta terveysvaikutteisiin komponentteihin, alfa-linoleenihappoon ja lignaaneihin sekä varastoaineiden hajotukseen. Tavoitteena oli myös tutkia idätyksen vaikutusta öljyn puristuvuuteen ja mahdollisiin antimikrobisiin ominaisuuksiin. Tutkimusmateriaalina työssä käytettiin suomalaisen Helmi-öljypellavalajikkeen siemeniä. Siemeniä idätettiin verkkopusseissa pimeässä +15oC:n ja +20oC:n lämpötiloissa. ldätyksistä otettiin näytteitä, joista määritettiin proteiinijakauma SDS-PAGElla, rasvahappo- ja lipidiluokkakoostumus kaasukromatografisesti, lignaanipitoisuus, kokonaisfenolipitoisuus Folin-Ciocalteaun menetelmällä ja antioksidatiivisuus kahdella radikaalimenetelmällä. Varastoaineita hajottavista entsyymeistä määritettiin endopeptidaasien ja lipoksygenaasien aktiivisuudet idätetyissä siemenissä. Näytteitä preparoimalla määritettiin kuivapainon muuttumista ja typen mobilisaatiota idätetyissä siemenissä. Näytteistä määritettiin lisäksi öljyn puristuvuutta hydraulipuristimella sekä pellavansiementen antimikrobisuutta agardiffuusiomenetelmällä. Idätyslämpötilan havaittiin olevan pellavansiementen idättämisessä sitä merkitsevämpi, mitä lyhyemmästä idätyksestä on kyse. Varastoravinteiden hajotus keskittyi endospermiin pellavansiemenen itämisen alkuvaiheessa. Pellavansiementen antioksidatiivisuus ja kokonaisfenolipitoisuus kasvoivat idätyksen aikana. Lignaanit konsentroituivat idätyksessä siementen kuivapainon pienenemisen takia. alfa-Linoleenihappopitoisuus kokonaisrasvapitoisuudesta ei muuttunut idätyksen vaikutuksesta. Idätys ei parantanut öljyn puristuvuutta pellavansiemenistä. Tulosten perusteella pellavansiementen lignaaneja voidaan konsentroida ja antioksidanttipitoisuutta lisätä idättämällä. Pellavansiementen hyödyntämisen kannalta tulisi kuitenkin selvittää, minkä yhdisteiden lisääntyminen aiheutti idätyksen aikana havaitun antioksidatiivisuuden kasvun.
Original languageFinnish
QualificationMaster Degree
Awarding Institution
  • University of Helsinki
Place of PublicationHelsinki
Publisher
Publication statusPublished - 2003
MoE publication typeG2 Master's thesis, polytechnic Master's thesis

Keywords

  • öljypellava
  • Linum usitatissimum
  • öljysiemen
  • itäminen
  • varastoaineet

Cite this

@phdthesis{9601cfadf4b04b7692691c4ffad37cfc,
title = "Id{\"a}tyksen vaikutus {\"o}ljypellavan siemenen varastoaineisiin, terveysvaikutteisiin yhdisteisiin ja prosessoitavuuteen: Pro gradu",
abstract = "Pellava (Linum usitatissimum L.) on yksi vanhimmista hy{\"o}tykasveista. Jalostuksen my{\"o}t{\"a} pellavasta kehitettiin erityinen {\"o}ljypellava eli viljelymuoto, joka tuottaa eritt{\"a}in {\"o}ljypitoisia siemeni{\"a}. Pellavan-siemeniss{\"a} on alfa-linoleenihappopitoista {\"o}ljy{\"a} 33-46 {\%} ja ne sis{\"a}lt{\"a}v{\"a}t runsaasti monin tavoin terveysvaikutteista lignaania. Terveytt{\"a} edist{\"a}vien ominaisuuksiensa takia pellavansiemeni{\"a} tutkitaan yh{\"a} enemm{\"a}n ja kehitet{\"a}{\"a}n menetelmi{\"a} niiden terveysvaikutteisten yhdisteiden konsentroimiseksi. Id{\"a}tt{\"a}minen on er{\"a}s potentiaalinen menetelm{\"a} pellavansiementen koostumuksen muokkaamisessa. Tutkimuksessa selvitettiin {\"o}ljypellavansiemeness{\"a} id{\"a}tt{\"a}misen vaikutuksesta tapahtuvia muutoksia ja etenkin id{\"a}tyksen vaikutusta terveysvaikutteisiin komponentteihin, alfa-linoleenihappoon ja lignaaneihin sek{\"a} varastoaineiden hajotukseen. Tavoitteena oli my{\"o}s tutkia id{\"a}tyksen vaikutusta {\"o}ljyn puristuvuuteen ja mahdollisiin antimikrobisiin ominaisuuksiin. Tutkimusmateriaalina ty{\"o}ss{\"a} k{\"a}ytettiin suomalaisen Helmi-{\"o}ljypellavalajikkeen siemeni{\"a}. Siemeni{\"a} id{\"a}tettiin verkkopusseissa pime{\"a}ss{\"a} +15oC:n ja +20oC:n l{\"a}mp{\"o}tiloissa. ld{\"a}tyksist{\"a} otettiin n{\"a}ytteit{\"a}, joista m{\"a}{\"a}ritettiin proteiinijakauma SDS-PAGElla, rasvahappo- ja lipidiluokkakoostumus kaasukromatografisesti, lignaanipitoisuus, kokonaisfenolipitoisuus Folin-Ciocalteaun menetelm{\"a}ll{\"a} ja antioksidatiivisuus kahdella radikaalimenetelm{\"a}ll{\"a}. Varastoaineita hajottavista entsyymeist{\"a} m{\"a}{\"a}ritettiin endopeptidaasien ja lipoksygenaasien aktiivisuudet id{\"a}tetyiss{\"a} siemeniss{\"a}. N{\"a}ytteit{\"a} preparoimalla m{\"a}{\"a}ritettiin kuivapainon muuttumista ja typen mobilisaatiota id{\"a}tetyiss{\"a} siemeniss{\"a}. N{\"a}ytteist{\"a} m{\"a}{\"a}ritettiin lis{\"a}ksi {\"o}ljyn puristuvuutta hydraulipuristimella sek{\"a} pellavansiementen antimikrobisuutta agardiffuusiomenetelm{\"a}ll{\"a}. Id{\"a}tysl{\"a}mp{\"o}tilan havaittiin olevan pellavansiementen id{\"a}tt{\"a}misess{\"a} sit{\"a} merkitsev{\"a}mpi, mit{\"a} lyhyemm{\"a}st{\"a} id{\"a}tyksest{\"a} on kyse. Varastoravinteiden hajotus keskittyi endospermiin pellavansiemenen it{\"a}misen alkuvaiheessa. Pellavansiementen antioksidatiivisuus ja kokonaisfenolipitoisuus kasvoivat id{\"a}tyksen aikana. Lignaanit konsentroituivat id{\"a}tyksess{\"a} siementen kuivapainon pienenemisen takia. alfa-Linoleenihappopitoisuus kokonaisrasvapitoisuudesta ei muuttunut id{\"a}tyksen vaikutuksesta. Id{\"a}tys ei parantanut {\"o}ljyn puristuvuutta pellavansiemenist{\"a}. Tulosten perusteella pellavansiementen lignaaneja voidaan konsentroida ja antioksidanttipitoisuutta lis{\"a}t{\"a} id{\"a}tt{\"a}m{\"a}ll{\"a}. Pellavansiementen hy{\"o}dynt{\"a}misen kannalta tulisi kuitenkin selvitt{\"a}{\"a}, mink{\"a} yhdisteiden lis{\"a}{\"a}ntyminen aiheutti id{\"a}tyksen aikana havaitun antioksidatiivisuuden kasvun.",
keywords = "{\"o}ljypellava, Linum usitatissimum, {\"o}ljysiemen, it{\"a}minen, varastoaineet",
author = "Ulla Holopainen",
note = "CA: BEL pro gradu Helsingin yliopisto, Biotieteiden laitos, Kasvifysiologian osasto 94 s. + liitt. 51 s.",
year = "2003",
language = "Finnish",
publisher = "University of Helsinki",
address = "Finland",
school = "University of Helsinki",

}

Idätyksen vaikutus öljypellavan siemenen varastoaineisiin, terveysvaikutteisiin yhdisteisiin ja prosessoitavuuteen : Pro gradu. / Holopainen, Ulla.

Helsinki : University of Helsinki, 2003. 145 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

TY - THES

T1 - Idätyksen vaikutus öljypellavan siemenen varastoaineisiin, terveysvaikutteisiin yhdisteisiin ja prosessoitavuuteen

T2 - Pro gradu

AU - Holopainen, Ulla

N1 - CA: BEL pro gradu Helsingin yliopisto, Biotieteiden laitos, Kasvifysiologian osasto 94 s. + liitt. 51 s.

PY - 2003

Y1 - 2003

N2 - Pellava (Linum usitatissimum L.) on yksi vanhimmista hyötykasveista. Jalostuksen myötä pellavasta kehitettiin erityinen öljypellava eli viljelymuoto, joka tuottaa erittäin öljypitoisia siemeniä. Pellavan-siemenissä on alfa-linoleenihappopitoista öljyä 33-46 % ja ne sisältävät runsaasti monin tavoin terveysvaikutteista lignaania. Terveyttä edistävien ominaisuuksiensa takia pellavansiemeniä tutkitaan yhä enemmän ja kehitetään menetelmiä niiden terveysvaikutteisten yhdisteiden konsentroimiseksi. Idättäminen on eräs potentiaalinen menetelmä pellavansiementen koostumuksen muokkaamisessa. Tutkimuksessa selvitettiin öljypellavansiemenessä idättämisen vaikutuksesta tapahtuvia muutoksia ja etenkin idätyksen vaikutusta terveysvaikutteisiin komponentteihin, alfa-linoleenihappoon ja lignaaneihin sekä varastoaineiden hajotukseen. Tavoitteena oli myös tutkia idätyksen vaikutusta öljyn puristuvuuteen ja mahdollisiin antimikrobisiin ominaisuuksiin. Tutkimusmateriaalina työssä käytettiin suomalaisen Helmi-öljypellavalajikkeen siemeniä. Siemeniä idätettiin verkkopusseissa pimeässä +15oC:n ja +20oC:n lämpötiloissa. ldätyksistä otettiin näytteitä, joista määritettiin proteiinijakauma SDS-PAGElla, rasvahappo- ja lipidiluokkakoostumus kaasukromatografisesti, lignaanipitoisuus, kokonaisfenolipitoisuus Folin-Ciocalteaun menetelmällä ja antioksidatiivisuus kahdella radikaalimenetelmällä. Varastoaineita hajottavista entsyymeistä määritettiin endopeptidaasien ja lipoksygenaasien aktiivisuudet idätetyissä siemenissä. Näytteitä preparoimalla määritettiin kuivapainon muuttumista ja typen mobilisaatiota idätetyissä siemenissä. Näytteistä määritettiin lisäksi öljyn puristuvuutta hydraulipuristimella sekä pellavansiementen antimikrobisuutta agardiffuusiomenetelmällä. Idätyslämpötilan havaittiin olevan pellavansiementen idättämisessä sitä merkitsevämpi, mitä lyhyemmästä idätyksestä on kyse. Varastoravinteiden hajotus keskittyi endospermiin pellavansiemenen itämisen alkuvaiheessa. Pellavansiementen antioksidatiivisuus ja kokonaisfenolipitoisuus kasvoivat idätyksen aikana. Lignaanit konsentroituivat idätyksessä siementen kuivapainon pienenemisen takia. alfa-Linoleenihappopitoisuus kokonaisrasvapitoisuudesta ei muuttunut idätyksen vaikutuksesta. Idätys ei parantanut öljyn puristuvuutta pellavansiemenistä. Tulosten perusteella pellavansiementen lignaaneja voidaan konsentroida ja antioksidanttipitoisuutta lisätä idättämällä. Pellavansiementen hyödyntämisen kannalta tulisi kuitenkin selvittää, minkä yhdisteiden lisääntyminen aiheutti idätyksen aikana havaitun antioksidatiivisuuden kasvun.

AB - Pellava (Linum usitatissimum L.) on yksi vanhimmista hyötykasveista. Jalostuksen myötä pellavasta kehitettiin erityinen öljypellava eli viljelymuoto, joka tuottaa erittäin öljypitoisia siemeniä. Pellavan-siemenissä on alfa-linoleenihappopitoista öljyä 33-46 % ja ne sisältävät runsaasti monin tavoin terveysvaikutteista lignaania. Terveyttä edistävien ominaisuuksiensa takia pellavansiemeniä tutkitaan yhä enemmän ja kehitetään menetelmiä niiden terveysvaikutteisten yhdisteiden konsentroimiseksi. Idättäminen on eräs potentiaalinen menetelmä pellavansiementen koostumuksen muokkaamisessa. Tutkimuksessa selvitettiin öljypellavansiemenessä idättämisen vaikutuksesta tapahtuvia muutoksia ja etenkin idätyksen vaikutusta terveysvaikutteisiin komponentteihin, alfa-linoleenihappoon ja lignaaneihin sekä varastoaineiden hajotukseen. Tavoitteena oli myös tutkia idätyksen vaikutusta öljyn puristuvuuteen ja mahdollisiin antimikrobisiin ominaisuuksiin. Tutkimusmateriaalina työssä käytettiin suomalaisen Helmi-öljypellavalajikkeen siemeniä. Siemeniä idätettiin verkkopusseissa pimeässä +15oC:n ja +20oC:n lämpötiloissa. ldätyksistä otettiin näytteitä, joista määritettiin proteiinijakauma SDS-PAGElla, rasvahappo- ja lipidiluokkakoostumus kaasukromatografisesti, lignaanipitoisuus, kokonaisfenolipitoisuus Folin-Ciocalteaun menetelmällä ja antioksidatiivisuus kahdella radikaalimenetelmällä. Varastoaineita hajottavista entsyymeistä määritettiin endopeptidaasien ja lipoksygenaasien aktiivisuudet idätetyissä siemenissä. Näytteitä preparoimalla määritettiin kuivapainon muuttumista ja typen mobilisaatiota idätetyissä siemenissä. Näytteistä määritettiin lisäksi öljyn puristuvuutta hydraulipuristimella sekä pellavansiementen antimikrobisuutta agardiffuusiomenetelmällä. Idätyslämpötilan havaittiin olevan pellavansiementen idättämisessä sitä merkitsevämpi, mitä lyhyemmästä idätyksestä on kyse. Varastoravinteiden hajotus keskittyi endospermiin pellavansiemenen itämisen alkuvaiheessa. Pellavansiementen antioksidatiivisuus ja kokonaisfenolipitoisuus kasvoivat idätyksen aikana. Lignaanit konsentroituivat idätyksessä siementen kuivapainon pienenemisen takia. alfa-Linoleenihappopitoisuus kokonaisrasvapitoisuudesta ei muuttunut idätyksen vaikutuksesta. Idätys ei parantanut öljyn puristuvuutta pellavansiemenistä. Tulosten perusteella pellavansiementen lignaaneja voidaan konsentroida ja antioksidanttipitoisuutta lisätä idättämällä. Pellavansiementen hyödyntämisen kannalta tulisi kuitenkin selvittää, minkä yhdisteiden lisääntyminen aiheutti idätyksen aikana havaitun antioksidatiivisuuden kasvun.

KW - öljypellava

KW - Linum usitatissimum

KW - öljysiemen

KW - itäminen

KW - varastoaineet

M3 - Master's thesis

PB - University of Helsinki

CY - Helsinki

ER -