IEA Bioenergy Task 38: Greenhouse gas balances of biomass and bioenergy systems

Kim Pingoud

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedingsScientific

Abstract

Task 38:n tavoitteena on kehittää laskentamalleja sekä muita työkaluja ja apuvälineitä bioenergian kasvihuonevaikutusten arviointiin. Yksi kasvihuonekaasutaseen osatekijä on bioenergian tapauksessa myös itse hyödynnettävän biomassan hiilitase. Task 38 perustuu sitä edeltäneeseen Task 25:een, jossa keskityttiin metodologian ja teorian kehittämiseen. Task 38 on tavoitteiltaan lähempänä käytäntöä. Tavoitteena on kehitetyn metodologian soveltaminen konkreettisiin käytännön projekteihin ja ohjelmiin, joiden tavoitteena on kasvihuonevaikutusten vähentäminen. Tärkeäksi sovellusalueeksi on Kioton ilmastosopimuksen myötä tullut laskentasääntöjen kehittäminen ja käytännön soveltaminen, joilla voidaan arvioida yksittäisten metsittämiseen ja biomassan hyödyntämiseen liittyvien hankkeiden kasvihuonevaikutuksia. Näitä hankkeita synnyttävät mm. Kioton sopimukseen liittyvät Puhtaan kehityksen mekanismi (CDM) sekä Yhteistoteutus (JI). Task 38:n verkostoon kuuluvat tutkijat osallistuvat aktiivisesti Hallitustenvälisen Ilmastopaneelin (IPCC) erilaisten asiantuntijaryhmien työhön, jossa kehitetään raportointi- ja laskentasääntöjä energia- sekä metsäsektoreille sekä toimivat asiantuntijoina ilmastosopimusneuvotteluissa. Uudeksi haasteelliseksi ongelmaksi on muodostumassa Kioton sopimuksen nieluja koskevien päätösten käytännön soveltaminen, joka koskee mm. laskenta- ja arviointimenetelmien epävarmuuksia, ei-toivottuja kannustevaikutuksia ja porsaanreikiä, jotka toimivat vastoin sopimuksen tavoitteita. Sovellettavan metodologian perusajatuksena on suorittaa vertailulaskelma uuden, bionergiaa hyödyntävän energiajärjestelmän ja fossiilisia polttoaineita käyttävän vanhan ja mahdollisesti korvattavan järjestelmän välillä. Näiden järjestelmien kasvihuonevaikutusten erotus kuvaa saavutettavia hyötyjä. Taseet on laskettava järjestelmien koko elinkaaren yli, koska biomassan kasvuun ja hiilen sitomiseen liittyvä dynamiikka on otettava huomioon. Hankkeessa tehdään konkreettisia tapaustarkasteluita, jotka koskevat paitsi bioenergiajärjestelmiä myös muiden materiaalien korvaamista biomassaperäisillä tuotteilla. Jälkimmäisessä tapauksessa voidaan saavuttaa merkittäviä välillisiä kasvihuonekaasujen päästönvähennyksiä: puuperäisen tuotteen valmistaminen vaatii useimmiten vähemmän energiapanoksia ja siitä aiheutuu alhaisempia fossiilisia hiilidioksidipäästöjä kuin korvattavan materiaalin kuten teräksen tai betonin valmistus. Lisäksi bioenergiaa voidaan paremmin hyödyntää puutuotteiden valmistusprosessissa. Tavoitteena on myös verrata erilaisia biomassaan ja bioenergian käyttöön perustuvia päästönvähennysstrategioita ja etsiä ongelmalle kustannustehokkaita ratkaisuja. Task 38:aa koordinoi Itävalta. Muut osanottajamaat ovat tällä hetkellä Alankomaat, Australia, Britannia, Kanada, Kroatia, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska, Uusi-Seelanti ja Yhdysvallat.
Original languageFinnish
Title of host publication Puuenergian teknologiaohjelman vuosikirja 2002
Subtitle of host publicationPuuenergian teknologiaohjelman vuosiseminaari
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Pages427-428
ISBN (Electronic)951-38-5733-6
ISBN (Print)951-38-5732-8
Publication statusPublished - 2002
MoE publication typeB3 Non-refereed article in conference proceedings
EventPuuenergian teknologiaohjelman vuosiseminaari - Joensuu, Finland
Duration: 18 Sept 200219 Sept 2002

Publication series

SeriesVTT Symposium
Number221
ISSN0357-9387

Seminar

SeminarPuuenergian teknologiaohjelman vuosiseminaari
Country/TerritoryFinland
CityJoensuu
Period18/09/0219/09/02

Cite this