Ihminen ja teknologia: Hyvän vuorovaikutuksen suunnittelu

Pertti Saariluoma, Tuomo Kujala, Sari Kuuva, Tiina Kymäläinen, Jaana Leikas, Lassi Liikkanen, Antti Oulasvirta

  Research output: Book/ReportBook (author)Professional

  Abstract

  Ihmisen ja teknologian vuorovaikutussuunnittelu on tullut merkittäväksi osaksi nykyistä teknologian suunnittelua. Sen sisältö on myös huomattavasti laajentunut perinteisestä käytettävyyssuunnittelusta. Tämän vuoksi on ollut tärkeää koota yhteen teokseen kaikkein keskeisimpiä alan uusia virtauksia. Kirjassa seurataan moniulotteisen vuorovaikutussuunnitteluprosessin vaiheita sekä kuvataan niitä asioita, jotka kussakin prosessin vaiheessa ovat merkittäviä. Kirjan avulla lukija löytää kattavasti ratkaisuja erityyppisiin suunnitteluhaasteisiin. Yksi suunnitteluhaaste on, miten muoto ja käytettävyysnäkökohdat voidaan yhdistää jo pitkälle hahmottuneessa tuotteessa. Toinen haaste voi olla käyttäjän arkitoimintojen ymmärtäminen ja sen hyödyntäminen suunnittelussa. Kirja koostuu kolmesta aihekokonaisuudesta: Aluksi käsitellään vuorovaikutussuunnittelun perusteita ihmisen ja teknologian, käyttäjäpsykologian, muodon ja muodon kokemisen näkökulmasta. Sen avulla lukijalle avautuu, millaisia tietoja tarvitaan vuorovaikutuskysymyksiä ratkaistaessa. Toisessa osassa keskitytään suunnittelumenetelmiin, suunnitteluratkaisuihin, visuaaliseen suunnitteluun, käyttäjätutkimuksen menetelmiin, tehtäväanalyysiin ja prototyyppien arviointiin. Näkökulma siirtyy välittömän interaktioprosessin kannalta olennaisten toimenpiteiden tarkasteluun sekä siihen, miten voidaan varmistua suunnittelutiedon oikeellisuudesta. Näin lukija löytää tutkittuja ratkaisumalleja omien suunnitteluongelmiensa selvittämiseen. Lopuksi käsitellään kokonaisvaltaista ja innovatiivista vuorovaikutussuunnittelua, jonka lähtökohtana on ihmisen elämä. Kirjaan on koottu tuloksia monitieteisen Theseus-projektin ensimmäisestä vaiheesta, jonka tavoitteena oli nostaa psykologisen tiedon hyödyntäminen uudelle tasolle tuote- ja palvelusuunnittelussa. Hankkeessa keskityttiin psykologisen käyttäjätutkimuksen soveltamiseen suunnittelutyössä ja uusien menetelmien ja prosessien kehittämiseen ihminen-teknologia-vuorovaikutuksen suunnitteluun. Kirja on tarkoitettu kaikille tuotteita, palveluita tai ihmisen ja teknologian vuorovaikutusta suunnitteleville, tutkiville tai opiskeleville. jotka pitävät tärkeänä pysyä tämän nopeasti kehittyvän alan eturintamassa.
  Original languageFinnish
  PublisherTeknologiateollisuus ry
  Number of pages269
  ISBN (Electronic)978-952-238-046-3
  ISBN (Print)978-952-238-045-6
  Publication statusPublished - 2010
  MoE publication typeD5 Text book, professional manual or guide or a dictionary

  Publication series

  SeriesTeknologiateollisuuden julkaisu
  Number3/2010

  Keywords

  • human-technology interaction
  • design

  Cite this