Ihminen, yhteiskunta ja evolutionaarinen tulevaisuus: Kolme näkökulmaa Mika Mannermaan ajatteluun

Toni Ahlqvist

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Mika Mannermaa oli suomalaisen tulevaisuudentutkimuksen pioneereja. Hänen 1980-luvun alkupuolelta juontaneesta ajattelijanpolustaan voi tunnistaa klassiset tutkijan kehityksen vaiheet: 1980-luvulta alkanut ja vuonna 1991 julkaistuun väitöskirjaan kiteytynyt teoreettis-metodologisen virittymisen vaihe, 1990-luvulta 2000-luvun alkupuolelle jatkunut oman äänen terävöittämisen vaihe, sekä 2000-luvun puolestavälistä 2010-luvun alkuun jatkunut varttuneen ajattelijan vaihe, jossa Mannermaa sekä kiteytti keskeiset 1980-luvulta asti kehkeytyneet suuret yhteiskunnalliset tutkimusteemansa että avasi ovia myös uusille ubiikkiyhteiskunnan ja demokratian tulevaisuuden teemoille. Teen artikkelissa valikoivasti läpileikkaavan katsauksen Mika Mannermaan tulevaisuusajatteluun, keskittyen erityisesti hänen tieto- ja tutkimuskirjalliseen tuotantoonsa. Pyrin kiteyttämään oleelliset teoksia läpileikkaavat teemat, joskin täytyy todeta, että nämä teemat ovat myös vahvasti subjektiivisia, toisin sanoen ne ovat teemoja, joita itse pidän Mannermaan tulevaisuusajattelun valovoimaisimpina piirteinä. Teen artikkellissa kolme tulkintaa Mannermaa tulevaisuusajattelusta. Näistä ensimmäisessa tulkitsen Mannermaata tulevaisuudentutkimuksen luovana teoreetikkona, toisessa lähestyn Mannermaa yhteiskunnallisten tulevaisuuksien systeemaattisena ajattelijana, ja kolmannessa tarkastelen Mannermaata yhteiskunnan, politiikan ja ihmisyyden rakentavana kriitikkona
Original languageFinnish
Pages (from-to)21-37
JournalFutura
Volume31
Issue number3
Publication statusPublished - 2012
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Keywords

 • Mika Mannermaa
 • futures studies
 • evolutionary futures studies
 • theory
 • methodology
 • society
 • politics
 • ubiquitous society
 • democracy
 • human
 • creativity
 • criticism

Cite this