Ikääntyminen ja teknologia

Translated title of the contribution: Ageing and technology

Jaana Leikas (Editor)

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Ikääntyvien tarpeisiin vastaaminen tulee olemaan yhä suurempi kilpailutekijä
  kansainvälisillä markkinoilla. Hyvää ikääntymistä tukevien tuotteiden ja palvelujen kysyntä kasvaa, sillä ikäihmisten osuus väestöstä kasvaa voimakkaasti tulevien vuosikymmenten aikana. Tämä hopeamarkkinoiden (silver markets, silver economy) kasvu on luonut huomattavan markkinapotentiaalin uusille innovaatioille ja palveluille niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Tämä Research Highlights -julkaisu sisältää katsauksen ikääntymiseen liittyvästä
  VTT:n monitieteisestä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Julkaisu esittelee
  ikäteknologian ratkaisuja hyvinvoinnin ja terveyden, itsenäisen suoriutumisen,
  asumisen, liikkumisen, kommunikaation, ravitsemuksen, palvelujen, kaupan,
  robotiikan, turvallisuuden ja työelämän alueilla. Julkaisun lopussa esiteltävät
  vastuullisen ja eettisen suunnittelun lähestymistavat luovat perustan onnistuneelle ikäteknologian kehitystyölle. Uskomme julkaisun tuovan uutta näkökulmaa ja mahdollisuuksia alan toimijoille.

  As demographics change, being able to meet the needs of the ageing population
  will become an increasingly important factor in competing on the international
  market. The market for products and services that promote healthy
  ageing is set to grow as the percentage of elderly people in the population
  increases rapidly in the coming decades. This growth of the silver economy
  has created considerable market potential for innovations and services both in
  Finland and abroad. This Research Highlights publication contains a review of
  VTT’s multidisciplinary research and development work in the field of ageing.
  The publication showcases gerontechnology solutions relating to well-being
  and health, independent living, housing, mobility, communication, nutrition,
  services, retail, robotics, safety and work. The principles of responsible and
  ethical design discussed at the end of the publication create a foundation for
  successful gerontechnology development. With this publication, we introduce
  new viewpoints and opportunities for the stakeholders in the field.
  Translated title of the contributionAgeing and technology
  Original languageMultiple
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages192
  ISBN (Electronic)978-951-38-8613-4
  ISBN (Print)978-951-38-8612-7
  Publication statusPublished - 2017
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Research Highlights
  Number14
  ISSN2242-1173

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Ageing and technology'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this