Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus 15 toimistorakennuksessa: Puhdistuksen ja säädön vaikutus toimistotilojen kanavien puhtauteen, ilmanvaihtuvuuteen, tuloilman laatuun ja työntekijöiden työoloihin

Marianna Luoma, Pertti Pasanen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin ilmanvaihtojärjestelmän puhdistuksen ja säädön vaikutusta tuloilman laatuun, kanavien puhtauteen, ilmanvaihtuvuuteen ja työntekijöiden työolosuhteisiin. Kohteiksi valittiin 15 toimistorakennusta, joissa ilmanvaihtojärjestelmä puhdistettiin määräaikaan perustuen. Toimisto-rakennuksissa valittiin 2-5 huonetta ennen ja jälkeen puhdistusta tehtävää sisäilmatutkimusta varten. Mikrobien, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja hiukkasten massapitoisuus mitattiin ulkoilmasta, tuloilmasta ja sisäilmasta. Pölykertymä ja mikrobikertymä määritettiin tutkittavalla alueella sijaitsevista tuloilmakanavista. Huoneiden tulo- ja poistoilmavirrat määritettiin. Työntekijöille jaettiin sisäilmakysely ennen puhdistusta ja sen jälkeen. Puhdistuksella ei ollut havaittavaa vaikutusta tuloilman laatuun, koska se mitattujen suureiden perusteella oli hyvä ennen puhdistusta ja sen jälkeen. Sen sijaan ilmakanavistojen sisäpintojen keskimääräinen pölykertymä aleni selvästi (8,7 g/m2 ennen puhdistusta ja 1,9 g/m2 puhdistuksen jälkeen). Työhuoneiden ilmanvaihtuvuuden osalta muutokset olivat kahdensuuntaisia, mutta ne johtuivat puhdistajien tekemistä ilmavirtojen säädöistä ja havaittujen puutteiden korjaamisesta. Työntekijöiden toiveita ilmamäärien suhteen otettiin huomioon huonekohtaisia venttiileitä säädettäessä. Työntekijät kokivat työolonsa keskimäärin paremmiksi puhdistuksen jälkeen; erityisesti ilman tunkkaisuuden katsottiin vähentyneen. Kyselytutkimus jaettiin yli 900 työntekijälle, mutta vain muutamat heistä ilmoittivat oma-aloitteisesti, että työpaikan sisäilman laatu parani puhdistuksen myötä. Tutkimuksen yhteenvetona voidaan todeta, että ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksen ja säädön, kuten useiden muidenkin määräaikaisten huoltotoimien, myönteisiä vaikutuksia ei pystytä kovin selvästi osoittamaan mittauksin tai kyselyin. Jos taas määräaikainen puhdistus jätetään tekemättä, saatetaan ajautua tilanteeseen, jossa sisäilman laatuun liittyvät ongelmat aiheuttavat runsaasti valituksia ja ylimääräisiä kustannuksia kiinteistönhoidossa.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages51
ISBN (Print)951-38-5745-X
Publication statusPublished - 2000
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2053
ISSN1235-0605

Keywords

  • cleaning
  • ventilation system
  • office building
  • air duct
  • supply air
  • working environment
  • air quality
  • decontamination
  • controllability
  • hygiene

Cite this