Ilmastonmuutoksen vaikutus sähköverkkoliiketoimintaan

Antti Martikainen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Ilmasto asettaa tiettyjä vaatimuksia sähköverkkoliiketoiminnalle. Sähköverkko joutuu kohtaamaan jatkuvasti ilmastollisia rasituksia ja se onkin suunniteltu ja rakennettu kestämään normaalit rasitukset. Nyt suunniteltu ja rakennettu verkko voi olla toiminnassa seuraavat 40 vuotta. Jos ilmaston aiheuttamat rasitukset muuttuvat tänä aikana, voi sillä olla merkittäviä vaikutuksia sähköverkkoliiketoiminnalle. Selvittämällä ilmastonmuutoksen vaikutuksia etukäteen voidaan vaikutuksiin varautua, ja näin ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia kyetään mahdollisuuksien mukaan pienentämään ja myönteisiä asioita hyödyntämään. Tässä työssä tutkittiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia sähköverkkoliiketoimintaan. Ilmastonmuutosennusteet laadittiin RCAO-ilmastomallin antamien laskelmien perusteella. Ilmastomuuttujien ennusteet tehtiin ajanjaksolle 2016-2045 ja ennusteiden vertailujaksona käytettiin ajanjaksoa 1960-1990. Ennusteet laadittiin sadannalle, lämpötilalle, kuuraantumiselle, huurteelle, ukkoselle, routaantumiselle ja tuulisuudelle. Ilmastomuuttujien vaikutukset arvioitiin sekä tekniseltä että taloudelliselta kannalta. Ilmastomallien antamien ennusteiden mukaan maapallon ilmasto tulee muuttumaan voimakkaasti tämän vuosisadan aikana, ja ilmastomallien mukaan ilmastonmuutos tulee näkymään selvästi myös Suomessa jo seuraavan 40 vuoden aikana. Ilmastonmuutoksen myötä on odotettavissa, että ilmastomuuttujien aiheuttamat rasitukset verkkoliiketoimintaa kohtaan tulevat olemaan niistä saatuja hyötyjä suuremmat. Vikamäärien kasvu on merkittävin ja haastavin ilmastonmuutoksen aiheuttama haitta. Ukkonen, lumikuormat ja tuuli tulevat aiheuttamaan nykyistä enemmän vikoja erityisesti keskijänniteverkoissa avojohdoille, ellei verkkoja kehitetä vikavarmemmiksi. Lämpötilan nousun seurauksena lämmitystarve laskee ja jäähdytystarve nousee. Tämä näkyy merkittävimmin voimakkaasti lämpötilariippuvaisten käyttäjäryhmien sähkönkulutuksessa ja huippukuormissa.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages86
ISBN (Electronic)951-38-6789-7
Publication statusPublished - 2006
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2338
ISSN1235-0605

Keywords

  • electricity network business
  • climate change
  • extreme events

Cite this