Immateriaaliset arvot monitavoitteisessa päätöksenteossa

Heikki Matala

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Päätöksentekoon liittyvissä suunnitelmissa ja laskelmissa otetaan rahana määritettävät tekijät painollisemmin huomioon kuin vaikeasti mitattavissa olevat immateriaaliset arvot. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten aineettomat arvot tulisi käsitellä monitavoitteisessa päätöksenteossa. Päätöksenteossa valitaan ne ratkaisuvaihtoehdot, joiden katsotaan olevan sopivia keinoja päämääriä kuvaavien tavoitteiden saavuttamiseksi. Monitavoitteisten päätösten tulee perustua päättäjien premissien avulla määritettyihin päätöksentekokriteereihin. Huomioon otettavat tavoitteet luokitellaan niihin, joiden tulee päätöksenteon seurauksena toteutua (engl. must), ja niihin, joiden halutaan toteutuvan (engl. want). Ratkaisuvaihtoehdon tulee toteuttaa samanaikaisesti kaikki "must"-tavoitteet ja mahdollisimman monet "want"-tavoitteet. Päätöksentekokriteereihin on sisällytettävä myös vaikeasti mitattavat arvot, joita ei välttämättä tarvitse muuttaa yhteismitallisiksi rahan arvon kautta, vaan ne voidaan mitata omissa asteikoissaan. Tutkimuksessa kuvatussa sumeiden systeemien analyysissa verrataan ratkaisuvaihtoehtojen keskinäistä edullisuutta erikseen jokaisen päätöksentekokriteerin avulla. Päätöksentekokriteerien keskinäinen tärkeysjärjestys tulostetaan arviointitekijöiden vertailumatriisina. Sen ominaisarvojen avulla on mahdollista testata päättäjien mielipiteiden ristiriidattomuus ja muuttumattomuus. Sumeiden systeemien valintamenetelmä ottaa huomioon epävarman, empiirisen ja subjektiivisiin arviointeihin perustavan epätäsmällisen tiedon. Tutkimuksessa on evaluoitu kolme (3) Iijokialueen kehittämisvaihtoehtoa sekä määritetty päätöksentekokriteerit. Edelleen on kuvattu, miten sumeiden systeemien valintamenettelyä sovelletaan tähän monitavoitteiseen päätöksentekoon. Päättäjien antamia lähtötietoja ja premissejä ei ollut riittävästi käytettävissä. Tästä johtuen sumeita systeemejä ei voitu käsitellä matemaattisesti.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages145
ISBN (Print)951-38-2614-7
Publication statusPublished - 1986
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number413
ISSN0358-5077

Keywords

  • decision making
  • intangible values
  • planning

Cite this