Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa: Diplomityö

Translated title of the contribution: Innovation Management and its Effect in Forest Industry

Pekka Pesonen

Research output: ThesisMaster's thesis

Abstract

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää metsäteollisuuden innovaatioprosessin johtamista ja sen vaikutuksia yksittäisissä innovaatioissa. Tarkoituksena on tuoda esiin uutta tietoa metsäteollisuuden innovaatiotoiminnan nykytilasta, innovaatiojohtamisesta ja sen merkittävimmistä tekijöistä sekä analysoida tätä tietoa toiminnan kehittämiseksi. Tutkimuksessa selvitetään yrityshaastattelujen avulla johtamisprosessia ja sen toimintoja. Lisäksi kuvataan metsäteollisuuden innovaatiotoiminnan luonnetta ja tyypillisiä piirteitä, jotka vaikuttavat siihen, millaisia tavoitteita ja toimintoja innovaatiojohtamisella on. Myös verkostoitumista ja eri yhteistyösuhteita tarkastellaan. Innovaatiojohtamisen vaikutuksista tutkimuksessa syvennytään kaupallistettujen innovaatioiden kehitysaikoihin ja eri yhteistyösuhteiden merkityksiin SIN-mallin (System Integration and Networking) mukaisesti. Yksittäisten innovaatioiden tutkimisessa lähdeaineistona käytetään VTT:n Innovaatiot ja teollisuuden uudistuminen -tiimin luomaa Sfinno-innovaatiotietokantaa. Tutkimuksessa havaittiin, että metsäteollisuusyritykset ovat viime vuosina jossain määrin alkaneet kehittää innovaatiotoimintaansa, mutta systemaattisempi innovaatioprosessi ja selkeät strategiset suuntaukset toiminnan ohjaamiseen ja prosessin hallintaan puuttuvat. Innovaatiotoiminnan epäjärjestelmällisyyteen vaikuttaa ristiriita eri aikavälien tavoitteissa: toisaalta yritykset tavoittelevat nopeasti kustannustehokkuutta ja toisaalta pitkäjänteisempää uudistumista. Kustannustehokkuuden tavoittelu on vaikuttanut siihen, että tyypillisesti innovaatiot ovat inkrementaalisia prosessi-innovaatioita. Osittain yritykset kehittävät myös tuoteinnovaatioita, joissa on havaittavissa siirtymistä radikaalimpaan suuntaan. Tärkeimmiksi yhteistyökumppaneiksi metsäteollisuuden innovaatiotoiminnassa ilmenivät asiakkaat, alihankkijat ja toimittajat. Erityisesti asiakkaiden rooli koko innovaatioprosessissa - markkinoiden seurannasta kaupallistamiseen - on merkittävä. Innovaatioiden tuotekehitysaikoja tutkittaessa havaittiin niiden alentuneen jatkuvasti 1990-luvulla. Merkittävin yhteistyövaikuttaja tuotekehitysajan pienenemiseen on kotimaiset asiakkaat. Verkostoituminen, innovaatioprosessin tehokkuus ja kyky tuottaa menestyviä innovaatioita korostuvat tulevaisuudessa. Lisäksi innovaatiojohtamisella on tuettava innovaatioiden lähteitä ja radikaalimpia innovaatioita sekä pyrittävä alentamaan muutosvastarintaa. Metsäteollisuusyritysten innovaatiotoiminnan tavoitteena on oltava radikaalimmat tuote-palvelu-konseptit, jotka johtavat edelleen prosessien suurempaan teknologiseen kehitykseen ja kilpailukyvyn kestävämpään parantumiseen.
Translated title of the contributionInnovation Management and its Effect in Forest Industry
Original languageFinnish
QualificationMaster Degree
Awarding Institution
 • Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT
Place of PublicationEspoo
Publisher
Print ISBNs951-38-6877-X
Electronic ISBNs951-38-6878-8
Publication statusPublished - 2006
MoE publication typeG2 Master's thesis, polytechnic Master's thesis

Keywords

 • innovation management
 • forest industry
 • modelling
 • system integration and networking
 • SIN
 • innovation processes
 • collaboration
 • customers
 • networking
 • competitiveness

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Innovation Management and its Effect in Forest Industry: Diplomityö'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this