Innovaatiotoiminta PKT-yrityksissä

Tarmo Lemola, Raimo Lovio

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Pienen ja keskisuuren teollisuuden (käytetään lyhennettä PKT) asemasta ja merkityksestä innovaatiotoiminnassa on Suomessakin keskusteltu runsaasti viime vuosina. Julkaisussa tarkastellaan PKT-yritysten asemaa Suomen teollisuudesss ja täsmennetään PKT-yritysten merkitystä ja roolia innovaatiotoiminnassa. Lisäksi tarkastellaan valtiollisen teknologiapolitiikan mahdollisuuksia ja keinoja edistää PKT-yritysten innovaatiotoimintaa. Käsiteltävät asiat perustuvat aikaisempiin ulko- ja kotimaisiin tutkimuksiin. Joitakin uusia laskelmia tehtiin teollisuus- ja tutkimustilastoista. PKT-yritysten määrittelyssä käytetään pääasiassa työntekijämäärään perustuvaa mittaria. Innovaatiotoiminnalla tarkoitetaan uusien tuotteiden ja tuotantoprosessien kehittämiseen tähtäävää toimintaa yrityksissä tai niiden ulkopuolella. Pieni ja keskisuuri teollisuus ei ole selkeä homogeeninen kokonaisuus. Pikemminkin se on tilastollinen, yhden muuttujan mukaan muodostettu ryhmä. Siksi ei ole hedelmällistä kysyä, onko PKT-yritysten merkitys innovaatiotoiminnassa suuri vai pieni. Sen sijaan pitää kysyä, millaiset PKT-yritykset ja millaisissa olosuhteissa voivat saavuttaa merkittäviä tuloksia innovaatiotoiminnassa. Tämä on julkaisun tärkeä lähtökohta ja PKT-yritysten innovaatiotoiminnan tarkastelun näkökulma. PKT-yrityksiä ei voida pitää innovaatioiden päälähteenä. Niillä on kuitenkin tietyillä teknologian aloilla ja tietyissä teknologian kehitysvaiheissa tärkeä merkitys uusien tuoteideoiden tuottajina ja määrättyyn rajaan saakka myös ideoiden hyödyntäjinä ja kehittäjinä. Onkin perusteltua, että teknologiapoliittisilla toimilla pyritään edistämään PKT-yritysten innovaatiotoimintaa.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages102
ISBN (Print)951-38-1775-X
Publication statusPublished - 1983
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number228
ISSN0358-5085

Keywords

  • innovation

Cite this