Tiedepolitiikan kansainvälisiä kehitystrendejä 2000-luvulla: Finnish Science Policy in International Comparison -hanke

Translated title of the contribution: International developmental trends in science policy in the 2000s

Antti Pelkonen, Tuula Teräväinen, Marja Häyrinen-Alestalo, Suvi-Tuuli Waltari, Terhi Tuominen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tutkimuksessa analysoidaan yhdeksän maan tiedepolitiikassa tapahtuneita muutoksia ja linjanvetoja 1990-luvun lopulta 2000-luvulle. Tältä pohjalta suomalainen tiedepolitiikka asetetaan kansainväliseen vertailevaan kehykseen. Tutkimuksen kohteena olevat maat ovat Ruotsi, Tanska, Norja, Hollanti, Iso-Britannia, Ranska, Sveitsi, Irlanti ja Kanada. Ne kaikki ovat olleet aktiivisia tiedepolitiikan ja tutkimusjärjestelmän kehittäjiä 2000-luvulla ja tarjoavat sen vuoksi hyviä esimerkkejä ajankohtaisista tiedepoliittisista trendeistä Euroopassa ja Pohjoismaissa. Samalla täsmentyy globaali näkökulma. Maat on valittu niin, että ne olisivat suomalaisen tiedepolitiikan kannalta kiintoisia ja että tehdyt havainnot antaisivat vastauksia ajankohtaisiin suomalaisiin kysymyksiin. Kansalliset analyysit tuovat myös esiin viimeaikaisia tiedepoliittisia strategioita ja niiden vaihtelua eri maissa. Kansainväliset vertailut kohdistuvat tutkimuksessa neljään kokonaisuuteen, jotka heijastavat 2000-luvun keskeisiä tiedepolitiikan kysymyksiä. Ensinnäkin tutkitaan eurooppalaisen tiede- ja tutkimuspolitiikan uusia tieteen edistämisen pyrkimyksiä ja kansallisia avauksia suhteessa niihin. Tutkimus tarkastelee tiedepolitiikan asemaa globaalissa ja kansallisessa teknologia- ja innovaatiopolitiikassa ja täsmentää innovaatiopolitiikan keskeisiä ajatuksia ja tietoperusteisen talouden perusteluja. Toiseksi tutkimuksessa kiinnitetään huomiota tiedepolitiikan keskeisiin tavoitteisiin ja politiikkalinjauksiin tutkittavissa maissa. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat tiedepoliittiset ongelmakohdat sekä linjaukset ja instrumentit, joilla näihin ongelmiin on vastattu. Kolmanneksi huomio kääntyy tutkimusjärjestelmän institutionaalisten rakenteiden muutokseen, jolloin fokus on ministeriörakenteissa, tiedepoliittisissa neuvonantojärjestelmissä sekä yliopistojen rakenteiden muutoksissa. Neljänneksi käsitellään tutkimustoiminnan resursseja ja niiden allokointia, ts. eri maiden tutkimuspanostusten kehittymistä ja rahoitusjärjestelmien muutoksia. Tutkimuksen kansalliset analyysit osoittavat, että tärkeitä kysymyksiä 2000-luvun tiedepolitiikassa ovat eurooppalaisen tieteen edistäminen ja globalisaatioon ja sen edellyttämiin tutkimustarpeisiin vastaaminen. Globalisaatio on muuttanut ja muuttaa edelleen eurooppalaista tiede- ja teknologiapolitiikkaa. Tässä tilanteessa eurooppalainen tiede hakee renessanssia ja tutkitut maat haluavat panostaa "maailmanluokan tieteeseen". Tämä on yhdessä monien muiden tekijöiden kanssa voimistanut tutkimusalojen priorisoimista ja vahvistanut strategisen tutkimuksen asemaa. Tutkimusjärjestelmän rakenteelliset uudistukset ovat puolestaan tähdänneet tiedepolitiikan strategisen ohjauksen ja koherenssin parantamiseen sekä tutkimusjärjestelmien toiminnan tehostamiseen. Samalla yliopistojen ja yritysten välisen yhteistyö on korostunut ja yliopistot ovat olleet laajojen rakenteellisten ja hallinnollisten uudistusten kohteena. Tutkimushenkilöstön ikääntyminen ja tutkijanuran houkuttelevuus ovat puolestaan keskeisiä eurooppalaisen tiedepolitiikan ongelmakohtia. Myös kansainvälinen liikkuvuus on korostunut ja muuttanut muotoaan. Tutkimusrahoitusta on haluttu kasvattaa ja yksityisen ja julkisen sektorin t&k-panostusten tasapainottamisen tarve on lisääntynyt. Samalla tutkimusjärjestelmiä on viety kilpailullisempaan suuntaan, ja kilpailtu ja projektiperusteinen rahoitus ovat kasvaneet. Vaikka tutkituissa maissa korostuvat erilaiset syyt konkreettisten uudistusten taustalla, tutkimusjärjestelmän toiminnan tehostaminen ja laadun parantaminen sekä kansallisen taloudellisen kilpailukyvyn nostaminen ovat olleet keskeisiä muutostarpeiden perusteluja. Tiedepolitiikka kytketäänkin aikaisempaa tiiviimmin kansalliseen taloudelliseen menestykseen ja sen edellytysten luomiseen. Useissa maissa onkin tehty laajoja tiedepoliittisia kokonaisuudistuksia. Samalla uudet taloudellisen kasvun ongelmat ovat lisänneet keskustelua kasvun ajatuksen ja innovaatiopolitiikan edellytysten uudelleen määrittelyistä.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationHelsinki
  PublisherOpetus- ja kulttuuriministeriö
  Number of pages163
  ISBN (Electronic)978-952-485-940-0
  ISBN (Print)978-952-485-939-4
  Publication statusPublished - 2010
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesOpetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja
  Number2010:14
  ISSN1799-0343

  Keywords

  • science policy
  • research policy
  • innovation policy
  • science
  • research
  • 1990s
  • 2000s
  • Finland
  • Europe
  • international comparison
  • international trends
  • national strategy
  • globalisation

  Cite this

  Pelkonen, A., Teräväinen, T., Häyrinen-Alestalo, M., Waltari, S-T., & Tuominen, T. (2010). Tiedepolitiikan kansainvälisiä kehitystrendejä 2000-luvulla: Finnish Science Policy in International Comparison -hanke. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, No. 2010:14
  Pelkonen, Antti ; Teräväinen, Tuula ; Häyrinen-Alestalo, Marja ; Waltari, Suvi-Tuuli ; Tuominen, Terhi. / Tiedepolitiikan kansainvälisiä kehitystrendejä 2000-luvulla : Finnish Science Policy in International Comparison -hanke. Helsinki : Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2010. 163 p. (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja; No. 2010:14).
  @book{ce34b6e40d7a406f8ee689f570c34d2e,
  title = "Tiedepolitiikan kansainv{\"a}lisi{\"a} kehitystrendej{\"a} 2000-luvulla: Finnish Science Policy in International Comparison -hanke",
  abstract = "Tutkimuksessa analysoidaan yhdeks{\"a}n maan tiedepolitiikassa tapahtuneita muutoksia ja linjanvetoja 1990-luvun lopulta 2000-luvulle. T{\"a}lt{\"a} pohjalta suomalainen tiedepolitiikka asetetaan kansainv{\"a}liseen vertailevaan kehykseen. Tutkimuksen kohteena olevat maat ovat Ruotsi, Tanska, Norja, Hollanti, Iso-Britannia, Ranska, Sveitsi, Irlanti ja Kanada. Ne kaikki ovat olleet aktiivisia tiedepolitiikan ja tutkimusj{\"a}rjestelm{\"a}n kehitt{\"a}ji{\"a} 2000-luvulla ja tarjoavat sen vuoksi hyvi{\"a} esimerkkej{\"a} ajankohtaisista tiedepoliittisista trendeist{\"a} Euroopassa ja Pohjoismaissa. Samalla t{\"a}smentyy globaali n{\"a}k{\"o}kulma. Maat on valittu niin, ett{\"a} ne olisivat suomalaisen tiedepolitiikan kannalta kiintoisia ja ett{\"a} tehdyt havainnot antaisivat vastauksia ajankohtaisiin suomalaisiin kysymyksiin. Kansalliset analyysit tuovat my{\"o}s esiin viimeaikaisia tiedepoliittisia strategioita ja niiden vaihtelua eri maissa. Kansainv{\"a}liset vertailut kohdistuvat tutkimuksessa nelj{\"a}{\"a}n kokonaisuuteen, jotka heijastavat 2000-luvun keskeisi{\"a} tiedepolitiikan kysymyksi{\"a}. Ensinn{\"a}kin tutkitaan eurooppalaisen tiede- ja tutkimuspolitiikan uusia tieteen edist{\"a}misen pyrkimyksi{\"a} ja kansallisia avauksia suhteessa niihin. Tutkimus tarkastelee tiedepolitiikan asemaa globaalissa ja kansallisessa teknologia- ja innovaatiopolitiikassa ja t{\"a}sment{\"a}{\"a} innovaatiopolitiikan keskeisi{\"a} ajatuksia ja tietoperusteisen talouden perusteluja. Toiseksi tutkimuksessa kiinnitet{\"a}{\"a}n huomiota tiedepolitiikan keskeisiin tavoitteisiin ja politiikkalinjauksiin tutkittavissa maissa. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat tiedepoliittiset ongelmakohdat sek{\"a} linjaukset ja instrumentit, joilla n{\"a}ihin ongelmiin on vastattu. Kolmanneksi huomio k{\"a}{\"a}ntyy tutkimusj{\"a}rjestelm{\"a}n institutionaalisten rakenteiden muutokseen, jolloin fokus on ministeri{\"o}rakenteissa, tiedepoliittisissa neuvonantoj{\"a}rjestelmiss{\"a} sek{\"a} yliopistojen rakenteiden muutoksissa. Nelj{\"a}nneksi k{\"a}sitell{\"a}{\"a}n tutkimustoiminnan resursseja ja niiden allokointia, ts. eri maiden tutkimuspanostusten kehittymist{\"a} ja rahoitusj{\"a}rjestelmien muutoksia. Tutkimuksen kansalliset analyysit osoittavat, ett{\"a} t{\"a}rkeit{\"a} kysymyksi{\"a} 2000-luvun tiedepolitiikassa ovat eurooppalaisen tieteen edist{\"a}minen ja globalisaatioon ja sen edellytt{\"a}miin tutkimustarpeisiin vastaaminen. Globalisaatio on muuttanut ja muuttaa edelleen eurooppalaista tiede- ja teknologiapolitiikkaa. T{\"a}ss{\"a} tilanteessa eurooppalainen tiede hakee renessanssia ja tutkitut maat haluavat panostaa {"}maailmanluokan tieteeseen{"}. T{\"a}m{\"a} on yhdess{\"a} monien muiden tekij{\"o}iden kanssa voimistanut tutkimusalojen priorisoimista ja vahvistanut strategisen tutkimuksen asemaa. Tutkimusj{\"a}rjestelm{\"a}n rakenteelliset uudistukset ovat puolestaan t{\"a}hd{\"a}nneet tiedepolitiikan strategisen ohjauksen ja koherenssin parantamiseen sek{\"a} tutkimusj{\"a}rjestelmien toiminnan tehostamiseen. Samalla yliopistojen ja yritysten v{\"a}lisen yhteisty{\"o} on korostunut ja yliopistot ovat olleet laajojen rakenteellisten ja hallinnollisten uudistusten kohteena. Tutkimushenkil{\"o}st{\"o}n ik{\"a}{\"a}ntyminen ja tutkijanuran houkuttelevuus ovat puolestaan keskeisi{\"a} eurooppalaisen tiedepolitiikan ongelmakohtia. My{\"o}s kansainv{\"a}linen liikkuvuus on korostunut ja muuttanut muotoaan. Tutkimusrahoitusta on haluttu kasvattaa ja yksityisen ja julkisen sektorin t&k-panostusten tasapainottamisen tarve on lis{\"a}{\"a}ntynyt. Samalla tutkimusj{\"a}rjestelmi{\"a} on viety kilpailullisempaan suuntaan, ja kilpailtu ja projektiperusteinen rahoitus ovat kasvaneet. Vaikka tutkituissa maissa korostuvat erilaiset syyt konkreettisten uudistusten taustalla, tutkimusj{\"a}rjestelm{\"a}n toiminnan tehostaminen ja laadun parantaminen sek{\"a} kansallisen taloudellisen kilpailukyvyn nostaminen ovat olleet keskeisi{\"a} muutostarpeiden perusteluja. Tiedepolitiikka kytket{\"a}{\"a}nkin aikaisempaa tiiviimmin kansalliseen taloudelliseen menestykseen ja sen edellytysten luomiseen. Useissa maissa onkin tehty laajoja tiedepoliittisia kokonaisuudistuksia. Samalla uudet taloudellisen kasvun ongelmat ovat lis{\"a}nneet keskustelua kasvun ajatuksen ja innovaatiopolitiikan edellytysten uudelleen m{\"a}{\"a}rittelyist{\"a}.",
  keywords = "science policy, research policy, innovation policy, science, research, 1990s, 2000s, Finland, Europe, international comparison, international trends, national strategy, globalisation",
  author = "Antti Pelkonen and Tuula Ter{\"a}v{\"a}inen and Marja H{\"a}yrinen-Alestalo and Suvi-Tuuli Waltari and Terhi Tuominen",
  year = "2010",
  language = "Finnish",
  isbn = "978-952-485-939-4",
  series = "Opetus- ja kulttuuriministeri{\"o}n julkaisuja",
  publisher = "Opetus- ja kulttuuriministeri{\"o}",
  number = "2010:14",
  address = "Finland",

  }

  Pelkonen, A, Teräväinen, T, Häyrinen-Alestalo, M, Waltari, S-T & Tuominen, T 2010, Tiedepolitiikan kansainvälisiä kehitystrendejä 2000-luvulla: Finnish Science Policy in International Comparison -hanke. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, no. 2010:14, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Helsinki.

  Tiedepolitiikan kansainvälisiä kehitystrendejä 2000-luvulla : Finnish Science Policy in International Comparison -hanke. / Pelkonen, Antti; Teräväinen, Tuula; Häyrinen-Alestalo, Marja; Waltari, Suvi-Tuuli; Tuominen, Terhi.

  Helsinki : Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2010. 163 p. (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja; No. 2010:14).

  Research output: Book/ReportReport

  TY - BOOK

  T1 - Tiedepolitiikan kansainvälisiä kehitystrendejä 2000-luvulla

  T2 - Finnish Science Policy in International Comparison -hanke

  AU - Pelkonen, Antti

  AU - Teräväinen, Tuula

  AU - Häyrinen-Alestalo, Marja

  AU - Waltari, Suvi-Tuuli

  AU - Tuominen, Terhi

  PY - 2010

  Y1 - 2010

  N2 - Tutkimuksessa analysoidaan yhdeksän maan tiedepolitiikassa tapahtuneita muutoksia ja linjanvetoja 1990-luvun lopulta 2000-luvulle. Tältä pohjalta suomalainen tiedepolitiikka asetetaan kansainväliseen vertailevaan kehykseen. Tutkimuksen kohteena olevat maat ovat Ruotsi, Tanska, Norja, Hollanti, Iso-Britannia, Ranska, Sveitsi, Irlanti ja Kanada. Ne kaikki ovat olleet aktiivisia tiedepolitiikan ja tutkimusjärjestelmän kehittäjiä 2000-luvulla ja tarjoavat sen vuoksi hyviä esimerkkejä ajankohtaisista tiedepoliittisista trendeistä Euroopassa ja Pohjoismaissa. Samalla täsmentyy globaali näkökulma. Maat on valittu niin, että ne olisivat suomalaisen tiedepolitiikan kannalta kiintoisia ja että tehdyt havainnot antaisivat vastauksia ajankohtaisiin suomalaisiin kysymyksiin. Kansalliset analyysit tuovat myös esiin viimeaikaisia tiedepoliittisia strategioita ja niiden vaihtelua eri maissa. Kansainväliset vertailut kohdistuvat tutkimuksessa neljään kokonaisuuteen, jotka heijastavat 2000-luvun keskeisiä tiedepolitiikan kysymyksiä. Ensinnäkin tutkitaan eurooppalaisen tiede- ja tutkimuspolitiikan uusia tieteen edistämisen pyrkimyksiä ja kansallisia avauksia suhteessa niihin. Tutkimus tarkastelee tiedepolitiikan asemaa globaalissa ja kansallisessa teknologia- ja innovaatiopolitiikassa ja täsmentää innovaatiopolitiikan keskeisiä ajatuksia ja tietoperusteisen talouden perusteluja. Toiseksi tutkimuksessa kiinnitetään huomiota tiedepolitiikan keskeisiin tavoitteisiin ja politiikkalinjauksiin tutkittavissa maissa. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat tiedepoliittiset ongelmakohdat sekä linjaukset ja instrumentit, joilla näihin ongelmiin on vastattu. Kolmanneksi huomio kääntyy tutkimusjärjestelmän institutionaalisten rakenteiden muutokseen, jolloin fokus on ministeriörakenteissa, tiedepoliittisissa neuvonantojärjestelmissä sekä yliopistojen rakenteiden muutoksissa. Neljänneksi käsitellään tutkimustoiminnan resursseja ja niiden allokointia, ts. eri maiden tutkimuspanostusten kehittymistä ja rahoitusjärjestelmien muutoksia. Tutkimuksen kansalliset analyysit osoittavat, että tärkeitä kysymyksiä 2000-luvun tiedepolitiikassa ovat eurooppalaisen tieteen edistäminen ja globalisaatioon ja sen edellyttämiin tutkimustarpeisiin vastaaminen. Globalisaatio on muuttanut ja muuttaa edelleen eurooppalaista tiede- ja teknologiapolitiikkaa. Tässä tilanteessa eurooppalainen tiede hakee renessanssia ja tutkitut maat haluavat panostaa "maailmanluokan tieteeseen". Tämä on yhdessä monien muiden tekijöiden kanssa voimistanut tutkimusalojen priorisoimista ja vahvistanut strategisen tutkimuksen asemaa. Tutkimusjärjestelmän rakenteelliset uudistukset ovat puolestaan tähdänneet tiedepolitiikan strategisen ohjauksen ja koherenssin parantamiseen sekä tutkimusjärjestelmien toiminnan tehostamiseen. Samalla yliopistojen ja yritysten välisen yhteistyö on korostunut ja yliopistot ovat olleet laajojen rakenteellisten ja hallinnollisten uudistusten kohteena. Tutkimushenkilöstön ikääntyminen ja tutkijanuran houkuttelevuus ovat puolestaan keskeisiä eurooppalaisen tiedepolitiikan ongelmakohtia. Myös kansainvälinen liikkuvuus on korostunut ja muuttanut muotoaan. Tutkimusrahoitusta on haluttu kasvattaa ja yksityisen ja julkisen sektorin t&k-panostusten tasapainottamisen tarve on lisääntynyt. Samalla tutkimusjärjestelmiä on viety kilpailullisempaan suuntaan, ja kilpailtu ja projektiperusteinen rahoitus ovat kasvaneet. Vaikka tutkituissa maissa korostuvat erilaiset syyt konkreettisten uudistusten taustalla, tutkimusjärjestelmän toiminnan tehostaminen ja laadun parantaminen sekä kansallisen taloudellisen kilpailukyvyn nostaminen ovat olleet keskeisiä muutostarpeiden perusteluja. Tiedepolitiikka kytketäänkin aikaisempaa tiiviimmin kansalliseen taloudelliseen menestykseen ja sen edellytysten luomiseen. Useissa maissa onkin tehty laajoja tiedepoliittisia kokonaisuudistuksia. Samalla uudet taloudellisen kasvun ongelmat ovat lisänneet keskustelua kasvun ajatuksen ja innovaatiopolitiikan edellytysten uudelleen määrittelyistä.

  AB - Tutkimuksessa analysoidaan yhdeksän maan tiedepolitiikassa tapahtuneita muutoksia ja linjanvetoja 1990-luvun lopulta 2000-luvulle. Tältä pohjalta suomalainen tiedepolitiikka asetetaan kansainväliseen vertailevaan kehykseen. Tutkimuksen kohteena olevat maat ovat Ruotsi, Tanska, Norja, Hollanti, Iso-Britannia, Ranska, Sveitsi, Irlanti ja Kanada. Ne kaikki ovat olleet aktiivisia tiedepolitiikan ja tutkimusjärjestelmän kehittäjiä 2000-luvulla ja tarjoavat sen vuoksi hyviä esimerkkejä ajankohtaisista tiedepoliittisista trendeistä Euroopassa ja Pohjoismaissa. Samalla täsmentyy globaali näkökulma. Maat on valittu niin, että ne olisivat suomalaisen tiedepolitiikan kannalta kiintoisia ja että tehdyt havainnot antaisivat vastauksia ajankohtaisiin suomalaisiin kysymyksiin. Kansalliset analyysit tuovat myös esiin viimeaikaisia tiedepoliittisia strategioita ja niiden vaihtelua eri maissa. Kansainväliset vertailut kohdistuvat tutkimuksessa neljään kokonaisuuteen, jotka heijastavat 2000-luvun keskeisiä tiedepolitiikan kysymyksiä. Ensinnäkin tutkitaan eurooppalaisen tiede- ja tutkimuspolitiikan uusia tieteen edistämisen pyrkimyksiä ja kansallisia avauksia suhteessa niihin. Tutkimus tarkastelee tiedepolitiikan asemaa globaalissa ja kansallisessa teknologia- ja innovaatiopolitiikassa ja täsmentää innovaatiopolitiikan keskeisiä ajatuksia ja tietoperusteisen talouden perusteluja. Toiseksi tutkimuksessa kiinnitetään huomiota tiedepolitiikan keskeisiin tavoitteisiin ja politiikkalinjauksiin tutkittavissa maissa. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat tiedepoliittiset ongelmakohdat sekä linjaukset ja instrumentit, joilla näihin ongelmiin on vastattu. Kolmanneksi huomio kääntyy tutkimusjärjestelmän institutionaalisten rakenteiden muutokseen, jolloin fokus on ministeriörakenteissa, tiedepoliittisissa neuvonantojärjestelmissä sekä yliopistojen rakenteiden muutoksissa. Neljänneksi käsitellään tutkimustoiminnan resursseja ja niiden allokointia, ts. eri maiden tutkimuspanostusten kehittymistä ja rahoitusjärjestelmien muutoksia. Tutkimuksen kansalliset analyysit osoittavat, että tärkeitä kysymyksiä 2000-luvun tiedepolitiikassa ovat eurooppalaisen tieteen edistäminen ja globalisaatioon ja sen edellyttämiin tutkimustarpeisiin vastaaminen. Globalisaatio on muuttanut ja muuttaa edelleen eurooppalaista tiede- ja teknologiapolitiikkaa. Tässä tilanteessa eurooppalainen tiede hakee renessanssia ja tutkitut maat haluavat panostaa "maailmanluokan tieteeseen". Tämä on yhdessä monien muiden tekijöiden kanssa voimistanut tutkimusalojen priorisoimista ja vahvistanut strategisen tutkimuksen asemaa. Tutkimusjärjestelmän rakenteelliset uudistukset ovat puolestaan tähdänneet tiedepolitiikan strategisen ohjauksen ja koherenssin parantamiseen sekä tutkimusjärjestelmien toiminnan tehostamiseen. Samalla yliopistojen ja yritysten välisen yhteistyö on korostunut ja yliopistot ovat olleet laajojen rakenteellisten ja hallinnollisten uudistusten kohteena. Tutkimushenkilöstön ikääntyminen ja tutkijanuran houkuttelevuus ovat puolestaan keskeisiä eurooppalaisen tiedepolitiikan ongelmakohtia. Myös kansainvälinen liikkuvuus on korostunut ja muuttanut muotoaan. Tutkimusrahoitusta on haluttu kasvattaa ja yksityisen ja julkisen sektorin t&k-panostusten tasapainottamisen tarve on lisääntynyt. Samalla tutkimusjärjestelmiä on viety kilpailullisempaan suuntaan, ja kilpailtu ja projektiperusteinen rahoitus ovat kasvaneet. Vaikka tutkituissa maissa korostuvat erilaiset syyt konkreettisten uudistusten taustalla, tutkimusjärjestelmän toiminnan tehostaminen ja laadun parantaminen sekä kansallisen taloudellisen kilpailukyvyn nostaminen ovat olleet keskeisiä muutostarpeiden perusteluja. Tiedepolitiikka kytketäänkin aikaisempaa tiiviimmin kansalliseen taloudelliseen menestykseen ja sen edellytysten luomiseen. Useissa maissa onkin tehty laajoja tiedepoliittisia kokonaisuudistuksia. Samalla uudet taloudellisen kasvun ongelmat ovat lisänneet keskustelua kasvun ajatuksen ja innovaatiopolitiikan edellytysten uudelleen määrittelyistä.

  KW - science policy

  KW - research policy

  KW - innovation policy

  KW - science

  KW - research

  KW - 1990s

  KW - 2000s

  KW - Finland

  KW - Europe

  KW - international comparison

  KW - international trends

  KW - national strategy

  KW - globalisation

  M3 - Report

  SN - 978-952-485-939-4

  T3 - Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

  BT - Tiedepolitiikan kansainvälisiä kehitystrendejä 2000-luvulla

  PB - Opetus- ja kulttuuriministeriö

  CY - Helsinki

  ER -

  Pelkonen A, Teräväinen T, Häyrinen-Alestalo M, Waltari S-T, Tuominen T. Tiedepolitiikan kansainvälisiä kehitystrendejä 2000-luvulla: Finnish Science Policy in International Comparison -hanke. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2010. 163 p. (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja; No. 2010:14).