Inverkan av förbätrrad busstrafik

Veli Himanen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Förbättring av busstrafik kan riktas mot driften av trafik eller de leder busstrafiken använder. På busstrafikens utveckling inverkar den övriga trafikens utveckling, ändringar i markanvändning samt människors värderingar och attityder. Organisation har en avgörande inverkan på busstrafikens kostnadsnivå, privata företag är väsentligt förmanligare än den offentliga administrationen. Det finns dessutom flere till företagens materiel, linjenät och övrig verksamhet anslutna medel att sänka kostnaderna. Inverkan är desto lättare ju högre kostnadsnivan är och desto svarare ju längre rationaliseringen redan försts. En ökning i personbiltrafik sasom även i cykeltrafik minskar kollek-tivtrafikens passagerarantål. Ökad bosättning pa förstadsområdena förbättrar konkurrenskraft. En ökning i antalet arbetsplatser inom samma områden försvagar kollektivtrafikens möjligheter liksom även en minskning i invånartalet på landsorten. Kollektivtrafiken har under de senaste årtiondena fått njuta av positiva attityder. Ändringarna i kollektivtrafikens kostnader eller passagerantal kan förosaka antingen en god eller ond cirkel. En god cirkel uppnas till exempel med snabbare kollektivtrafik eller ökat passangerartal. Allmänna trender anslutna till en ökning i personbilparken och markanvändning minskar dock närmast passagerantalen och förorsakar därigenom en ond cirkel i kollektivtrafiken. I samma riktning inverkar även kostnadsnivas kontiniuerliga stigning.
Original languageSwedish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages50
ISBN (Print)951-38-2571-X
Publication statusPublished - 1986
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number550
ISSN0358-5085

Keywords

  • buses
  • public transport
  • transportation
  • management
  • services
  • land use planning
  • unit costs
  • cost
  • economy
  • passanger transportation

Cite this