Trichoderma reesei –homeen entsyymituotantoprosessin teknis-taloudellinen tarkastelu: Diplomityö

Translated title of the contribution: Feasibility study on an industrial scale enzyme production process with Trichoderma reesei fungus: Master's thesis

Hanne Rönkkönen

Research output: ThesisMaster's thesis

Abstract

Työn kirjallisuusosa koostui kahdesta kokonaisuudesta. Ensimmäisessä osassa tarkasteltiin entsyymien teollista tuotantoprosessia ja erityisesti eri kasvatusvaihtoehtoja ja niiden eroja. Pääpaino oli perehtyä jatkuvan kasvatuksen periaatteisiin ja teollisiin sovelluksiin. Toisessa osassa selvitettiin Trichoderma reesei -homeen kasvatuksen erityispiirteitä sekä entsyymien tuotantoa. Soveltavan osan tavoitteena oli tutkia VTT Biotekniikalla kehitetyn DELTABAS säätömenetelmään perustuvan jatkuvan kasvatuksen toteuttamista teollisuusmittakaavassa. Työssä tarkasteltiin erilaisia vaihtoehtoja, joilla olemassa olevan tehtaan yksi panossyöttötoiminen prosessilinja voitaisiin muuttaa jatkuvatoimiseksi. Työssä tutkittiin myös jatkuvan kasvatuksen toteutusvaihtoehtoja tuotannon taloudellisuuden kannalta verrattuna panossyöttöprosessilinjaan. Tuloksien perusteella arvioitiin jatkuvalle prosessille sopivaa alasajojen vuosittaista lukumäärää sekä prosessin toimivuuden, että kannattavuuden perusteella. Laskelmat perustuivat hypoteettiseen, mutta kuitenkin mandollisimman realistiseen tehtaaseen. Entsyymituoton laskennassa käytettiin T. reesei -homeella tehtyjen panossyöttö- ja jatkuvien kasvatusten perusteella saatuja tietoja. Kustakin tarkasteluun valitusta kolmesta vaihtoehdosta laadittiin kannattavuuslaskentamalli MS Excel -ohjelmalla. Tuloksien perusteella jatkuvan kasvatuksen eri vaihtoehdot vaikuttivat taloudellisesti kannattavilta ja jatkuvan prosessin tuoma tuotannon lisäys oli huomattava verrattuna panossyöttöprosessiin. Tarkemmat kannattavuusanalyysit on tehtävä tapauskohtaisesti ja eri entsyymivalmisteiden myyntihintaan perustuen. Lisäksi, jotta varmistuttaisiin T. reesei -homeen tilan pysymisestä maksimaalisessa tuottovaiheessa pitkään kestävissä kasvatuksissa, tulisi tehdä lisäkasvatuksia myös laboratoriomittakaavassa.
Translated title of the contributionFeasibility study on an industrial scale enzyme production process with Trichoderma reesei fungus: Master's thesis
Original languageFinnish
QualificationMaster Degree
Awarding Institution
  • Helsinki University of Technology
Place of PublicationEspoo
Publisher
Publication statusPublished - 2005
MoE publication typeG2 Master's thesis, polytechnic Master's thesis

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Feasibility study on an industrial scale enzyme production process with Trichoderma reesei fungus: Master's thesis'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this