Trichoderma reesein hydrofobiiniproteiinien heterologinen tuotto ja rakenne-toiminta -tutkimus: Pro gradu

  Research output: ThesisMaster's thesis

  Abstract

  Hydrofobiinit ovat kaikkien rihmasienten erittämiä pinta-aktiivisia proteiineja, joilla on kyky itsejärjestäytyä faasien rajapinnoille sekä välittää sienen tarttumista pinnoille. Sienen kehityksen eri vaiheissa erikoistuneet hydrofobiinit auttavat sienirihmojen kasvua ilmaan alentamalla veden pintajännitystä, peittävät sienen rakenteita hydrofobisilla pinnoilla ja kiinnittävät patogeenisten sienten rakenteita isäntään. Joidenkin hydrofobiinien supramolekulaaristen rakenteiden on havaittu muistuttavan amyloidifibrillejä. Vaihtoehtoisesti laskostuneiden amyloidiproteiinien itsejärjestäytyminen liukenemattomiksi fibrilleiksi liittyy useisiin rappeuttaviin sairauksiin, kuten Alzheimerin tautiin ja prionitauteihin. Tämän tutkielman kirjallisuuskatsauksessa vertaillaan hydrofobiinien ja amyloidiproteiinien itsejärjestäytymistä ja muodostuvia rakenteita. Toisin kuin amyloidiproteiinien, hydrofobiinien itsejärjestäytyminen ei ole patogeenista vaan toiminnallista ja tärkeää rihmasienten kasvussa ja erilaistumisessa. Hydrofobiinien rakennetta ja itsejärjestäytymisen mekanismia ei vielä tunneta. Rakennetoiminta -tutkimuksia varten rekombinanttisia Trichoderma reesei -rihmasienen hydrofobiineja HFBI:tä ja HFBII:ta tuotettiin Escherichia coli -bakteerissa ja laskostettiin in vitro toiminnalliseen muotoon. Kohdennetulla mutageneesillä muutettiin hydrofobiineissa konservoitunut fenyylialaniinitähde HFBI:ssä alaniini-, tyrosiini- ja tryptofaanitähteeksi. Mutaatioista vain muutos tryptofaanitähteeksi salli laskostumisen jatkotutkimuksiin riittävällä saannolla. Heterologisesti tuotettujen hydrofobiinien ominaisuuksia määritettiin biokemiallisin ja -fysikaalisin menetelmin.
  Original languageFinnish
  QualificationMaster Degree
  Awarding Institution
  • University of Helsinki
  Place of PublicationHelsinki
  Publisher
  Publication statusPublished - 2002
  MoE publication typeG2 Master's thesis, polytechnic Master's thesis

  Keywords

  • hydrofobiinit
  • amyloidiproteiinit
  • Escherichia coli -tuotto
  • rakenne-toiminta -tutkimus

  Cite this