Jäähdytys- ja tasaannutusolosuhteiden vaikutus sahatavaran laatuun

Heikki Siimes, Juuso Kuusela

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin jäähdytys- ja tasaannutusolosuhteiden vaikutusta sahatavaran laatuun, kosteusjakaumaan ja sahatavarakappaleen sisäisiin jännityksiin. Myös kosteusjakauman ja sisäisten jännitysten muutosta eri olosuhteissa kuivauksen jälkeisen varastoinnin aikana selvitettiin. Kappaleen sisäistä lämpötilajakaumaa ja lämpötilamuutoksia mitattiin kuivauksen aikana ja sen jälkeen. Kun sahatavara kuivauksen jälkeen jäähdytettiin eri tavoin, joko ottamalla kuorta välittömästi kuivauksen päätyttyä talviseen ulkoilmaan tai antamalla sen jäähtyä vuorokauden ajan suljetussa kuivaamossa, saatiin sahatavaran laadun suhteen selvästi poikkeavat tulokset. 75 mm paksulla mäntysahatavaralla laatuluokkien 1 - 3 arvonalennus jäähdytettäessä ulkoilmassa oli 11,5 % ja jäähdytettäessä suljetussa kuivaamossa 3,1 %. Kaikki laadun alentumiset aiheutuivat halkeilusta. Kuusisahatavaralla ei kummassakaan kokeessa tapahtunut sanottavasti laadunmuutoksia (3,7 %, 2,3 %).Tasaisesta loppukosteudesta huolimatta sahatavaran sisäinen kosteusjakauma kaksivuorokautta kuivauksen jälkeen oli varsin jyrkkä. Sahatavaran pinnan kosteus oli noin 12 % ja keskiosan noin 25 %. Eri tavoin jäähdytetyllä sahatavaralla ei havaittu merkittävää eroa kosteusjakaumissa. Kosteusjakauma tasaantui olosuhteissa, joissa lämpötila oli +20 °C ja suhteellinen kosteus 90 %, kahdessa viikossa enemmän kuin viidessä viikossa olosuhteissa, joissa lämpötila oli -10 °C ja suhteellinen kosteus 90 %. Kuivausjännitykset olivat kuivauksen jälkeen samantapaiset kaikissa kappaleissa. Eritavoin jäähdytetyissä erissä ei havaittu merkittäviä eroja. Kuusen pintakovuus oli koekappaleiden mukaan hieman vähäisempää kuin männyn. 2 - 5 viikon tasaantumisaika eri olosuhteissa vaikutti vain vähän sisäisiin jännityksiin. Kuivauksen aikana puun sisäosan lämpötila saavutti 4 - 5 tunnissa kaivaamon märkälämpötilan (52 °C) ja noin 45 tunnissa lähes kuivaamon kuivan lämpötilan (53 - 59 °C). Lämpötilan muutokset kuivauksen jälkeen riippuivat ratkaisevasti jäähdytysolosuhteista. Ulkoilmassa jäähdytettyjen pakettien lämpötila tasaantui yhdessä vuorokaudessa lähelle ulkoilman lämpötilaa. Kokeiden perusteella hyvänlaatuisen, järeän mäntysahatavaran halkeilua voidaan ainakin talviaikana oleellisesti vähentää jäähdyttämällä tavara kuivauksen jälkeen sopivissa olosuhteissa, tässä tapauksessa suljetussa kuivaamossa. Suoritettu tutkimus antaa aihetta pohtia kuivaamon yhteyteen rakennettavien ilmastoitujen tasannutustilojen tarpeellisuutta.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages30
ISBN (Print)95 1-38-2161-7
Publication statusPublished - 1984
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number311
ISSN0358-5077

Keywords

  • lumber
  • drying
  • wood products
  • timber
  • sawmills
  • freeze drying
  • freezing

Cite this