Jäätymisen vaikutuksia tuulivoimalan aerodynamiikkaan ja kuormituksiin

Translated title of the contribution: The effects of icing on the aerodynamics and loads of a wind turbine

Petteri Antikainen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Raportissa tarkasteltiin mittausten ja simulointien avulla jään vaikutusta tuulivoimalan aerodynamiikkaan ja kuormituksiin. Jään kertyessä tuulivoimalan lapoihin voimalan tuotanto pienenee, koska noste- ja vastusvoimat muuttuvat. Jäätymisen edetessä noste pienenee ja vastus kasvaa. Lapa sakkaa pienemmällä tuulennopeudella kuin puhtaalla lavalla, mutta ei yhtä jyrkästi.Pyhätunturin koevoimalan kuormitusmittauksissa käsiteltiin kahta tuulioloiltaan samanlaista jaksoa, joista toisessa voimala oli jäinen ja toisessa jäätön. Lavan kuormituksia tarkasteltiin kahteen suuntaan, jänteen suuntaan ja flap-suuntaan. Flap-suuntaisen momentin keskihajonta pieneni jään vaikutuksesta 50 % ja 1P-taajuuspiikki (kerran kierroksessa tapahtuva ilmiö) pieneni kertoimella 6. Jänteen suuntaisen momentin tehospektri osoitti 1P-piikin kasvaneen jäämassan vaikutuksesta. Lavan ominaistaajuudella piikin kasvu oli viisinkertainen. Tämä viittaa siihen, että jään kertyminen lavan pinnalle pienentää vaimennusta. Tornin värähtelyt kasvoivat jäätyneessä tilanteessa sekä ominaistaajuudella että 1P-taajuudella erittäin voimakkaiksi. 1P-muutos aiheutunee roottorin massaepätasapainosta, mutta värähtelyiden kasvua ominaistaajuudella ei pystytä toistaiseksi selittämään. Sen vuorokauden aikana, jolloin jäätyneen tapauksen kuormituksia mitattiin, oli voimalan teho pienentynyt merkittävästi jään vaikutuksesta. Kun oletetaan tuulen olevan Weibull-jakautunut, pienenee energian tuotanto puoleen havaitun kaltaisella jäätymisellä. Tuotettu teho oli pienentynyt, mutta tehon keskihajonta pysyi ennallaan eikä pienentynyt kuten oli odotettu muiden mittausten perusteella.Tuulivoimalan dynamiikan mallinnus- ja analyysiohjelmistoa ADAMS/WT:a kehitettiin VTT:ssä muutamalla lisäpiirteellä, joita ovat pääakselin kallistuskulma (tilt), kärkijarru ja simuloinnin transienttisen käynnistyksen vaimennin. Myös aerodynamiikan laskevaan ohjelmaan tehtiin lisäyksiä. Simuloinneissa saatiin samansuuntaisia tuloksia kuin mittauksissa. Simulointitulosten tarkentaminen edellyttää lisätuntemusta jäätymisen aiheuttamista muutoksista voimalan toiminnassa. Jatkossa aiotaankin tehdä lisää mittauksia täydennetyllä mittausjärjestelmällä.
Translated title of the contributionThe effects of icing on the aerodynamics and loads of a wind turbine
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages39
ISBN (Electronic)951-38-5307-1
ISBN (Print)951-38-5306-3
Publication statusPublished - 1998
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1909
ISSN1235-0605

Keywords

  • wind power generation
  • low temperatures
  • ice
  • windmills
  • turbine blades

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The effects of icing on the aerodynamics and loads of a wind turbine'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this