Jännitteistä uutta voimaa: Keinoja organisaatioille jännitteiden tulkintaan ja hyödyntämiseen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Varsin yleisesti organisaatiojännitteiden tulkinnat korostavat niiden luonnetta eräänlaisina virheinä ja häiriöinä organisaation toiminnassa, johtamisen epäonnistumisina, yksilöiden "sopeutumisongelmina", tai henkilöiden välisinä ristiriitoina.

  Tämän näkökulman lisäksi on perusteltua tarkastella organisatorisia jännitteitä systeemisenä ilmiönä, jotka voivat olla myös produktiivisia ja luovia elementtejä organisaatiossa. Jännitteet ovat organisaation "luonnollinen ominaisuus", joita ei voi poistaa, hallita ja pysyvästi ratkaista, koska ne kytkeytyvät perustavalla tavalla organisaatioiden tapaan tehdä asioita. Jännitteet ja paradoksit kertovat myös organisaation muutoskyvystä, luovuudesta, kyvystä ja luvasta "ajatella toisin" organisaation sisällä ja etsiä uusia ratkaisuja muuttuvassa toimintaympäristössä.

  Arjessa esiintyviä jokapäiväisiä ja joskus mitättömiltäkin vaikuttavia jännitteitä on mahdollista tarkastella toisiinsa nivoutuvina "kimppuina", jotka monesti heijastelevat organisaation syvätasolla olevia jännitteitä. Analysoimme näistä lähtökohdista kahden tapaustutkimusorganisaatiomme jännitteitä ja ehdotamme lopuksi yleistä toimintamallia jännitteiden analysoimiseen ja käsittelyyn organisaatioissa.

  Jännitteet ovat aina kontekstuaalisia. Ratkaisuyrityksissä ja -prosesseissa korostuvat kunkin hetkinen tilanne ja organisaation erityispiirteet. Jännitteiden olemassaolon tunnustaminen ja tunnistaminen organisaatiossa on kuitenkin tärkeää. Ehdottamamme ratkaisuprosessin voi tiivistää kolmeen toisiaan seuraavaan prosessiin: Analysoi moninäkökulmaisesti, luo yhteisöllisiä ratkaisuja ja sovella iteratiivisena prosessina.

  Kaiken kaikkiaan jännitteisiin tulisi suhtautua avoimesti, rakentaa toimintatapoja ja ratkaisuja yhdessä henkilöstön kanssa ja muistaa että elävä ja toimiva organisaatio elää jatkuvassa muutosprosessissa jossa erilaiset jännitteet ovat arkipäivää. Se, kuinka mielekkäästi ja luovasti organisaatio kykenee ratkaisemaan jännitteitä ja elämään joustavasti niiden kanssa kertoo puolestaan organisaation muutosjoustavuudesta.
  Original languageFinnish
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages57
  ISBN (Electronic)978-951-38-8720-9
  ISBN (Print)978-951-38-8721-6
  DOIs
  Publication statusPublished - 2019
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Technology
  Number365
  ISSN2242-1211

  Keywords

  • organisatoriset jännitteet
  • paradoksit
  • kompleksisuus
  • muutosjohtaminen

  Cite this