Jätehuollon merkitys Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä: Kaatopaikkojen metaanipäästöt ja niiden talteenotto

Sami Tuhkanen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Työssä arvioitiin Suomen kaatopaikkojen aiheuttamia metaanipäästöjä ns. FOD-menetelmällä (First Order Decay method), joka ottaa huomioon metaanin (CH4) syntymisen aikakäyttäytymisen. Menetelmä kuvaa päästöjä huomattavasti realistisemmin kuin nykyisin käytössä oleva massatasemenetelmä varsinkin, kun kaatopaikalle menevissä jätemäärissä tapahtuu suuria muutoksia. FOD-menetelmän käyttöön tullaan siirtymään lähivuosina IPCC:n kansainvälisten laskentaohjeiden mukaisesti. Työn toinen päätavoite oli arvoida kaatopaikkakaasun talteenoton mahdollisuuksia Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä sekä talteenoton kustannustehokkuutta. FOD-menetelmällä tehtyjen alustavien päästöarvioiden mukaan kaatopaikkojen CH4-päästöt olisivat olleet vuonna 2000 noin vuoden 1990 tasolla, kun vastaavasti massatasemallin mukainen laskennallinen päästöjen vähenemä olisi ollut jopa noin 2,5 Tg CO2-ekv. FOD-menetelmän käyttöön siirtyminen aiheuttaa päästöjen vähennyspaineita muille sektoreille jopa yli 2 Tg CO2-ekv. enemmän kuin kansallisessa ilmastostrategiassa on arvioitu. Jos kaatopaikkakaasun talteenottoa lisättäisiin noin kolminkertaiseksi nykytasolta, eli noin 50 suurimmalle kaatopaikalle, voitaisiin lisäksi saavuttaa noin 0,4-0,6 Tg CO2-ekv. suuruinen päästövähenemä vuoteen 2010 mennessä. Tehtyjen kustannusarvioiden mukaan kaatopaikkakaasun talteenotto on hyvin edullinen keino vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, kun verrataan sitä esim. kansallisen ilmastostrategian keskimääräisiin päästöjen vähentämiskustannuksiin.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages50
ISBN (Electronic)951-38-5896-0
ISBN (Print)951-38-5895-2
Publication statusPublished - 2002
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Research Notes
Number2142
ISSN1235-0605

Keywords

  • waste management
  • landfills
  • emissions
  • greenhouse gases
  • methane
  • reduction
  • recovery
  • First Order Decay method
  • Finland, costs

Cite this