Jäteilman seinäpuhallus asuinkerrostaloissa

Translated title of the contribution: Extracting of waste air in multistorey residential buildings

Veijo Siitonen, Jorma Heikkinen, Keijo Kovanen, Marianna Luoma, Mikko Saari, Pertti Broas

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Asuinkerrostaloista jäteilma on yleensä johdettu ulos katon yläpuolelta. Tutkimuksessa haluttiin selvittää, voitaisiinko kunkin asunnon jäteilma poistaa suoraan ulkoseinältä aiheuttamatta rakennuksessa hajua tai muuta haittaa. Tämä helpottaisi asuntokohtaisten ilmanvaihtokoneiden käyttöä kerrostaloissa, kun erillinen kanavointi katolle jäisi pois. Jäteilman seinäpuhalluksen toimintaa tutkittiin kolmessa kerrostalossa täysmittakaavakokein ja talojen pienoismalleilla tuulitunnelissa. Jäteilman kulkua talojen ulkopuolella kuvattiin videolla merkkisavua käyttäen ja laimenemista mitattiin merkkiainemenetelmällä. Etenkin kenttäkokeissa seinäaukosta lähtevä jäteilmavana kieppui tuulen pyörteilyn vuoksi jatkuvasti eri suuntiin ja osui vain hetkittäin kuhunkin tarkastelupisteeseen. Paikallinen laimennussuhde vaihteli vastaavasti tuuliolojen mukaan. Avoimelta seinustalta jäteilma-aukkojen lähialueilla mitattu laimennus oli yleensä suurempi kuin kattopoistojen laimenemisteorian mukaan laskettu minimi-laimennus. Täten teorian ennustetta voidaan pitää turvallisena avoimelle seinälle sijoitettavien ilma-aukkojen mitoituksen kannalta. Seinän syvennyksissä ja soppitiloissa teoria ei toimi luotettavasti. Jäteilman laimennustarpeen arviointia ja koetulosten arvostelua varten mitattiin keittiön poistoilman (20 dm2/s) hajukynnysarvot eräiden ruokien valmistuksen sekä tupakoinnin aikana. Voimakkain haju muodostui silakoiden paistosta, jolloin poistoilmaa oli laimennettava 168-kertaisesti eli pitoisuuteen 0,6 %. Koerakennusten ilmanottokohdista mitattu laimennus oli yleensä tätä raja-arvoa suurempi lukuun ottamatta tapauksia, joissa sekä jäteilma- että ulkoilma-aukot oli sijoitettu epäedullisesti seinän sisänurkkaukseen tai parvekkeiden väliin. Näissäkään tapauksissa asukkailta ei ole tullut hajun valituksia. Suunnittelun apuvälineeksi kehitettiin laskentamenetelmä, jolla voidaan arvioida ilmanottopaikan ilman puhtauden pysyvyys vuositasolla. Koetulosten ja laskelmien perusteella laadittiin suunnitteluohjeet, joilla voidaan saavuttaa hyväksyttävä tuloilman laatu jäteilman seinäpuhallusta käytettäessä.
Translated title of the contributionExtracting of waste air in multistorey residential buildings
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages114
ISBN (Print)951-38-4710-1
Publication statusPublished - 1994
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1595
ISSN1235-0605

Keywords

 • exhaust systems
 • mechanical ventilation
 • vents
 • ducts
 • exhaust air
 • exhaust emissions
 • residential buildings
 • apartment buildings
 • multistorey buildings
 • extraction
 • indoor air
 • walls
 • models
 • air quality
 • odors
 • measurement
 • air flow

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Extracting of waste air in multistorey residential buildings'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this