Jätepolttoaineiden vastavirtakaasutus

Pekka Ståhlberg, Pekka Simell, Margareta Wihersaari, Hannu Filen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä kaasutustekniikan käyttömahdollisuuksia selvittämällä jätepolttoaineiden sopivuutta vastavirtakaasuttimen polttoaineeksi ja kaasun puhdistusta termiseen krakkaukseen perustuvalla menetelmällä. Koetoiminta tapahtui pääasiassa koelaitoksella, jonka nimellisteho on 1 MW. Tutkimuksessa käytettyjä jätepolttoaineita olivat yhdyskuntajäte, olki, metsätähdehake ja autopaloittamojäte. Kaasutin toimii nykyisellä konstruktiolla hyvin metsätähdehakkeella ja autopaloittamojätteellä sekä tyydyttävästi palamaisella yhdyskuntajätteellä. Murskattua ja silputtua yhdyskuntajätettä sekä olkea käytettäessä kaasuttimen moitteeton toiminta edellyttää joko seospolttoainetta tai muutoksia kaasuttimen rakenteisiin ja mittasuhteisiin. Yhdyskuntajätettä ja muita sentyyppisiä jätepolttoaineita käytettäessä kaasutuslaitos on varustettava savukaasun puhdistuslaitteilla. Kokeissa käytetyllä pesurilla savukaasun kiintoainepitoisuudet pienenivät 70 %, tasolle 50 mg/m3n. Koska kaasutuslaitoksen ominaispäästöt (puhdistamaton savukaasu) ovat eräiden päästökomponenttien osalta paljon pienempiä kuin arina- ja leijukerrospoltossa, voidaan savukaasujen jatkopuhdistus toteuttaa pienemmillä investointikustannuksilla. Kaasutuslaitoksen kilpailukyky yhdyskuntajätteellä on hyvä kokoluokassa 5 - 15 MW. Vastavirtakaasun sisältämän tervan termistä krakkausta tutkittiin laitteistolla, jossa krakkaukseen tarvittava lämpö tuotetaan polttamalla osa kaasusta krakkerissa. Tuotekaasun tervapitoisuus oli 800 °C:n krakkauslämpötilassa 7,5 - 8,0 g/m3n, joka on samaa luokkaa kuin leijukerroskaasutuksessa samoissa lämpötiloissa, mutta selvästi suurempi kuin myötävirtakaasutuksessa. Pyrittäessä tuottamaan mahdollisimman vähän jälkipuhdistusta vaativaa kaasua on krakkausta tehostettava katalyyttien avulla. Olisikin selvitettävä, voidaanko krakkausta tehostaa katalyyteillä niin paljon, että niiden käyttö olisi myös taloudellisesti kannattavaa.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages78
ISBN (Print)951-38-3397-6
Publication statusPublished - 1989
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number967
ISSN0358-5085

Keywords

  • industrial wastes
  • wood wastes
  • municipal wastes
  • gasification
  • purification
  • combustion products
  • flue gases
  • thermal cracking

Cite this