Jätevedenpuhdistamoiden työturvallisuus

Arja Saarelainen, Kimmo Virolainen, Aino Nevalainen, Markku Reunanen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisussa selvitetään jätevedenpuhdistamoiden käyttö-, valvonta-, huolto- ja korjaustöissä esiintyvät tapaturmavaaralliset työtehtävät ja -tilanteet. Turvallisuustutkimuksen kenttätyöt toteutettiin kolmella luolapuhdistamolla ja kuudella osittain katetulla, allastiloiltaan kattamattomalla laitoksella. Menetelmänä käytettiin työn turvallisuusanalyysia. Tapaturmaselvityksessä haettiin tapaturmaselostusrekisteristä vuosina 1977 - 1984 sattuneet vakavat puhdistamotapaturmat sekä työsuojeluhallituksen tilastoista vuosien 1982 - 1983 aikana sattuneet kaikki yli kolmen päivän työkyvyttömyyden aiheuttaneet tapaturmat. Tämän tutkimuksen mukaan raskaiden taakkojen nosto ja siirto sekä koneiden vahinkokäynnistyminen ovat puhdistamon merkittävimmät tapaturmavaarat. Käyttöolosuhteiden huomiotta jättäminen kone- ja laitevalinnoissa sekä näiden väärä sijoittaminen aiheuttavat toistuvaa puhdistus- ja korjaustyötä, mikä lisää tapaturmavaaroja. Putoamiset, kaatumiset ja liukastumiset sekä takertumiset ja puristumiset ovatkin puhdistamoilla selvästi keskimääräistä yleisempiä. Sama pätee kemiallisten aineiden aiheuttamiin tapaturmiin. Niiden osuus puhdistamoilla sattuneista tapaturmista on yli kaksinkertainen verrattuna kemiallisten aineiden aiheuttamien tapaturmien osuuteen koko tapaturmatilaston aineistosta. Myös näytteenotossa havaittiin vaarallisia työtapoja. Julkaisussa annetaan parannusehdotuksia muun muassa koneiden, kulku- ja työskentelytasojen sekä nostolaitteiden sijotteluun ja rakenteeseen. Muutoksia ehdotetaan myös eräisiin työmenetelmiin. Osa ehdotuksista on sellaisia, että niiden toteuttaminen toiminnassa olevalla laitoksella on vaikeata, kallista tai jopa käytännössä mahdotonta. Niiden huomioon ottaminen on mahdollista uusia laitoksia suunniteltaessa eivätkä ne merkittävästi lisäisi investointikustannuksia.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages104
ISBN (Print)951-38-2882-4
Publication statusPublished - 1987
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number481
ISSN0358-5077

Keywords

  • occupational safety
  • waste water treatment
  • sewage works
  • safety analysis

Cite this