Jätevirtojen hallinta USA:ssa

Translated title of the contribution: Management of wastestreams in United States

Merja Itävaara

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Yhdysvalloissa kansainväliset markkinat ohjaavat jätehuoltoa enemmän kuin lainsäädäntö. US-EPA antaa ohjeita ja suosituksia, mutta niiden toteuttaminen käytäntöön on vähäistä. Teollisuuden etujärjestöjen vaikutus näkyy myös US-EPA:n toiminnassa siten, että teollisuuden päästöjä rajoittavia säädöksiä on vähän. Voimakkaat teollisuuden etujärjestöt taistelevat ympäristösäädöksiä vastaan. Edellä manittujen syiden vuoksi jätteiden vähentämiselle ja kierrätykselle ei ole asetettu selkeitä toimintatavoitteita. Paikallisesti kierrätys ja materiaalien talteenotto vaihtelee ja on lisääntynyt huomattavasti joissakin osavaltioissa. US-EPA:n tavoitteena on pitää tuotettu jätemäärä henkilöä kohden samana, huolimatta jätteiden jatkuvasti lisääntyvästä määrästä. Kierrätystavoitteet on asetettu siten, ettei loppusijoitettavan jätteen määrä lisäänny. Yhdysvaltain presidentti on allekirjoittanut Kioton sopimuksen, jonka tavoitteena on kansainvälinen päästöjen rajoittaminen. Sopimus ei koskaan ole toteutunut huolimatta presidentin allekirjoituksesta, koska myös kongressin on hyväksyttävä päätös. Presidentin päätös odottaa edelleenkin kongressin hyväksymistä. Amerikkalaiset seuraavat tarkasti Euroopan lainsäädännön kehittymistä ja sen vientiteollisuudelle tuomia rajoituksia. Lainsäädännön ja US-EPA:n vaikutukset ovat vähäiset, ja muutokset USA:n jätehuoltosektorilla tulevat todennäköisesti tapahtumaan markkinavetoisina. USA:ssa monet yritykset kokevat ympäristöasiat vielä ylellisyytenä, johon ei ole varaa. Euroopassa ja erityisesti Pohjoismaissa ympäristötietoisuus on pidemmällä ja kaupallisesti ympäristölle edullisemmin tuotetut tuotteet nähdään suurempana markkinapotentiaalina kuin USA:ssa. Jätehuollon kustannuksista on perinteisesti unohdettu jätteiden loppusijoittamisesta aiheutuvat kustannukset. Huonosti hoidetun jätehuollon vaikutukset voivat ilmetä pohjavesien saastumisena ja niiden puhdistamisen tarpeena. Vasta viime vuosina on kiinnitetty huomiota myös ympäristön kuormituksesta aiheutuviin ja saastuneiden vesien ja maiden puhdistuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Myös jätehuollon käsittelyn vaikutukset ilmakehään ovat jääneet vähäiselle huomiolle. Jätehuoltoa ohjaavien säädösten lisäksi kansalliset kulttuuritavat vaikuttavat jätteiden talteenoton, kierrätyksen ja käsittelyn tehokkuuteen. Nämä kulttuurien ja kansallisten ominaisuuksien erityispiirteet tulisi huomioida keräilymenetelmiä ja teknologioita kehitettäessä sekä teknologian siirtoa suunniteltaessa.
Translated title of the contributionManagement of wastestreams in United States
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages65
ISBN (Print)951-38-5036-6
Publication statusPublished - 2001
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Julkaisuja - Publikationer
Volume851
ISSN1235-0613

Keywords

  • wastes
  • waste management
  • waste disposal
  • recycling
  • USA
  • legislation
  • environmental impacts
  • waste processing
  • dumping sites
  • costs

Cite this