Jätteiden energiakäytön vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin

Translated title of the contribution: Waste-to-energy and green house gas emissions

Elina Lohiniva, Kai Sipilä, Tuula Mäkinen, Lassi Hietanen

  Research output: Book/ReportReport

  1 Citation (Scopus)

  Abstract

  Suomen jätehuolto perustuu jätteiden syntypaikkalajitteluun kotitalouksissa, kaupoissa, yrityksissä ja teollisuudessa. Syntypaikkalajittelu tukee kierrätystä ja kierrätykseen kelpaamaton fraktio voidaan prosessoida mekaanisesti kierrätyspolttoaineeksi. Kierrätyspolttoaine voidaan käyttää joko rinnakkaispolttoainekattiloissa tai täysin kierrätyspolttoaineille suunnitelluissa kattiloissa tai kaasuttimissa. Suomessa jätteiden energiakäyttö on hoidettu ns. rinnakkaispolttokattiloissa, mutta lainsäädännölliset rajoitukset, kuten EU:n jätteenpolttodirektiivi, tulevat ohjaamaan jätteiden energiakäyttöä myös uusiin laitosinvestointeihin. Viime vuonna ympäristölainsäädäntöä on muutettu, ja uudet ohjeistukset ja normit, etenkin orgaanisen jätteen kaatopaikkakieltoesitys, tuovat paineita jätteiden energiakäytön lisäämiselle. Jätteiden energiakäytöllä on huomattava merkitys kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Jätteiden energiakäytöllä vähennetään kaatopaikalle päätyvän biohajoavan ja orgaanisen jätteen määrää ja sitä kautta kaatopaikoilta syntyviä metaanipäästöjä. Biohajoavasta ja orgaanisesta, kierrätykseen kelpaamattomasta jätteestä voidaan valmistaa kierrätyspolttoaineita korvaamaan fossiilisia polttoaineita energiantuotannossa. Paras hyöty saadaan integroitaessa kierrätyspolttoaineiden tuotanto materiaalikierrätykseen. Jätehuollon suunnittelussa ja investoinneissa ohjaavana tekijänä on vahvasti lainsäädännölliset toimenpiteet, kuten mahdollinen orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto tai jäteveron korotukset. Selvityksessä tarkasteltiin jätehuoltoon liittyvää lainsäädäntöä. Selvityksessä käytiin läpi jätteiden käsittelyyn liittyviä tekniikoita. Selvityksessä käytiin läpi jätteiden energiakäyttöön liittyvää lainsäädäntöä. Pääpaino oli jätteiden energiakäytön tekniikoissa ja konsepteissa, sillä eri käsittelyketjuilla on erilaisia vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin. Selvityksessä tarkasteltiin jätteiden energiakäytön vaikutuksia Suomen kasvihuonekaasupäästöihin kolmessa skenaariossa, jotka olivat 1) kaatopaikkadirektiivin mukainen kaatopaikkasijoituksen vähentäminen, 2) orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto ja 3) ns. kierrätysoptio. Jätteiden energiakäytöllä on mahdollista vähentää Suomen kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2010 3-5 Mt/a CO2-ekv. vuoden 1990 tilanteesta. Kierrätyspolttoaineiden käyttöpaikat tarkasteltiin eri skenaarioissa lähtökohtana Suomen energiantuotantorakenteen säilyttäminen ennallaan.
  Translated title of the contributionWaste-to-energy and green house gas emissions
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages124
  ISBN (Electronic)951-38-5890-1
  ISBN (Print)951-38-5889-8
  Publication statusPublished - 2002
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Research Notes
  Number2139
  ISSN1235-0605

  Keywords

  • waste management
  • landfills
  • emissions
  • greenhouse gases
  • methane
  • legislation
  • regulations
  • recycling fuels
  • energy production
  • power plants

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Waste-to-energy and green house gas emissions'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this