Jatkuvakuitulujitteiset kestomuovikomposiitit: Kirjallisuustutkimus

Juha Sarlin, Marja-Terttu Tuomisto

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tämä kirjallisuustutkimus on tehty tutkimusprojektin "Kestomuovikomposiittien tekstiilitekniset valmistusmenetelmät" alkaessa. Projektissa tutkitaan mahdollisuuksia valmistaa jatkuvakuitulujitettuja kestomuovikomposiitteja käyttämällä hybridilankamenetelmää. Kuitulujitettujen komposiittien mekaaniset ominaisuudet paranevat lujitepitoisuuden kasvun myötä ja parhaat tulokset saavutetaan, kun lujittava kuitu jatkuu yhtenäisenä läpi tuotteen. Kertamuovimatriisisten komposiittien yhteydessä jatkuvakuitulujitteita voidaan hyödyntää suhteellisen helposti johtuen reagenssien alhaisesta viskositeetista. Kestomuovisulien viskositeetti on olennaisesti korkeampi kuin kertamuovireagenssien ja tällöin valmistuksen yhteydessä ongelmaksi muodostuu mm. lujitekuitujen heikko impregnoituminen valmistuksen yhteydessä. Eräs tapa ratkaista mainittu ongelma on sekoittaa lujitekuitu ja kuitumainen matriisimuovi hybridilangaksi ja varsinainen impregnoituminen voi tapahtua vasta tuotteen valmistuksen yhteydessä. Tässä kirjallisuuskatsauksessa on esitelty eräitä jatkuvakuitulujitteisten kestomuovikomposiittien valmistustekniikan keskeisimpiä tekijöitä lähestyen ongelmia erityisesti hybridilankamenetelmän näkökulmasta.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages54
ISBN (Print)951-38-4316-5
Publication statusPublished - 1992
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1422
ISSN1235-0605

Keywords

 • reviews
 • composite materials
 • fiber composites
 • composite structures
 • fibers
 • textiles
 • plastics
 • mould
 • production methods
 • viscosity
 • reinforced plastics
 • thermoplastic resins
 • polymers
 • environments
 • recycling
 • solvents
 • toughness
 • chemical resistance
 • mechanical properties
 • costs
 • expenses
 • yarns
 • impregnating
 • stamping

Cite this