Jauhetun turpeen ominaisuudet polttoaineena

Kari Nissinen, Juha Huotari

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää jauhetun turpeen hyödyntämistekniikkaa aina jauhatuksesta polttoon ja lämmöntuotantoon asti. Päätarkoitus oli tuottaa kokeellista tietoa siten, että lopputuloksena olisi ehdotus laitosratkaisuksi sekä aluelämpö- että teollisuuskäyttöä ajatellen. Raaka-ainetta voitaisiin nykyisin tuottaa jauhatusaseman vaatimassa mitassa joko jyrsinturpeena (imuvaunumenetelmä) tai palaturpeena. Kummassakaan menetelmässä turpeen tuotantovaiheen tavoitekosteus ei saisi olla yli 30 %. Levyjauhimella kyetään tuottamaan jauhetta, josta yli 99 %:n massaosuus alittaa raekooltaan 1 mm:n. Jauhatustulos on kuitenkin riippuvainen raaka-aineen ominaisuuksista. Jauhatuksen energiatarve lisääntyy kosteuden lisääntyessä. Pienennettäessä jauhimen teräväliä alle 0,5 mm:n energiantarve suurenee selvästi. Suuruusluokaltaan energiantarve on n. l % polttoaine-energiasta. Turpeen ja kuljettimen pintamateriaalin välistä kitkaa kuvaava kerroin kasvaa hiukkaskoon pienentyessä. Kosteus vaikuttaa myös tähän kertoimeen selvästi siten, että tyypillisesti kosteuden lisääntyessä hieman yli 20 % kitkakerroin alkoi selvästi nousta kaikilla raekokojakaumilla. Varastointikokeissa ilmeni, että jauheella on taipumus holvaantua varastoa purettaessa. Varastosiiloksi soveltuisi parhaiten pyöreä, alaspäin hieman avautuva siilo, jolloin vältyttäisiin materiaalin tarttumiselta nurkkapisteisiin. Jatkotutkimuksissa olisi kiinnitettävä huomiota turvejauheen raekoon ja kosteuden merkitykseen pölypoltossa, jauhimen pitempiaikaisiin käyttökokeisiin, turvejauheen varastosiilojen purkulaitteisiin sekä turvejauheen käyton turvallisuuskysymyksiin. Jatkossa olisi rakennettava myös demonstraatiolaitos, jossa eri ratkaisuvaihtoehtoja voitaisiin kokeilla.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages78
ISBN (Print)951-38-3056-X
Publication statusPublished - 1988
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number835
ISSN0358-5085

Keywords

  • peat
  • milled peat
  • sod peat
  • pulverized fuels
  • physical properties

Cite this