Joukkoliikenteen matkatietopalveluiden digitaalinen infrastruktuuri: Selvitys kehittämistarpeista ja -toimista

Research output: Book/ReportReport

1008 Downloads (Pure)

Abstract

Tämä selvitys toteutettiin yhteisrahoitteisena tutkimushankkeena. Rahoittajina toimivat Oy Matkahuolto Ab, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy, Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymä ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Tutkimushankkeen ohjausryhmä koostui rahoittajien edustajista.

Selvityksen tavoitteena oli ymmärtää, miten Suomessa koko maan ja kaikki liikennepalvelut kattava matkatieto ja siihen liittyvät palvelut voitaisiin tuottaa entistä paremmalla palvelutasolla. Selvitys toteutettiin laajan kirjallisuuskatsauksen sekä useiden haastatteluiden avulla. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina.

Lopputuloksena muodostui selvitys Suomen digitaalisen matkatietoinfrastruktuurin nykytilanteesta, haasteista, tulevaisuuden tavoitteista sekä toimintamalleista ja toimenpiteistä tavoitetilan saavuttamiseksi sisältäen suuntaa-antavan tarkastelun toimenpiteiden edellyttämästä resursoinnista ja jalkauttamisesta.

Tämä selvitys ei edusta minkään tässä selvityksessä mainitun tai siihen panoksensa antaneen organisaation virallista näkemystä, vaan on VTT:n hanketyöryhmän tekemä synteesi hankkeen aikana kerätyistä tiedoista ja näkemyksistä. Tämän selvityksen tarkoituksena on olla monista eri lähteistä ja tarkastelukulmista matkatietoinfrastruktuuriin liittyviä asioita yhteenkokoava tietolähde nykytilanteen analyysiä, tavoitetilan muotoilua sekä organisoitumismalleja ja keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages137
Publication statusPublished - 26 Oct 2020
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Research Report
NumberVTT-R-01216-20

Keywords

  • matkatieto
  • matkatietopalvelut
  • joukkoliikenne

Cite this