Joustavat ohjelmistoratkaisut tehtäväkriittisessä hajautetussa järjestelmässä

Arno Tuominen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisussa selvitetään ohjelmiston joustavuusominaisuuksien ratkaisu- ja käyttö mahdollisuuksia hajautetussa tehtäväkriittisessä järjestelmässä, jossa on myös reaaliaikaisia ohjelmisto-osia. Joustavuusominaisuuksien ratkaisumallit perustuvat tässä tutkimuksessa CORBA-arkkitehtuuriin ja aktivoituun oliotietokantaan. Tietokannan aktiivisuuspiirteiden toteuttamisessa käytetään ECA-konseptia eli tapahtuma-ehto-toimintomallia. Työ liittyy tutkimusprojektiin, jossa toteutetaan pilottijärjestelmä. Järjestelmän sovellusalueena on tehtäväkriittinen joustava valmistusjärjestelmä (Flexible Manufacturing System), jonka vasteaikavaatimukset ovat vähäiset. Toteutuksessa sovelletaan työnantajan valitsemia konsepteja. Julkaisun tavoitteena on vastata kahteen päätutkimusongelmaan: mitä ohjelmiston joustavuusmekanismien käytöllä saavutetaan verrattuna komponenttipohjaiseen ohjelmistoarkkitehtuuriin ja miten joustavuusominaisuudet tulee huomioida tehtäväkriittisessä hajautetussa järjestelmässä. Järjestelmän ohjattavista komponenteista muodostuisi luodulla arkkitehtuurilla perinteisiä monoliittisia sovelluksia, joihin olisi toteutettu kaikki muutettavat tuoteominaisuudet. ECA-säännöillä aktivoitu tietokanta toimisi tuoteominaisuuksien kytkimenä. CORBA-arkkitehtuurin mahdollistama joustava laajennettavuus tuo lisäarvoa järjestelmälle, mutta järjestelmän hajauttaminen itsenäisesti toimiviin olioihin aiheuttaa ongelmia järjestelmän ohjauksessa. Joustavuuden saavuttamiseksi tulee tuntea ohjattava järjestelmä ja sen varioitavat tuoteominaisuudet. ECA-sääntöjen muodostamiseen ei pilottijärjestelmässä tehdyn työn pohjalta voi esittää yhtä ainoaa oikeaa vaihtoehtoa, vaan säännöt muodostuvat ohjattavan toiminnan mukaan. ECA-konseptin staattinen CORBA-toteutus rajoittaa joustavuutta ja järjestelmän onnistunut luokkahierarkia muodostuu tärkeäksi tekijäksi joustavuuteen pyrittäessä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages74
ISBN (Electronic)951-38-5309-8
ISBN (Print)951-38-5305-5
Publication statusPublished - 1998
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1908
ISSN1235-0605

Keywords

  • distributed systems
  • databases
  • manufacturing systems
  • FMS
  • ECA

Cite this