Julkisivujen ja katteiden käyttöiän ennakointi

Erkki Vesikari, Liisa Rautiainen, Eva Häkkä-Rönnholm, Kari Silvennoinen, Mikael Salonvaara, Hannu Viitanen

Research output: Book/ReportReport

1 Citation (Scopus)

Abstract

Tässä julkaisussa esitetään julkisivujen ja katteiden käyttöiän ennakoinnin suositukset standardiin ISO 15686-1 perustuen. Julkaisu kattaa betonista, muuraustuotteista, puusta ja teräsohutlevystä tehdyt julkisivut sekä bitumikermi-, teräsohutlevy- ja betonitiilikatteet. Eräiltä osin suositukset ovat vielä puutteellisia. Laskelmien selkiinnyttämiseksi esitetään laskentaesimerkkejä. Standardin ISO 15686-1 esittämä käyttöiän ennakoinnin menetelmä on tarkoitettu käyttöikäsuunnittelun ja muun elinkaarisuunnittelun tarpeisiin. Menetelmä tunnetaan kerroinmenetelmänä, koska siinä käyttöiän ennakointi tehdään kertomalla nk. vertailukäyttöikä eri tekijät huomioonottavilla kertoimilla. Kertoimet kattavat materiaalien laadusta, rakenteellisten yksityiskohtien suunnittelusta, työnsuorituksesta, ympäristö- ja käyttörasituksista sekä huollon tasosta johtuvat vaikutukset. Käyttöikäkertoimien määrittämisessä on hyödynnetty kaikkia käytettävissä olevia lähteitä ja menetelmiä. Eräiden tuoteryhmien kertoimien määrittämisessä on käytetty pääosin kokemukseen perustuvaa tietoa. Toisten tuoteryhmien kohdalla on käytetty kokeellisia ja laskennallisia menetelmiä kertoimien määrittämiseksi, koska kokemusperäistä tietoa on ollut vain vähän käytettävissä. Kaikissa tapauksissa on määritelty käyttöikää vastaava turmeltumisen rajatila. Alkuluvuissa esitetään käyttöikäsuunnittelun perusteet standardin ISO 15686-1 mukaisesti. Julkaisun lopussa on esitelty muita käyttöikäsuunnittelun menetelmiä sekä käyttöikää koskevan tiedon hankintamenetemiä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages162
ISBN (Print)951-38-5035-8
Publication statusPublished - 2001
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Julkaisuja - Publikationer
Number850
ISSN1235-0613

Keywords

 • service life
 • facades
 • external walls
 • roofings
 • durability
 • construction materials
 • concrete
 • timber
 • steel
 • bitumen
 • structural design

Cite this