Julkisten tilojen käytön avaaminen: Avoimen lähdekoodin ohjelmiston hankinta – Case Varaamo

Research output: Book/ReportReport

125 Downloads (Pure)

Abstract

Monet julkiset, etenkin kuntaomisteiset, tilat ovat suuren osan ajasta tyhjillään. Peruskäyttötarkoituksen ulkopuolisena aikana tiloille olisi käyttäjiä, mutta tilojen tehokas ja turvallinen avaaminen edellyttää usein uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa. KEINO-osaamiskeskuksen Julkiset tilat käyttöön 24/7 -kehittäjäryhmässä on pohdittu keinoja hyödyntää avoimen lähdekoodin ratkaisuja ja IT-palveluhankintoja, jotta julkiset tilat saadaan tehokkaampaan ja kestävämpään käyttöön. Yhteistyön tuloksena syntyi Julkisten tilojen käytön avaaminen: Avoimen lähdekoodin ohjelmiston hankinta - Case Varaamo –opas, joka on nyt julkisten tilojen hyödyntämisestä kiinnostuneiden vapaasti ladattavissa ja hyödynnettävissä. Julkisten tilojen avaaminen yleiseen käyttöön on hyvin laaja ja kompleksinen kokonaisuus, jossa tulee huomioida muun muassa tilojen varaaminen, kulunhallinta, lukitus, rajapinnat kiinteistöautomaatioon, maksaminen sekä seuranta ja raportointi. Avoimien rajapintojen rakentaminen eri järjestelmien välille on suuri ponnistus. 6Aika-hankkeessa pilotoitu resurssinvarausjärjestelmä Varaamo on kuitenkin hyvä esimerkki siitä, että tämä on mahdollista, kertoo kehittäjäryhmää koordinoinut erikoistutkija Matti Pihlajamaa VTT:ltä. Varaamo-järjestelmä on tehty avointa lähdekoodia käyttäen, joten se on kenen tahansa saatavilla ilmaiseksi. Sen käyttöönotto edellyttää kuitenkin järjestelmän koodin muokkausta kunkin tilanomistajan omiin tarpeisiin sopivaksi sekä uuden järjestelmän yhteensovittamista muihin käytössä oleviin järjestelmiin ja prosesseihin. Julkisten tilojen käytön avaaminen: Avoimen lähdekoodin ohjelmiston hankinta - Case Varaamo -opas sisältää Varaamon käyttöönoton eri osa-alueiden kuvauksen, sekä tietoa siitä, keitä käyttöönoton valmisteluun kannattaa osallistaa, millaista järjestelmäkehitystä käyttöönotto vaatii ja millaisia hankintoja siihen voi liittyä. Oppaan avulla julkisia toimijoita halutaan rohkaista valmiin järjestelmän ja koodin hyödyntämiseen, mutta ennen kaikkea sen yhteiskehittämiseen. Yhteistyön kautta voidaan saavuttaa säästöjä, kun jokaisen organisaation ei tarvitse erikseen kehittää omia ohjelmistojaan.
Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyötyjä hankkijan näkökulmasta ovat niiden ilmaisuus ja muokattavuus sekä toimittajariippuvuuden pieneneminen, mikä voi parantaa paikallisten toimijoiden kilpailuedellytyksiä, Pihlajamaa esittää.
Yhteistyö ohjelmistoa käyttävien kuntien välillä on tärkeää, jotta eri versiot pysyvät yhteensopivina ja kaikki voivat hyödyntää toistensa kehittämiä ominaisuuksia.
Original languageFinnish
PublisherKEINO-osaamiskeskus
Number of pages8
Publication statusPublished - 12 Jun 2020
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Keywords

  • innovatiivisuus
  • digitalisointi
  • hankintojen kehittäjä
  • julkiset tilat

Cite this