Jyrsinturpeen näytteenottojärjestelmän kehittäminen

Risto Impola, Jaakko Okkonen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Turpeen hinnan määrää yleisesti sen energiasisältö, mikä taas riippuu turpeen kosteudesta ja kuivan turpeen lämpöarvosta. Näiden määräämiseksi täytyy turpeesta ottaa näytteitä. Näytteet otetaan nykyisin käsin, jolloin inhimillisistä tekijöistä johtuvat virheet voivat nousta kohtuuttoman suuriksi. Systemaattisia näytteenoton virheitä voidaan välttää kehittämällä automaattisia näytteenotto- ja näytteenkäsittelyjäriestelmiä. Koska näytteenotosta käsin ei kuitenkaan heti luovuta, etsittiin tutkimuksessa optimiratkaisuja myös sille. Näytelukumäärä, näytteen määrä, näytteenottopaikka ja -tapa sekä näytteiden käsittely arvioitiin. Mahdollisimman systemaattisella käsin tapahtuvalla näytteenotolla voidaan päästä parempiin tuloksiin. Yksi tutkimuksen kohde oli kuljetinhihnalla olevan jyrsinturvekerroksen kosteus- jakauma lähinnä hihnan leveyden funktiona. Kosteusjakaumissa havaittiin niin suuria eroja, että liikkuvasta turvevirrasta otettavan näytteen täytyy edustaa koko turve virran poikkileikkausta. Jos näyte otetaan suoraan kuormasta, on edustavan näytteen saaminen hankalaa. Paineilmalla toimivan näytteenottoputken toimivuutta ja sillä saatujen turvenäytteiden luotettavuutta tutkittiin. Turvenäytteiden kaivaminen näytteenoton aikana todettiin vähäiseksi. Paineilmanäytteenotinta voidaan pitää yhtenä vaihtoehtona siirryttäessä automaattisten ja koneellisten näytteenottojärjesteImien käyttöön. Esitetään ehdotus käsin tai koneella tapahtuvan näytteenoton järjestämisestä voimalaitoksella. Näyte suositellaan otettavaksi koneella. Turpeen toimituksissa sen toteuttaminen on kuitenkin hankalaa. Näytteenoton perusperiaatteiden noudattaminen koneellisessakin näytteenotossa on lähes mahdotonta silloin, kun turpeen toimittajia on useampia ja kun laitoksia suunniteltaessa ei ole otettu huomioon laadunseurantaa. Toimituserien suuret kosteusvaihtelut edellyttävät erittäin suuria näytemääriä, jotta päästäisiin laadunseurannan vaatimiin tarkkuuksiin. Etenkin suurten toimitusten näytemäärää on järkevää rajoittaa, kunhan näytteenotto suoritetaan muuten systemaattisesti tai automaattisesti. Turpeen näytteenotto- ja käsittelytutkimukset jatkuvat pääasiassa laitekehittelyn ja näytteenoton vaiheiden luotettavuuden lisäämiseksi.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages88
ISBN (Print)951-38-1858-6
Publication statusPublished - 1983
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number232
ISSN0358-5077

Keywords

  • peat
  • sampling methods
  • moisture

Cite this