Käsityksiä kotona asuvan ikäihmisen turvallisuuteen liittyvistä tarpeista ja palveluista

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

  Abstract

  Tässä artikkelissa tarkastellaan eri tahojen käsityksiä ikäihmisen turvallisuudesta. Tavoitteena on jäsentää ikäihmisten turvallisuutta siten, että se voidaan huomioida monisävyisenä ilmiönä palveluita kehitettäessä. Turvallisuuden käsitteen sisältöä tutkitaan hallinnon, ikäihmisten sekä julkisten ja yksityisten palveluntarjoajien näkökulmista. Tutkimusaineistona on käytetty ikäihmisille sekä palveluntarjoajille järjestettyjen ryhmätyötilaisuuksien tuotoksia, haastatteludataa sekä julkisia valtakunnallisia ja kunnallisia ohjelma- ja strategiaraportteja. Mielenkiinnon kohteena ovat ikäihmisen turvallisuudesta esiin nostetut erilaiset näkökulmat ja tekijät. Aineiston sisällönanalyysin jälkeen tutkimus summaa ikäihmisen turvallisuuden keskeisiksi teemoiksi 1) avun saavutettavuuden sisältäen muun muassa tiedon ja palveluiden saavutettavuuden sekä luottamussuhteen, 2) oman elämän hallinnan sisältäen myös esteettömyyden, mahdollisuuden liikkua, itsemääräämisoikeuden ja itsensä toteuttamisen, 3) yhteisöön kuulumisen sisältäen naapuri- ja alueyhteisön, vertaistuen, henkilökohtaisen tukiverkoston sekä yhteiskunnallisen turvaverkon sekä 4) tapaturmien ennalta ehkäisyn sisältäen muun muassa asunnon olosuhteet, apuvälinetarpeen ja paloturvallisuuden. Synteesinä tutkimus tuotti nelikentän, joka havainnollistaa erilaisia näkemyksiä ikäihmisen turvallisuuteen. Näkemyksiin liittyviä painotuksia kuvataan nelikentällä sen suhteen, korostetaanko tunnekokemusta vai fyysisiä vaara- ja tilannetekijöitä sekä sen suhteen nähdäänkö turvallisuuteen vaikuttavat keinot luonteeltaan ennakoivina vai reagoivina.
  Original languageFinnish
  Pages (from-to)262-276
  JournalGerontologia
  Volume27
  Issue number3
  Publication statusPublished - 2013
  MoE publication typeNot Eligible

  Keywords

  • services for elderly people
  • safety
  • elderly people living at home

  Cite this